(Operationeel) Manager Informatievoorziening Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer IND DH/IVB/2021/028
 • Plaatsingsdatum 1 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij afdeling Informatievoorziening Beheer (IVB) van directie Bedrijfsvoering locatie Den Haag een vacature voor de functie van (Operationeel) Manager (FGR: Manager schaal 13). Het betreft hier een structurele functie.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

De IND zoekt voor haar locatie in Den Haag een Operationeel Manager Beheer met kennis van en affiniteit met infrastructuur, informatiebeveiliging en crisisbeheersing. Een manager die vanuit sturend en dienend leiderschap zijn of haar medewerkers inspireert, motiveert en adviseert.

Wat ga je doen?

“Als IT-manager bij de IND werk je in een dynamische omgeving, met elke dag weer nieuwe uitdagingen die een beroep doen op jouw kennis én creativiteit. Wat ik fijn vind is dat ik de ruimte krijg om mezelf te blijven ontwikkelen op persoonlijk én technisch vlak. “

De werkzaamheden van de afdeling IV Beheer vinden plaats in verschillende teams die worden aangestuurd door een operationeel manager. De teams dragen o.a. zorg voor alle beheeractiviteiten voor de primaire en secundaire systemen en infrastructuur voor zover niet belegd bij externe partijen (overheids-ICT dienstverleners en commerciële partijen). Het belang van technologie, informatiebeveiliging en crisisbeheersing is de laatste jaren enorm toegenomen en vraagt in toenemende mate om inzet van capaciteit en deskundigheid op besluitvormend niveau. Daarom is het managementteam van IVB op zoek naar een collega die het team op deze punten kan versterken.

Bij de uitvoering van het vreemdelingenproces verzamelt en verwerkt de IND gegevens van vele duizenden mensen die in Nederland een verblijf willen aanvragen of Nederlander willen worden. Het gaat hierbij niet alleen om (bijzondere) persoonsgegevens, maar ook additionele informatie over landen, dreigingen, criteria, gekoppeld aan informatiebronnen van ketenpartners. Deze informatie moet op de juiste wijze worden beschermd, zodat deze goed beschikbaar is in de IND-systemen, juist is en alleen toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde personen. De Informatiebeveiligingsmedewerker speelt daarbij een belangrijke rol. In nauwe samenwerking met de CISO wordt op basis van een meerjarenplanning en een PDCA-cyclus de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) onderwerpsgewijs nageleefd. Vanuit operationeel management is hierbij met name steun nodig bij het doorvoeren van beveiligingsmaatregelen binnen de gehele organisatie.

Binnen het team wordt er ook tweedelijns- en derdelijns support geleverd voor de productie omgeving. Men maakt een analyse op verstoringen en gaat in samenspraak op zoek naar de oplossing. Het team zit op het snijvlak van techniek en functionaliteit. Men behartigt de belangen van de gebruikersorganisatie in het wijzigingsproces. Verder bepaalt het team samen met de business en de beheerorganisatie de prioriteiten omtrent deze items. Tevens verzorgt het team de coördinatie van de hotfixes en voeren functioneel applicatiebeheer taken uit.

Als Operationeel Manager geef je leiding aan een groep van max. 20 medewerkers die met een grote mate van zelfstandigheid hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren en bent hun sparringpartner bij vragen en problemen. Door de aard van de werkzaamheden dien je rekening te houden met ad hoc situaties met hoge prioriteit die moeten worden opgelost. Verder stuur je op basis van de jaarplanning op de te bereiken teamresultaten en ben je verantwoordelijk voor de personeelszorg van deze medewerkers. Samen met de collega MT-leden lever je een bijdrage aan de formulering van de IT-strategie en de daarvan afgeleide jaardoelen en draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van (een deel van) deze jaardoelen. Een belangrijk speerpunt voor IVB is de komende jaren het groeipad richting DevOps en de samenwerking tussen verschillende disciplines in scrum teams.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die aantoonbare ervaring heeft in het begeleiden van veranderingen in teams en organisatie. Ook ben je vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van nieuwe ideeën en concepten.

 • HBO/WO-werk en denkniveau; stevige theoretische kennis van het ICT-werkveld op basis van opleiding én praktijkervaring;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Inhoudelijke Kennis van Infrastructuur (Servers, Loadbalancing, Virtualisatie, Firewalls en Storage);
 • Kennis van informatiebeveiliging;
 • Kennis van crisisbeheersing;
 • Aantoonbare vaardigheid in het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen;
 • Vaardig in het opstellen van adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen;
 • Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten;
 • Politieke en maatschappelijke sensitiviteit;
 • Meedraaien in de calamiteitendienst IV;
 • Bereid om buiten de reguliere kantoortijden te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De afdeling bevindt zich momenteel in transitie naar een nieuwe IV-directie, die vanaf Q2 2021 staat. De nieuwe IV-directie is dé servicepartner van de business op het gebied van de informatievoorziening. We werken volgens de Agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen. De werkzaamheden, beschreven in deze vacature, worden opgenomen in de nieuwe IV-directie.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen Informatievoorziening Ontwikkeling en Beheer staan in dienst van het behalen van de strategische doelen van de IND. De samenwerking met keten- en netwerkpartners, het ontsluiten via het internet voor klanten en het verbeteren van de efficiency van de IND, zijn voorbeelden van strategische doelen waarbij IV een cruciale rol speelt. IV als gesprekspartner, adviseur en uitvoerder, maar ook als kadersteller en controlerende partij op het gebied van informatievoorziening.

De IV-afdelingen dragen actief bij aan het uitwerken van innovatie-initiatieven van klantdirecties en realiseren de noodzakelijke aanpassingen in de systemen en vernieuwing van het IV-landschap. Samen met de klant voert IV tevens het functioneel beheer uit van ons eigen systeem INDiGO. De afdeling IV Beheer is verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit van de primaire en secundaire systemen, de regie op de noodzakelijke maatregelen op security en crisisbeheersingsgebied, het leveranciersmanagement en de beantwoording van gebruikersvragen en -wensen.

In de eerste helft van 2021 zullen beide afdelingen onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te vormen directie IV, waarbij het takenpakket van beide afdelingen herzien zal worden en de organisatorische randvoorwaarden gecreëerd worden om agile werken op IV-gebied mogelijk te maken. Als Operationeel Manager ben je nauw betrokken bij de opbouw van de nieuwe directie en jouw team in het bijzonder.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margreet Meijer, Manager IV-Beheer

06-18308091

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Viec Nguyen, Adviseur Werving en Selectie

06-19779436

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Manager IT Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Service Manager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Datascientist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon