(Operationeel) Manager Informatievoorziening Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 4 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/IVO/2021/027
 • Plaatsingsdatum 18 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij team Releasemanagement en Test van afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling (IVO), directie Bedrijfsvoering  locatie Den Haag een vacature  voor de functie van (Operationeel) Manager (FGR: Manager schaal 13). Het betreft hier een structurele functie (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

De IND zoekt voor haar locatie in Den Haag een Operationeel Manager die verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit en tijdigheid van de oplevering van nieuwe releases in INDIGO, ons primaire systeem en die bijdraagt aan een beheerste implementatie samen met de afdeling beheer.

Wat ga je doen?
“Het werk van een Operationeel Manager is zeer veelzijdig. Je bent een belangrijke schakel tussen de directie en de operationele organisatie. Je geeft mede sturing aan de IV organisatie van de IND en bent daarnaast ook inhoudelijk bezig met de dagelijkse uitdagingen op de werkvloer.”

Je bent hoofd van een slagvaardig team dat bestaat uit business analisten, ontwikkelaars, modelleurs, testers en releasemanagement. Daarnaast ben je lid van het MTIV waar je een belangrijke bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de IV-Organisatie. Een plek waar je je breed kunt ontwikkelen met veel ruimte voor eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid.

Je geeft leiding aan het team Releasemanagement en Test van INDIGO, het primaire systeem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de oplevering van nieuwe releases en je draagt bij aan een beheerste implementatie samen met de afdeling beheer. Je bewaakt daarbij op hoofdlijnen de operationele taken van het team om te komen tot de afgesproken resultaten en adviseert en ondersteunt daar waar nodig. Voor het goed functioneren van het team zorg je voor goede afstemming met de overige teams van de IV-organisatie en met de interne klantorganisatie.

Als manager Releasemanagement en Test sta je komend jaar samen met je collega managers in IV Ontwikkeling voor een mooie uitdaging: de transitie naar Agile teams en Agile werken in nieuwe IV directie. Je werkt mee de visievorming en de implementatie van de nieuwe IV directie (o.a. de implementatie van Agile/DevOps werkwijzen). Je maakt de vertaling naar wat dit vraagt van de organisatie, het team en de middelen. Je zorgt dat deze vernieuwing wordt gerealiseerd samen en in afstemming met het team, de rest van de IV-organisatie en met de (interne) klanten.

Je contacten zijn gericht op het uitdragen van de producten en processen van de IND en je zorgt voor draagvlak en afstemming. Verder verzorg je de ontwikkeling en continue verbetering van de producten, content en werkprocessen en de implementatie hiervan. Bovendien zorg je voor de begeleiding, coaching, training en opleiding van de medewerkers van het team.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die aantoonbare ervaring heeft in het begeleiden van veranderingen in teams en organisatie. Ook ben je vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van nieuwe ideeën en concepten.

 • Afgeronde HBO of Universitaire opleiding op het gebied van informatievoorziening of door opgedane kennis en ervaring functioneren op dit niveau.
 • Kennis van en ervaring met informatievoorziening processen.
 • Aantoonbare ervaring op het vlak van test- en releasemanagement.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van een IV afdeling met medewerkers op HBO/Universitair niveau.
 • Aantoonbare ervaringen met (implementatie van) Agile en DevOps werkwijzen.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het aansturen/realiseren van (geautomatiseerd) testen in agile teams.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De afdeling bevindt zich momenteel in transitie naar een nieuwe IV-directie, die vanaf Q2 2021 staat. De nieuwe IV-directie is dé servicepartner van de business op het gebied van de informatievoorziening. We werken volgens de Agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen. De werkzaamheden, beschreven in deze vacature, worden opgenomen in de nieuwe IV-directie.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Informatievoorziening

Meer over jouw toekomstige afdeling:
De afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling staat in dienst van het behalen van de strategische doelen van de IND. De samenwerking met keten- en netwerkpartners, het ontsluiten van informatie via het internet voor klanten en het verbeteren van de efficiëntie van de IND, zijn voorbeelden van strategische doelen waarbij Informatievoorziening (IV) een cruciale rol speelt.

De afdeling levert deskundige kennis en adviezen over de gewenste of noodzakelijke ontwikkeling van de informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Huub van Mierlo, Manager IV-Ontwikkeling

06-14811229

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Viec Nguyen, Adviseur Werving en Selectie

06-19779436

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Operationeel) Manager Agile Digitalisering IV Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Operationeel) Manager Informatievoorziening Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel Manager Productiehuis

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon