Operationeel Manager Innovatie & Ontwikkeling

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2022/762
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van Operationeel Manager Innovatie & Ontwikkeling (FGR: Manager S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

Wat ga je doen?

“Als Operationeel Manager van het team Innovatie & Ontwikkeling ben je een belangrijke schakel tussen de directie IV en de operationele organisatie. Met je team geef je mee vorm aan de ambitie van de IND om een moderne dienstverlener te worden. Daarnaast geef je als MT-lid van de afdeling mede sturing aan de verdere positionering van BIS binnen de IND.”

De afdeling BIS is op zoek naar een manager voor één van de leukste teams van de IND: Innovatie & Ontwikkeling. Zie jij voor je hoe vernieuwing en ontwikkeling een organisatie beter kan maken? En weet je je team van enthousiaste professionals zo te richten dat ze hun expertise optimaal kunnen omzetten in resultaten voor de organisatie? Misschien ben jij dan wel de collega die wij zoeken!

Het team Innovatie & Ontwikkeling bestaat uit drie vakgroepen: innovatiemanagers, business architecten en product owners. Samen met je drie collega managers en je afdelingshoofd vorm je het MT van BIS en geef je invulling aan de IND-brede opdracht op het snijvlak van business en IT. Het team I&O speelt een belangrijke rol bij de modernisering en digitalisering van de IND. Hiervoor werken jij en je medewerkers nauw samen met de collega’s van de directie Informatievoorziening, en staat het team tegelijkertijd dicht bij de operationele directies om samen invulling te geven aan de gewenste vernieuwing en ontwikkeling. Buiten jouw team bestaat de afdeling BIS verder uit nog drie teams waarin onder meer functioneel beheer, projectmanagement, implementatiecoördinatie en kwaliteit & standaardisatie is ondergebracht.

Als manager van het team ben je inhoudelijk betrokken en op de hoogte van de activiteiten en uitdagingen binnen de afdeling. Samen met het team werk je proactief en met enthousiasme aan het bereiken van de operationele doelstellingen op het gebied van innovatie, product ontwikkeling en business architectuur. Je bewaakt daarbij op hoofdlijnen de operationele taken van de afdeling om te komen tot de afgesproken resultaten en adviseert en ondersteunt daar waar nodig. Je stimuleert medewerkers zich te (blijven) ontwikkelen, zowel persoonlijk als in hun vak. Je hebt van nature een coachende en agile managementstijl; je geeft je teamleden vertrouwen en helpt hen de juiste keuzes te maken en resultaten te behalen. Jij weet een omgeving te creëren waarin jouw teamleden optimaal samen kunnen werken en presteren. Je stimuleert je teamleden om initiatief te tonen en creëert een omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden.

Om deze opgave te realiseren zoeken we een open en verbindende persoonlijkheid, communicatief sterk in woord en geschrift, resultaatgericht en met een uitstekende antenne voor wat er in de organisatie en het team speelt.

Herken jij jezelf hierin?

Wij zijn op zoek naar iemand die aantoonbare ervaring heeft in het begeleiden van veranderingen in teams en organisaties. Ook ben je vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van nieuwe ideeën en concepten.

Herken jij jezelf hierin?

 • Afgeronde HBO of universitaire opleiding;
 • Ruime kennis van en ervaring met agile werken en informatievoorziening processen;
 • Een warm hart voor innovatie;
 • Ervaring met business architectuur is een pré;
 • Je bent in staat om snel kennis van en inzicht in de primaire IND-processen te krijgen én hebt sterke affiniteit met vraagstukken die spelen op het snijvlak tussen business en IV.
 • Ook heb je inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan je eigen werkterrein;
 • Minimaal 3 jaar managementervaring;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het begeleiden van verandertrajecten;
 • Je beschikt over een coachende leiderschapsstijl;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; en
 • Je bent vooral ook een open en positieve persoonlijkheid waarmee het prettig samenwerken is;
 • Ervaring met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) is een vereiste/Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Klantgericht;
 • Netwerken;
 • Aansturen organisatie;
 • Aansturen groep;
 • Reflecteren.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen.Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening.

Behalve de vijf klantgroepen is per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lida van Doveren (Manager)

06 – 31 10 74 93

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff (Senior Adviseur Werving en Selectie)

06 - 29 58 48 26

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelaar Kennis en Talent Den Bosch

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Bosch (Magistratenlaan 222)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Information Security Officer

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Klantcommunicatie Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon