Operationeel manager Inrichting Stelselmatige Daders

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Contractduur 10 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 10541
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een baan met impact in een dynamische werkomgeving? Reken maar. De stelselmatige daders op jouw afdeling hebben veel justitiecontacten achter de rug, zijn ‘streetwise’ en hebben vaak te maken met (meervoudige) verslavingen, problematisch gedrag, verstandelijke beperkingen en problemen in de diverse leefgebieden. In de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bevorder jij, als operationeel manager van de Inrichting Stelselmatige Daders, samen met het multidisciplinair team het  re-integratieproces van deze gedetineerden.

Als operationeel manager, ook wel intern bekend als Afdelingshoofd, ben je operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gedetineerdenzorg van de afdeling. Jij hebt de dagelijkse leiding over een van de twee afdelingen van de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Jouw team telt ca. 10 zorg-behandel inrichtingswerkers (zbiw’ers) die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van de 56 ISD-ers die zijn verdeeld over de twee afdelingen. Zij zijn de ogen en oren van de senior casemanagers.

Daarnaast zijn bij de uitvoering van de detentie veel andere medewerkers en externe partijen betrokken. In jouw rol van afdelingshoofd houd jij het overzicht over alle trajecten. Je maakt in jouw functie taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers, monitort de uitvoering hiervan en stuurt bij waar nodig. Ook stel je een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan.

In zeer nauwe samenwerking met je collega-afdelingshoofd bewaak je de trajecten die beginnen op jouw afdeling en voortgezet worden op de andere afdeling. Hiervoor werk je ook intensief samen met de senior casemanagers en de gedragsdeskundigen. Bovendien houd je zicht op alle externe contacten met  reclasseringsorganisaties, extramurale behandelaars en zittingen bij de rechtbank vanwege de voortgang van het traject. Ook heb je direct contact met onder andere de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, het veiligheidshuis en gemeenten in de regio om de ISD-maatregel toe te lichten.

Naast het leiden jouw eigen afdeling, maak je ook deel uit van het team afdelingshoofden in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn. Samen met hen maak je een rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdeling overstijgende zaken. Waar je vooral mee bezig bent is het professionaliseren van je team. Het coachen en begeleiden van de zbiw’ers, het monitoren van rapportages en zgn. bejegening. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor te zijn voor je medewerkers. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer, mentorgesprekken, je biedt kennis en kunde aan. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee  locaties: Eikenlaan en Maatschapslaan. Wij bieden zorg voor de
beveiliging van ongeveer 1.200 gedetineerde mannen. Naast deze zorg voor de veiligheid van de samenleving bieden we, waar mogelijk en gewenst, de gedetineerden die in onze inrichting verblijven de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Wij streven naar professionaliteit en taakvolwassenheid. Ook willen we voor al onze medewerkers, zowel cultureel als fysiek, een prettig werkklimaat scheppen.

Inrichting Stelselmatige Daders
De Inrichting Stelselmatige Daders in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat uit twee afdelingen met in totaal 56 plekken. Naast deze 56 bewoners kunnen er in de toekomst ook mensen onder vallen die extramuraal verblijven in klinieken, op behandelafdelingen en in begeleid-wonenprojecten. De ISDmaatregel is volledig gericht op re-integratie in de maatschappij. Alle activiteiten en plannen met de gedetineerden sluiten daaropaan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Y. Lhassani, recruiter DJI

06-46891012

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Y. Lhassani, recruiter DJI

06-46891012

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger (Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Zorg-/Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon