Operationeel Manager Juridische Zaken

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 30 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/DJZ/2022/737
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Juridische Zaken een vacature voor de functie van (Operationeel) Manager (FGR: Manager S13). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving.

De directie Juridische Zaken is op zoek naar een Operationeel Manager. Een mooie kans, zowel voor jou als ook voor ons. Spreekt het snijvlak van het juridische en bedrijfskundige jou aan? Zie jij een mooie uitdaging in het verder bouwen met een team? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

“Als manager van drie clusters met juridisch specialisten houd ik me naast het operationeel management ook met de inhoud bezig. Het is daarom goed als je kennis van de privacy wetgeving en bedrijfsjuridische vraagstukken hebt. Het is dus meer dan alleen managen!”

In jouw rol van manager binnen de directie Juridische Zaken (JZ) geef je leiding aan een Specialistisch Team dat bestaat uit ongeveer 20 professionals verdeeld over 3 clusters. Het cluster privacy office is ingericht met als taak Privacy Compliance in de organisatie te borgen en te onderhouden. Het bedrijfsjuridische cluster adviseert over bedrijfsjuridische zaken en schadeprocedures. Het idee is om binnen dit cluster ook een team op te richten die zich bezig houdt met Woo verzoeken, AVG beroepszaken en klachtafhandeling.De laatstgenoemde taken dienen nog ingericht te worden. Het derde cluster betreft Nationaliteitsvraagstukken en geeft advies aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND directies Regulier Verblijf en Nederlandschap (RVN), Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) en Directie Migratie Beleid (DMB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid over nationaliteitsvraagstukken. Daarnaast voert dit cluster procedures bij de rechtbank Den Haag ten aanzien van de vaststelling Nederlanderschap. Ook adviseert het nationaliteitscluster in (hoger) beroepsprocedures aan de generieke teams van JZ (in deze teams werken de procesvertegenwoordigers, verdeeld over de vestigingen Den Bosch, Zwolle en Den Haag)  in het kader van Naturalisatiezaken. Daarnaast procedeert dit cluster zelf in zogenaamde artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap procedures.

Voor het bedrijfsjuridisch cluster en de privacy office zijn in 2022 de missie en visie vastgesteld evenals de dienstverleningscatalogus. Het is aan jou als manager om hier verder aan te werken. Uiteraard coach jij medewerkers bij hun persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Hiermee bevorder je de ontwikkeling van het team als geheel en stimuleer je de betrokkenheid van medewerkers bij de doelstellingen van het team en het proces. Je zorgt voor de verbinding tussen de clusters en het Managementteam (MT) van JZ op de onderwerpen die spelen in je team. Verder draag je bij aan het borgen van de juridische kwaliteit van de IND. Dit doe je door op de kwaliteit systematisch en planmatig te sturen. Dit maakt dat je een IND-brede rol hebt.

Als manager voer je ten behoeve van de uitvoering analyses uit, los je knelpunten op en dien je verbetervoorstellen in. Verder draag je samen met je medewerkers bij aan de ontwikkeling van kaders voor de uitvoering. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten. Je rapporteert actief aan de directie indien nodig. Ook vertegenwoordig je de clusters en de organisatie bij andere ministeries zoals Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid en binnen de IND in bijvoorbeeld stuurgroepen.

Een voorbeeld van een werkdag:

Op woensdagmorgen beginnen we met het wekelijks overleg van de privacy office. Daarna probeer ik wat teamleden te spreken in korte bila’s. Vervolgens spar ik met de teamleden van Nationaliteisvraagstukken of het instellen van cassatie opportuun is om de dag af te sluiten met een overleg met de Landsadvocaat over het te voeren verweer in een rechtzaak.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 1. Leidinggeven aan drie clusters van specialisten;
 2. Inhoudelijk sparringpartner zijn voor de directie en je teamleden;
 3. Jaardoelen opstellen en halen.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau in de richting van rechten met bedrijfs- of organisatiekunde inzichten of omgekeerd. Daarnaast is concrete ervaring met privacy vraagstukken en de AVG een pre.

Je hebt ervaring in leidinggeven en het begeleiden en coachen van teams, bijvoorkeer het werken met professionals die allen actief zijn op eigen unieke dossiers

Je hebt ervaring met risicomanagement en legal control dan wel juridische kwaliteitszorg

Competenties:

Organisatiesensitiviteit, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, aansturen en ontwikkelen medewerkers en plannen en organiseren.

Profiel:

Je bent professioneel betrokken en gaat slagvaardig, mensgericht en resultaatgericht te werk. Je weet hoe je binnen de organisatie het uitvoeren van het privacy compliance programma kunt invullen. Je kunt de nodige afstand nemen van dagelijkse beslommeringen zonder het overzicht op het geheel te verliezen. Je wilt leren en blijven ontwikkelen op zowel persoonlijk vlak als op de werkgebieden van je teams. Naast flexibiliteit, beschik je over doorzettingsvermogen en een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke verhoudingen. Ook zie je de meerwaarde van kennisdeling en samenwerking. Hierbij komen jouw uitstekende communicatieve vaardigheden goed van pas. Je bent klantgericht, initiatiefrijk en in staat om kansen en mogelijkheden te zien. Je voelt feilloos aan wat er binnen de organisatie, het departement en daarbuiten speelt.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance).

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.

De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 16 generieke teams, 3 ondersteuningsteams, 1 desk juridische ondersteuning en 4 specialistische teams. De directie en het management worden ondersteund door een staf.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Stulen, tactisch manager bij JZ

06-15873038

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jay Khan, adviseur Werving en Selectie

06-46893522

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Adviseur Woo/Wob & AVG

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Klantcommunicatie Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Operational Auditor

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon