Operationeel Manager Project- en Programmamanagers

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 januari
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2023/1332
 • Plaatsingsdatum 1 december 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) één vacature voor de de functie van Operationeel Manager Project en Programmamanagers (FGR: Manager S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

Wat ga je doen?

Als operationeel manager binnen het IV Productiehuis ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van een deel van de project-, en programmamanagers en project-, en programma secretarissen. Je wordt verantwoordelijk voor een van de twee teams binnen het productiehuis (25 FTE). Vanzelfsprekend heb jij je kennis paraat om naast de bemensing ook zorg te dragen voor het kennisniveau. Jij weet de collega’s te motiveren en enthousiasmeren door onder andere het faciliteren en stimuleren van vakontwikkeling en kennisdeling in de vakgroepen voor de verschillende disciplines. We zijn een organisatie in opbouw en daarbij is nog veel aandacht voor het inrichten en juist verrichten van de taken die we hebben. Hierbij draag je verantwoording over de ontwikkeling van de kwaliteit van de uitvoering van het vak projectmanagement. Dit doe je in nauwe samenwerking met verschillende onderdelen van de Directie IV en hierover rapporteer je aan de directie IV.

Daarnaast zorg je met jouw aansturing voor een goede verdeling van de in jouw team beschikbare capaciteit over de verschillende projecten. Ook beoordeel je het functioneren van je medewerkers lettend op het resultaat, zowel kwantitatief en kwalitatief als houding en gedrag. Als manager zorg je ervoor dat de medewerkers zich thuis voelen in jouw team, maar ook dat de samenwerking met de agile teams en portfoliomanagement goed verloopt. Je borgt de verbinding tussen de medewerkers onderling en teams waarin ze actief zijn. Tevens fungeer je als schakel tussen de directie en de operationele organisatie, zodat de doelen van de IND worden gerealiseerd. Dat betekent dat je mede sturing geeft aan de IV organisatie. Je hebt ook de rol van driehoeksmanager (Scrum master, Product Owner en Operationeel Manager) van één of meerdere Agile teams. In deze rol draag je de verantwoording voor de kwaliteit en tijdigheid van de opleveringen voor en zorgt dat je team overstijgende impediments wegneemt. Hierin zijn competenties als organisatiesensitiviteit, bestuursensitiviteit en omgevingsbewustzijn belangrijk.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Leidinggeven aan de medewerkers in jouw team en de HR taken die hierbij horen;
 • Zorgdragen voor het voldoende capaciteit, ook tijdelijke externe inzet, binnen gestelde budgettaire kaders;
 • Capaciteitsplanning. Onder andere in aansluiting op het portfoliomanagement van de IND;
 • Verder professionaliseren van het uitvoeren van de rollen project-, programma managers en project-, programma secretarissen;
 • Mede sturing geven aan de organisatie en het resultaat door je inzet in driehoeksoverleggen (Operationeel manager, Scrum master en Product Owner) voor één of meerdere agile teams;
 • Mede sturing geven aan de organisatie en het resultaat door je inzet in het Management Team van het Productiehuis;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor één of meerdere onderwerpen die buiten je directe teamverantwoordelijkheid liggen en bijdragen aan het verbeteren van de organisatie;
 • Je faciliteert één of meerdere vakgroepen en zorgt daarmee voor kennisverbetering, innovatie op vakgebied en borging van kennis;
 • Vastgestelde jaardoelen behalen;
 • Het creëren en beheren van je intern en extern netwerk.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een afgeronde HBO- of Universitaire opleiding op het gebied van informatievoorziening of soortgelijk;
 • Je hebt ervaring binnen de rijksoverheid of in een (complexe) bestuurlijke organisatie;
 • Je hebt ruime ervaring met en kennis van project- en programma en portfolio management;
 • Je brengt zeer ruime recente ervaring mee met het aansturen van een IV afdeling met medewerkers op HBO/Universitair niveau;
 • Je beschikt over een ruime kennis van en ervaring met (agile) informatievoorziening processen;
 • Ervaringen met (implementatie van) Agile en DevOps werkwijzen is een pre;
 • Je beschikt over aantoonbare management ervaring met p-taken;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in grote complexe organisaties (bij voorkeur overheid) en beschikt over een coachende leiderschapsstijl.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Klantgericht;
 • Netwerken;
 • Aansturen organisatie;
 • Aansturen groep;
 • Reflecteren.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de IND ontwikkelen en beheren we zelf het systeem dat ons primair proces ondersteunt. Het Productiehuis is daarbij de thuisbasis van ongeveer 300 professionals die in agile teams en projectteams voor het hele proces van analyse tot applicatiebeheer zorgen.

De hoofdtaken van het Productiehuis zijn:

 • Het realiseren van software en diensten in het voortbrengingsproces (productieproces) in de agile teams;
 • Het toewijzen van professionals aan de agile teams en projectteams;
 • Het plannen en realiseren van releases;
 • Het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering door de professionals.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Huub van Mierlo, Tactisch Manager

06 - 25 73 51 81

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff, Senior Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 86 59

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Data Architect

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Netwerkbeheerder

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Communicatieadviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon