• Ter Apel  -  route
  • HBO bachelor
  • 36 uur
  • schaal 9
    €3.484 - €4.868 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 19 juli 2024 Nog 2 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1030, Plaatsingsdatum: 18 juni 2024

Ben jij een echte teamplayer met een hart voor beveiliging die toe is aan een volgende stap? Heb jij leidinggevende ervaring en wil je je op dit gebied verder ontwikkelen? Voor Ter Apel zoeken wij een flexibel inzetbare operationeel manager.
Functieomschrijving
Wat ga je doen?
De Rijksbeveiliging (RBO) beveiligt meer dan 450 locaties door heel Nederland. Om de juiste kwaliteit van de dienstverlening te kunnen leveren, werkt de Rijksbeveiliging (RBO) met een management flexpool. Je wordt ingezet bij de IND te Ter Apel.
Samen met je collega operationeel manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het in- en externe beveiligingspersoneel. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en onze afnemers op operationeel niveau. Het behalen van gestelde doelen en hoge tevredenheid bij zowel medewerkers als afnemers, staan bij jou voorop.
Je geeft leiding aan een team van beveiligingsprofessionals bestaande uit coördinatoren, (rijks)beveiligers en receptionisten. Je bent betrokken, collegiaal en je bent een voorbeeld voor je medewerkers. Je werkt onder meer samen met collega operationeel managers en de collega’s uit de bedrijfsvoering zoals afdeling planning en team Rijksbeveiliging (RBO) leren en ontwikkelen. Je legt verantwoording af aan de regiomanager Noord-Oost.
Je werkzaamheden op een rij
Je levert een actieve bijdrage aan de realisatie van ’de speerpunten van de Rijksbeveiliging(RBO).
Je bent verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van (complexe) beveiligingsactiviteiten op jouw locaties:
Je zorgt voor een efficiënte inzet van mensen en middelen.
Je geeft operationeel leiding aan je teamleden, biedt ondersteuning en begeleiding bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan.
Je past personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe.
Je bent verantwoordelijk voor personeelsgesprekken en werkoverleggen, en je zitteamvergaderingen voor.
Je informeert je medewerkers proactief over de lopende zaken en de besluiten vanuit het managementteam.

Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van en geeft advies over het interne beveiligingsbeleid van de afnemer(s) en ziet toe op de doelmatigheid en kwaliteit hiervan.
Je stelt richtlijnen, normen, procedures en instructies op die voortvloeien uit het beveiligingsbeleid van een departement en draagt zorg voor de implementatie hiervan.
Je coördineert in voorkomende gevallen (de voorbereiding van) beveiligingsgerichte activiteiten bij conferenties, vergaderingen, demonstraties en VIP-ontvangsten.
Je analyseert bestaande procedures, signaleert mogelijke knelpunten en problemen en formuleert richting de afnemer adviezen over te nemen (vervolg)maatregelen en aanvullingen/wijzigingen op het beveiligingsbeleid.
Je evalueert en rapporteert over de geboden dienstverlening.
-Je verzamelt en interpreteert gegevens en vertaalt deze door naar overzichten en rapportages voor het management.
-Je onderhoudt op operationeel niveau contact met onder andere afnemers, collega operationeel managers en de regiomanager.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie. Over de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) De RBL is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RBL bestaat uit twee onderdelen, namelijk Rijkslogistiek (IPKD) en de Rijksbeveiliging (RBO). De RBL is een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen in haar omgeving met goed opgeleide en betrokken medewerkers. Over de Rijksbeveiliging (RBO) Een veilige Rijksoverheid, daar zet de RBO zich dagelijks voor in. Met een wakend oog en een vriendelijke groet werken ruim 1250 beveiligingsprofessionals aan een veilige Rijksoverheid. De RBO adviseert over een optimale inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering. Werken aan een veilige Rijksoverheid doen we niet alleen. In de uitvoering werken we samen met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s). De RBO voert regie op de voorwaarden en wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. We beveiligen meer dan 450 rijkslocaties door heel Nederland en jaarlijks meer dan 150 rijksevenementen en bijzondere beveiligingsopdrachten. Dat doen wij 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Lees verder op www.rijksbeveiliging.nl. Over de Rijkslogistiek (IPKD)Wij leveren logistieke diensten voor de Rijksoverheid. Van vertrouwelijke, gerubriceerde rijksdocumenten tot aan geconditioneerd en bijzonder vervoer. Het gaat om koeriers- en transportdiensten en om de bezorging van (aangetekende) rijksdocumenten aan burgers, zoals gerechtelijke brieven. Hiervoor beschikken wij over goed getrainde chauffeurs die zorgvuldig te werk gaan. De chauffeurs van de IPKD bezorgen bij elk (huis)adres in Nederland. Wij werken vanuit partnerschap. Een deel van de dienstverlening wordt onder regie van de IPKD door een particuliere koeriers- en transportdienst uitgevoerd. Lees verder op www.rijkskoeriers.nl.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon