Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Opgavemanager USB

Centraal Justitieel Incassobureau

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaren
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 19-123
 • Plaatsingsdatum 16 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om de veranderopgave van het CJIB als gevolg van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in de juiste banen te leiden worden twee opgavemanagers geworven. Deze opgavemanagers leiden twee van de drie clusters. Wanneer u reageert op deze vacature kunt u ingezet worden voor het cluster Vrijheid Benemende Sancties (VBN) of het cluster Vrijheid Beperkende Sancties (VBS).

De functie bevat twee belangrijke componenten:

 • je bent verantwoordelijk voor het (bege)leiden van de veranderopgave voor jouw cluster;
 • je bent verantwoordelijk lijnmanager van het cluster.  

De veranderopdracht

De veranderopgave is om jouw cluster te (bege)leiden in de transitie van het CJIB naar regisseur van de executieketen. Dit kan het cluster VBS of het cluster VBN betreffen.

Aan jou de opdracht om allereerst de veranderopgave op hoofdlijnen te definiëren. In deze fase, en bij de invulling van de veranderopgave, ga je samenwerken met interne en externe partijen. Denk daarbij aan ketenpartners en jouw collega-opgavemanagers. De route die je volgt, pas je aan aan de omstandigheden zonder de koers uit het oog te verliezen. Je doet dat door kansen te zien en te benutten. Daarbij is het continu in verbinding blijven met de andere veranderopdrachten van groot belang. Jij zet je in met behulp van interne en externe expertise om de veranderopgave succesvol te laten verlopen. Jij werkt onder aansturing van de Directeur C&I. De opgavemanager maakt deel uit van het MT Executie C&I.

Lijnmanagement

De uitvoering in de operatie doe je gezamenlijk met de operationeel managers en de medewerkers van het cluster. Jij stuurt de operationeel manager(s) aan en bent verantwoordelijk voor de resultaten van het betreffende cluster.

Naast de eigen opdracht hebben de opgavemanagers met elkaar een belangrijke rol in de realisatie van de totale veranderopgave die voortvloeit uit de invoering van de Wet USB.

Functie-eisen

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie vragen wij het volgende profiel:

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een afgeronde wo-opleiding en minimaal 5 jaar ervaring als manager, het liefst bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van het strafrecht en bij voorkeur van de onderwerpen vrijheidsbenemende sancties of vrijheidsbeperkende sancties. Dit is bij voorkeur gevoed vanuit je werkervaring binnen de strafrechtketen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt ervaring met het vormgeven en implementeren van organisatieverandering.
 • Je hebt ruime ervaring in het aansturen, stimuleren, inspireren en ontwikkelen van medewerkers.
 • Je bent ondernemend, ziet kansen en benut deze.
 • Je kijkt verder dan de grenzen van je eigen afdeling en gelooft in de kracht van multidisciplinariteit.
 • Je kunt aantoonbaar planmatig en gestructureerd in hoog tempo verbeteringen doorvoeren.
 • Je hebt ervaring met het vanuit de business aansturen van ICT in een agile-omgeving.

Gevraagde competenties

Deze functie vraagt dat de volgende kerncompetenties in sterke mate aanwezig zijn:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen van een organisatie
 • Aansturen van een groep
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Reflecteren

Naast deze kerncompetenties zijn de volgende competenties van toepassing: plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, motiveren en creativiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaren
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De vacature wordt gelijktijdig zowel intern bij het CJIB als binnen en buiten de Rijksoverheid gepubliceerd. Belangstellenden en sollicitanten worden in volgorde van het CJIB-vacaturebeleid in behandeling genomen.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van twee jaren, waarbij detachering tot de mogelijkheden behoort. Deze functie is voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week.  

(*) = Dit betreft de geprognotiseerde inschaling van deze functie. Zowel het bedrijfsonderdeel als de functie zijn nog in ontwikkeling waardoor de definitieve inschaling nog niet vastgesteld kan worden. 

 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2020 is de Wet USB in werking getreden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen is overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de minister voor Rechtsbescherming. Onder zijn directe verantwoordelijkheid voert het CJIB regie op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen in de keten en ondersteunt het de partners hierin (zoals de politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming en reclasseringsorganisaties). Dit brengt nieuwe taken en verandering voor het CJIB met zich mee. Binnen het CJIB is het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ingericht dat hier invulling aan geeft. De centrale regie moet leiden tot het sneller en beter uitvoeren van straffen, versterking van de positie van slachtoffers en nabestaanden, een goede informatievoorziening van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging.

Het AICE, dat in januari 2014 is opgericht, fungeert als een spin in het web voor de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen. De nieuwe rol en bijbehorende taken vragen om een herbezinning op de inrichting en leiden tot een forse veranderopgave voor de organisatie. Het AICE bestaat uit de teams Intake USB, Persoonsgerichte Beoordeling (PGB), Uitvalanalyse (UA) en Coördinatie Keteninformatie. Drie clusters zijn verantwoordelijk voor procesbewaking en opdrachtverstrekking aan de ketenpartners. Dit zijn de clusters Vrijheid Beperkende Sancties (VBS), Vrijheid Benemende Sancties (VBN) en Geldelijke Sancties (GS) die bestaan uit verschillende coördinatieteams onder leiding van een operationeel manager.

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Leeuwarden met ongeveer 1250 medewerkers. Het CJIB is vooral bekend van de inning van verkeersboetes. Daarnaast heeft het CJIB ook justitiële uitvoeringstaken zoals het innen en incasseren van boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. In het kader van een compacte overheid zijn incassotaken van andere overheden geclusterd bij het CJIB.

De andere belangrijke kerntaak is dat het CJIB de operationeel ketenregisseur is voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het Administratie en Informatie Centrum Executie (AICE). Het CJIB zorgt voor grip en zicht op de (persoonsgerichte) tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen binnen de executieketen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jennie Wolthuis, Recruiter

06-11245638

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker pgb beleid en parlementair

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Detachering

Plaatsvervangend regiodirecteur Douane Groningen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker veiligheid en crisiscoördinatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon