Organisatieadviseur verandering en ontwikkeling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SZW-23-115
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil beleid maken dat voor iedereen werkt, in een samenleving die continu verandert. Hoe vertaal je dat naar je manier van werken en organiseren? En hoe breng je een organisatie met meer dan drieduizend ambtenaren in beweging? Met dat soort vragen houd je je als senior organisatieadviseur in Den Haag bezig. Zo bouw je mee aan de missie van ons ministerie: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We zijn op zoek naar een inclusieve en wervende senior organisatieadviseur die zich bewust is van de veranderende samenleving en die graag een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen van beleid dat voor iedereen werkt.

Als Senior Organisatieadviseur lever je een bijdrage aan:

 1. Het adviseren van de organisatie over het richten, inrichten en verrichten van de missie en ambitie van het ministerie. Je buigt je over vragen als: hoe kan een afdeling of directie de missie, ambitie en opgave aanscherpen? Hoe passen de inrichtingsprincipes van de organisatie en manier van (samen)werken nog bij de richting? Welke varianten voor de besturing, structuur en samenwerking zijn denkbaar? En wat vraagt dit concreet van het handelen van management en teams?
 2. Wendbare manieren van organiseren en over organiseren in ketens en netwerken. Je bent een expert in het adviseren hierover en jouw adviezen zijn gebaseerd op kennis uit de wetenschap en ervaring uit de praktijk en je houdt rekening met de politiek-bestuurlijke context van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 3. Het samenwerken met opdrachtgevers om de context van vraagstukken te begrijpen en een veranderaanpak voor te stellen die leidt tot duurzame oplossingen. Je bent gericht op het benutten van het goede dat er al is en op het mogelijk maken van wat werkt. Je werkt zelfstandig of in duo's met collega's uit het team, consultants van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk of collega's met aangrenzende expertises. Soms treed je namens de organisatie op als regisseur en/of opdrachtgever naar externe (markt)partijen.
 4. In lijn werken met de organisatiewaarden in het kompas van SZW voor organisatieontwikkeling. Thema’s daaruit zijn:
 • Verbonden met de praktijk: in alle fasen van het beleidsproces betrekt SZW eindgebruikers, ervaringsdeskundigen uit het veld, uitvoerders en medeoverheden;
 • Vitaal: ontspannen, herstellen en weer opladen zijn belangrijk voor ieders vitaliteit. Om met plezier te werken en te groeien;
 • Inclusieve cultuur, waarin iedereen zich veilig en betrokken, gezien en gewaardeerd voelt;
 • Innovatie: kijken vanuit nieuwe perspectieven en experimenteren met andere werkwijzen;
 • Open en lerende cultuur met ruimte voor feedback en tegenspraak waarin mensen durven te experimenteren, reflecteren en leren.

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streven we naar diversiteit in onze teams en een cultuur waarin verschillen worden gezien, gewaardeerd en benut. We zijn op zoek naar een senior organisatieadviseur die hieraan bijdraagt en vanuit zijn of haar perspectief en levenservaring onze organisatie verrijkt. We zijn benieuwd naar wat jou drijft om je in te zetten voor Nederland en naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk. Sluit jij aan bij ons streven naar inclusief samenwerken aan een belangrijke missie? Solliciteer dan nu!

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je bent een gedreven professional met een sterke achtergrond in organisatieontwikkeling en/of verandermanagement met een scherp analytisch vermogen;
 • Je hebt ruime ervaring en affiniteit met sturing- en organisatievraagstukken en bent bekend met wendbaar en procesmatig organiseren. Het is gewenst als je ook kunt bijdragen aan teamontwikkeling en -begeleiding;
 • Je kan goed navigeren binnen een complexe organisatie en begrijpt de dynamiek hiervan;
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en kunt op strategisch niveau communiceren. Je bent in staat om bestuurders en besluitvormers te adviseren;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, hebt interculturele sensitiviteit en een scherp oog voor het perspectief van eindgebruikers.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.227,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) zetten we ons in voor een professionele en inclusieve werkomgeving waarin iedereen prettig kan werken, leren en ontwikkelen. Onze aandachtsgebieden zijn alle aspecten rondom organisatie, bedrijfsvoering en personeel. Extra interessant daarbij is dat de bedrijfsvoering binnen het Rijk volop in beweging is: we streven naar eenheid.

Veel operationele taken en werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)bedrijven. Bij de directie OBP kennen en verbinden we deze dienstverleners. Daarbij treden we op als intermediair. Daarnaast leveren we zelf diensten, implementeren we nieuw beleid en adviseren we medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen we op ons domein de belangen van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) richting externe partijen, zoals leveranciers en beleidsmakers.

We gaan proactief en creatief te werk en blijven onze dienstverlening continu verbeteren. Daarbij zoeken we naar opties binnen én buiten de bestaande kaders en richtlijnen. We testen onze verbeterinitiatieven en creëren hiervoor draagvlak door medewerkers, bestuurders en de medezeggenschapsraad te betrekken.

Dit alles doen we met zo’n 125 behulpzame collega’s. We gaan collegiaal met elkaar om in een werksfeer waar ruimte is voor humor en luchtigheid. En waarin we elkaars verschillen waarderen. Leren en experimenteren is voor ons erg belangrijk: we bieden collega’s volop ontwikkelmogelijkheden, zowel op persoonlijk als vakinhoudelijk vlak.

Afdeling HRM
Bij de afdeling HRM implementeren we het rijksbrede HRM-beleid ‘Strategisch Personeelsbeleid’ binnen onze eigen organisatie. Daarnaast geven we invulling aan de ambities van SZW op het gebied van de ontwikkeling van mens en organisatie én goed werkgeverschap. Dit doen we met ruim zestig betrokken professionals op het gebied van HRM-beleid, -(organisatie)advies en -ondersteuning.

Team Organisatieadvies
We zijn een professioneel, ambitieus en goed georganiseerd team van in totaal zes organisatieadviseurs. Onze verschillende expertises en persoonlijkheden vullen elkaar mooi aan en in een open sfeer kunnen we er voor elkaar zijn. We verstaan het vak van organiseren en veranderen en houden elkaar graag scherp. Er is veel ruimte om te leren en ontwikkelen op thema's als leiderschap, organisatie-inrichting, teamontwikkeling en innovatie. We kennen als interne adviseurs de organisatie goed en vormen een laagdrempelige toegang voor adviesvragen van het kerndepartement. De tevredenheid van onze opdrachtgevers is hoog.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margreet van Staalduinen

06-50083298

Dorien van de Streek, Corporate Recruiter

06-50083205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Beleidspool SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur communicatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon