Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 mei
 • Vacaturenummer 2183
 • Plaatsingsdatum 15 mei 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De pedagogisch medewerker draagt binnen vastgestelde methodische kaders zorg voor de pedagogische begeleiding en verzorging van jongeren binnen een leefgroep.

Hij is in dit kader mentor van minimaal één jongere en speelt daarmee een centrale rol in het traject van deze jongere. In de rol van mentor is de pedagogisch medewerker het eerste aanspreekpunt voor de jongere en voor iedereen die bij deze jongere betrokken is zoals de hulpverlening, de advocatuur, maat zeker ook de ouders/verzorgers. Iedere inzet binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) is er daarbij steeds op gericht om jongeren een betere toekomst te bieden. Als jongeren na verloop van tijd de inrichting weet verlaten, nemen de ouders of verzorgers in de meeste gevallen de opvoedtaak weet op zich. Een goede samenwerking met de ouders tijdens het verblijf vergroot daarbij de kansen op een succesvolle terugkeer van de jongere in de samenleving. De pedagogisch medewerker speelt als mentor een belangrijke rol in het contact met het systeem van de jongere.

De RJJI betrekt ouders/verzorgers waar mogelijk bij het traject van een jongere, en de pedagogisch medewerker onderhoudt daartoe een regelmatig contact met de ouders over voortgang en ontwikkeling binnen de behandeling.

Aan het werken met de binnen de inrichting geplaatste jongeren wordt vorm gegeven vanuit de basismethodiek YOUTURN. Deze methodiek geeft de pedagogisch medewerker, en iedere andere functionaris binnen de inrichting, concrete handvatten en richtlijnen om op gelijke wijze met de geplaatste jongeren om te gaan. Alles is hierbij gericht op het aan de ene kant creëren van een verantwoord opvoedingsklimaat, maar aan de andere kant ook op het bewaken van de veiligheid.

De pedagogisch medewerker creëert en handhaaft een optimaal opvoedingsklimaat op de leefgroep door de onderlinge contacten tussen de jongeren te begeleiden, en waar nodig gericht te interveniëren in het groepsdynamische proces. Hij vertaalt daarbij zelfstandig de gestelde behandeldoelen naar gerichte interventie- en observatiestrategieën, en naar haalbare pedagogische doelen in de dagelijkse begeleiding. Tot slot levert de pedagogisch medewerker een bijdrage aan de uitvoering van het behandeltraject als weergegeven in de actuele individuele perspectiefplannen. Hij rapporteert in dit kader dagelijks over de groepsdynamische ontwikkelingen in het algemeen en de vorderingen van de individuele jongeren in het bijzonder. Een samenvatting van deze individuele rapportages, aangevuld met eigen observaties, wordt door de pedagogisch medewerker beschreven in ieder opvolgend perspectiefplan betreffende de jongere waarover hij het mentoraat voert.

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een relevante hbo-diploma (social work, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening of vergelijkbaar). Daarnaast ben je SKJ-geregistreerd.

Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een gesloten setting. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van het team (en kunt dat aantonen). Je bent sensitief en responsief in je contacten, toont initiatief en kunt goed samenwerken. Je bent integer, flexibel en stressbestendig. Je kunt je goed een oordeel vormen. Je hebt een goed leervermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
 Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

Het betreft hier een functie met aanloopschaal 7 en max. 2 jaar proeftijd (salaris is afhankelijk van kennis en ervaring)

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. Voor de alle medewerkers van de RJJI geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Op dit moment is er vacatureruimte op locatie De Hartelborgt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E. de Braber, HR Ondersteuner

08807 12692

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Pedagogisch medewerker ITA

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon