Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.224 - €2.891
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer DJI_445_LW09
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Als medior penitentiair inrichtingswerker in Heerhugowaard vervul jij hierin een belangrijke rol. De penitentiaire inrichting bestaat uit de locaties Zuyder Bos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen. Hier zorg jij voor de bewaring en beveiliging van gedetineerden.

Jij bent verantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van personen geplaatst binnen de inrichting. Daarnaast begeleid je hen in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten, maar ook met het behandelen en verlenen van zorg. Je voert bewarings-, beveiligings-, begeleidings- en verzorgingstaken correct en tijdig aan. Ook ben je mentor voor individuele personen die geplaatst zijn in de inrichting en zorg je dat je (gedrags)rapportages op tijd en met de juiste kwaliteit aanlevert. En altijd volg je het zorgvuldig opgestelde huishoudelijk reglement, de werkvoorschriften en de dienstinstructies.

Als penitentiair inrichtingswerker neem je beslissingen bij het begeleiden, motiveren en stimuleren van personen geplaatst binnen de inrichting. Dit doe je ook tijdens het interveniëren bij agressief gedrag en crisissituaties. Bij het oplossen van problemen met gedetineerden worden hoge eisen gesteld aan de communicatie en de samenwerking tussen de penitentiair inrichtingswerkers. Ook aan de interactie met de gedetineerden,  bij het waarborgen van rust en veiligheid, worden hoge eisen gesteld.

Het is daarom belangrijk dat je signalen, ook bij taal- en cultuurbarrières, aanvoelt en afwijkend gedrag waarneemt en kunt interpreteren. Centraal hierbij staat dat je je in kunt leven in de belevingswereld van de gedetineerden. Daarnaast verdient veiligheid permanente aandacht. Van leiding en medewerkers wordt een hoge mate van discipline verwacht waar het gaat om het naleven van veiligheidsvoorschriften. Jouw voorbeeldgedrag van het strikt naleven van regels bij collega’s en gedetineerden is dus belangrijk.

Functie-eisen

 •  Je bent in het bezit van minimaal een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn (bijvoorbeeld persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen PBSD), sociaal pedagogisch werk (SPW) of agogisch medewerker GGZ.
 • Je beschikt over vakkennis op het gebied van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren.
 • Je bent vaardig in het opstellen van rapportages en bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) personen.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen om (primair) te kunnen communiceren met anderstaligen.
 • Je bent vaardig in het opstellen van rapportages.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent open, integer, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor evaluaties door anderen, leert hiervan en wijzigt op grond hiervan je eigen gedrag of standpunten.
 • Je herkent je in algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en organisatienormen, en handhaaft deze.
 • Je bent in staat om bij problemen of kansen je eigen gedragsstijl aan te passen om zo het gestelde doel te bereiken.
 • Je weerbaarheid en fysieke conditie zijn op niveau.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Aanloopschaal 5

 • Maand­salaris Min €2.224 Max. €2.891 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld.
 • Dit is een arbeidovereenkomst voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard bestaat uit de locaties Zuyder Bos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen. Zuyder Bos bestaat uit 5 vleugels met 10 afdelingen (totaal 242 plaatsen) met een standaard gevangenisregime. In Zuyder Bos is ook een Extra Zorg Voorziening (EZV). Amerswiel grenst aan Zuyder Bos en bestaat uit elf ‘huisjes’, die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet. In Amerswiel zijn op dit moment nog 98 beperkt en zeer beperkt beveiligde (BBI en ZBBI) plaatsen ondergebracht.

PI Heerhugowaard kenmerkt zich door een open houding ten aanzien van innovatie en zelfredzaamheid. Er verblijft in PI Heerhugowaard een aanzienlijke groep langgestrafte gedetineerden. Daarnaast verblijft een groot percentage levenslanggestrafte gedetineerden in de vestiging. Deze categorie gedetineerden vraagt een specifieke benadering, aangezien het dagprogramma gericht is op zinvolle dagbesteding en een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Schouten, Afdelingshoofd

088-0729045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Penitentiair inrichtingswerker Penitentiaire Inrichting(PI) Grave

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Grave
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Middelburg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Sittard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon