• Bilthoven
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: #1506, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Breng de impact van extreme temperaturen op de menselijke gezondheid in kaart. In ons PhD-project kun je dit onderzoeken met behulp van temperatuurblootstellingen met hoge ruimtelijke resolutie en verschillende bestaande nationale gezondheidsregistraties. Je evalueert de associaties tussen temperatuur en gezondheid en identificeert kwetsbare populaties en locaties. Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Lees dan verder!

Het project
De zomer van 2023 was wereldwijd de warmste zomer ooit gemeten. Extreme hittegolven in Noord-Amerika, Zuid-Europa en Azië stellen mens en maatschappij op de proef. Klimaatscenario’s voorspellen hogere temperaturen en intensere en frequentere hittegolven in Nederland in de komende decennia. Om Nederland hier beter op voor te bereiden is het belangrijk om de gezondheidsrisico's van blootstelling aan temperaturen in kaart te brengen.

Het doel van het project is het onderzoeken van de relaties tussen blootstelling aan temperatuur en de gezondheid in Nederland. Temperatuurgegevens met hoge ruimtelijke resolutie zullen worden gekoppeld aan geanonimiseerde adressen van individuen uit verschillende bestaande nationale sterfte- en gezondheidsregistraties. Daarnaast wordt er rekening gehouden met andere klimaat gerelateerde blootstellingen, zoals luchtvervuiling en pollen. Binnen het project is er een sterke focus op het detecteren van kwetsbare groepen en locaties. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt voor vroegtijdige waarschuwingssystemen voor extreme temperaturen, bijvoorbeeld het nationale hitteplan, en voor tools om risico’s te beoordelen.

Jouw rol hierin
Je begint met het samenbrengen van meteorologische en gezondheidsdata die je gedurende het project zult gebruiken. Je werkt samen met andere onderzoekers om gegevens te verzamelen over potentiële effect modificatoren, om temperatuur data te linken en om datasets te creëren voor epidemiologische analyses. Tijdreeksanalyses zullen worden gebruikt om de relaties van hoge en lage temperaturen met sterfte, ziekenhuisopnames en andere gezondheidspunten te evalueren. Jouw onderzoek richt zich op het monitoren van risico's, het detecteren van effect modificatoren op individueel- en gebiedsniveau en het identificeren van belangrijke meteorologische blootstellingen. Je publiceert de bevindingen als papers in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Deze papers vormen de basis van je proefschrift.

Details van de promotie
Je wordt aangesteld bij het RIVM in Bilthoven en verdedigt je doctoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je contract is voor de duur van het project. In eerste instantie is dit voor 12 maanden en na een positieve evaluatie wordt het met nog eens 36 maanden verlengd. 

Je wordt onderdeel van de afdeling Milieu en Gezondheid van het RIVM en van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU. Binnen de afdeling Milieu en Gezondheid van het RIVM onderzoeken wij de effecten van omgevingsfactoren op de menselijke gezondheid. Binnen de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU worden de fysiologie van menselijke blootstelling en aanpassing aan hitte bestudeerd. Vanuit jouw wetenschappelijke expertise en affiniteit draag je bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het PhD-project maakt deel uit van het Strategisch Programma RIVM. Dit is een programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling en richt zich op onderwerpen die extra aandacht verdienen, omdat deze in de toekomst impact kunnen hebben op de volksgezondheid en het milieu.

Je werkt in teamverband met collega's van verschillende afdelingen. Hybride werken is bij het RIVM heel gebruikelijk, maar voor het uitwisselen van wetenschappelijke ideeën, wat essentieel is voor het onderzoek, wordt er van je verwacht dat je regelmatig op kantoor bent. Het RIVM is een Nederlandstalige organisatie en veel bijeenkomsten zullen in het Nederlands zijn. 

Meer informatie
Heb je interesse om als promovendus aan dit project mee te werken, maar heb je eerst nog wat vragen? Bel gerust met RIVM-projectleider Jochem Klompmaker (06-8655 2125) of met afdelingshoofd Els van der Velde (06-3111 5629). Zij beantwoorden jouw vragen graag!

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2500 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jochem Klompmaker, projectleider

06-86552125

Els van der Velde, afdelingshoofd Milieu en Gezondheid

06-31115629

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michelle van de Beurcht, recruiter

06-460 75 150

Solliciteren?

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschapper elektromagnetische velden

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker klimaatbeleid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Klimaat en Circulaire Economie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon