Plaatsvervangend afdelingshoofd Begrotingsbeleid

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RB 21-05
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vraagstukken over de rijksbegroting zijn actueler dan ooit: hoe zorgen we in crisistijd voor een goede besluitvorming over de begroting en hoe houden we de overheidsfinanciën gezond? Als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Begrotingsbeleid in Den Haag werk jij in het financiële hart van het Rijk. Samen met het afdelingshoofd geef je leiding aan een hecht en enthousiast team.

De afdeling Begrotingsbeleid bestaat uit twaalf collega’s. Veel van ons werk vergt nauwe samenwerking, zowel binnen de afdeling als met andere directies. Met zijn allen zorgen we ervoor dat het hele proces rond de begroting goed verloopt: van voorbereiding tot besluitvorming en verantwoording.

We werken vanuit twee invalshoeken aan de begroting: vanuit de cijfers die de speelruimte voor de politiek bepalen en de spelregels voor besluitvorming. We spelen een belangrijke rol bij de verschillende budgettaire nota’s door het jaar heen, waaronder de Miljoenennota. Ook denken we na over de doelstellingen van het begrotingsbeleid: wat is verstandig beleid en hoe kunnen we dat bereiken? Ons werkterrein is breed en continu in beweging. Uitdaging verzekerd!

Als plaatsvervangend hoofd heb je een sleutelrol binnen de afdeling. Je stuurt direct medewerkers aan op jouw onderwerpen en vervangt het hoofd bij zijn afwezigheid. De lijn naar de ambtelijke en politieke top is kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel. Je initieert en onderhoudt contacten op managementniveau, binnen én buiten het ministerie. We werken vooral samen met andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Rijksbegroting en met verschillende onderdelen van het beleidsdepartement Financiën. Buiten het departement hebben we korte lijnen met onder andere het CPB, het CBS en verschillende internationale instellingen.

In nauwe samenwerking met het afdelingshoofd zorg je ervoor dat medewerkers hun werk goed kunnen doen En je denkt met je team mee over complexe vraagstukken die in de politieke schijnwerpers staan. Je zorgt voor scherpe en correcte adviezen aan de ambtelijke top en de minister. Inhoudelijk bewaak je de grote lijnen om tot verstandige beslissingen te komen. Uiteraard houd je daarbij rekening met de belangen van alle betrokkenen. Ook ben je samen met het hoofd de drijvende kracht achter ontwikkelingen binnen jouw afdeling.

Voor medewerkers ben je sparringpartner, zowel op gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling als op inhoudelijk gebied. Je denkt mee, stelt kritische vragen, daagt uit en begeleidt waar nodig. Iedereen krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zelfstandig te opereren op eigen dossiers en resultaten te boeken. En het beste uit zichzelf te halen. Met het afdelingshoofd draag je bij aan een goede en open sfeer en een goede verdeling van de werkdruk. Dankzij je uitstekende coachende en verbindende vaardigheden weet je medewerkers te stimuleren. Zo draag je bij aan een omgeving waarin iedereen kan groeien.

Wil je graag verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Allard Postma.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en ervaring met leidinggeven of het coördineren van grote projecten en/of dossiers.
 • Je hebt ervaring met financieel-economische thema’s en gevoel voor cijfers. Je hebt bij voorkeur ervaring met het begrotingsproces en de budgettaire besluitvorming binnen de (Rijks)overheid.
 • Je hebt ervaring met het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding over complexe (budgettaire) onderwerpen. Daarbij combineer je stevigheid op inhoud met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent een goede coach die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuw talent. Daarbij heb je oog voor de persoon zelf en weet je te inspireren, stimuleren en motiveren.
 • Je hebt een creatieve en nieuwsgierige instelling en zoekt graag naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarbij durf je een duidelijk standpunt in te nemen én schakel je snel tussen verschillende onderwerpen en personen.
 • Je houdt ervan om met veel verschillende teams en een breed scala aan vraagstukken te werken. Je kijkt over de grenzen van je eigen domein heen en verplaatst je in verschillende perspectieven.
 • Je kunt goed werken in een continu veranderende omgeving waarin de werkdruk soms oploopt. Jij bewaart de rust en het overzicht en neemt je teamleden daarin mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. We staan ook open voor andere vormen, zoals een video of presentatie in PowerPoint. In dat geval plak je de link naar je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste gespreksronde staat gepland in de periode 22 tot 30 april 2021.
 • Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig via videobellen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Rijksbegroting, directie Begrotingszaken
Het directoraat-generaal Rijksbegroting werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert het koffertje met de Miljoenennota en de begrotingsstukken die de minister op Prinsjesdag presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt daarbij de basis. Onze agenda voor de toekomst? Meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening én een professionele financiële functie.

Directie Begrotingszaken, afdeling Begrotingsbeleid
Hoeveel geld zijn we kwijt aan de bestrijding van de coronacrisis? Kunnen we de kosten wel dragen? Hoe werken deze kosten door in het begrotingssaldo en de staatsschuld? Hoeveel bestedingsruimte heeft het kabinet nog binnen de gemaakte afspraken? Hoe ver kunnen we ons schuldniveau laten stijgen? En wanneer moeten we de overheidsfinanciën weer op orde gaan brengen en in welk tempo? Aan dit soort vraagstukken werkt de afdeling Begrotingsbeleid.

Wij hebben binnen de directie Begrotingszaken een centrale rol in de besluitvorming over de begroting. Samen met andere directies bereiden we de minister voor op onderhandelingen en de daaropvolgende debatten in de Kamer. Wij zorgen dat cijfers te allen tijde op orde zijn en toetsen plannen aan de begrotingsregels. Verder heeft de afdeling een spilfunctie bij het maken van de Miljoenennota en alle andere budgettaire nota’s aan de ministerraad, de Tweede Kamer en de Europese Commissie.

Ook belangrijk: onze strategische rol. Wat zijn logische regels voor de begroting en hoe zorgen we ervoor dat ze gerespecteerd worden? Dit organiseren we onder andere via de invloedrijke Studiegroep Begrotingsruimte, die nieuwe kabinetten adviseert over de begrotingsregels en de financiële ruimte. Ook dragen we bij aan discussies over de financiering van de decentrale overheden en de Europese regels uit het Stabiliteits- en Groeipact. Verder denken we mee over de vormgeving van budgettaire instrumenten, zoals fondsen, risico- en garantieregelingen, en zorgen we dat die aan de eisen voldoen.

Regels werken alleen bij voldoende draagvlak. We vinden het dan ook belangrijk om de bekendheid (en affiniteit) met het Nederlandse begrotingsbeleid te vergroten. Dit doen we onder meer door het geven van presentaties aan collega’s, studenten en buitenlandse belangstellenden. Daarnaast dragen we actief bij aan het lesprogramma van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Allard Postma, Afdelinghoofd begrotingsbeleid

06-43033292

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend en strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend hoofd Bureau Strategische Analyse

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend afdelingshoofd Beleid en Risicomanagement Staatsschuld

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon