Plaatsvervangend afdelingshoofd Beleid en Risicomanagement Staatsschuld

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-11
 • Plaatsingsdatum 3 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onze staatsschuld managen is als gevolg van de coronacrisis uitdagender dan ooit. Hoe gaan we om met de onzekerheid over de hoogte van het financieringstekort? En hoe zorgen we ervoor dat we acceptabel renterisico lopen ondanks een stijgende schuld? Als plaatsvervangend afdelingshoofd geef jij samen met het afdelingshoofd leiding aan een professioneel en sociaal betrokken team dat zich binnen het Agentschap dagelijks inzet om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist (BRS) voert veel verschillende soorten werkzaamheden uit. In nauwe samenwerking met het afdelingshoofd ben jij daarbinnen de sturende en verbindende kracht. Je assisteert bij de verdeling van de werkzaamheden en het voeren van personeelsgesprekken. Jouw collega’s weten je te vinden om te sparren over inhoudelijke thema’s en persoonlijke dilemma’s. Je daagt hen uit en begeleidt hen waar nodig, ook in hun ontwikkeling als professional.

In jouw rol denk je mee over en neem je initiatief op de inhoudelijke lijn. Zo fungeer je als achtervang voor de medewerkers, maar je krijgt ook energie van je eigen dossiers. Denk aan het voorstellen van innovatieve producten naar aanleiding van modelmatige analyses of aan het opzetten van een raad van advies voor het Agentschap. De exacte taakverdeling tussen jou en het afdelingshoofd bepalen jullie in onderling overleg en hangt af van ieders expertise en interesses. Uitgangspunt is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.

Binnen het Agentschap is er een intensieve samenwerking met collega’s van de front-, mid- en backoffice. Nieuwe beleidsvoorstellen raken de werkzaamheden van deze meer uitvoerende afdelingen en dienen dan ook goed afgestemd te worden. De implementatie van nieuw beleid in de systemen en administratie pakken we dan ook afdelingsoverstijgend op. Als plaatsvervangend afdelingshoofd speel je een actieve rol bij Agentschapbrede projecten, bijvoorbeeld in de stuurgroep die toeziet op het verder professionaliseren van ons Know-Your-Customer-beleid of ons nieuwe datawarehouse.

Ook maak je deel uit van het MT binnen de directie en onderhoud je goede relaties met andere directies van het ministerie van Financiën. Bovendien vertegenwoordig je het Agentschap samen met het afdelingshoofd in EU- en OESO-verband. Verder onderhoud je samen met je collega’s contacten met beleggers en schuldmanagers op zowel nationaal als internationaal niveau. Kortom: een mooie vervolgstap in je carrière met een uitgelezen kans om (meer) leidinggevende ervaring op te doen binnen een afdeling die denkkracht en uitvoeringsrealisme combineert.

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Karen van der Wiel, afdelingshoofd Beleid en Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist (BRS).

Functie-eisen

 • Je hebt wo-werk- en denkniveau en aantoonbare kennis van en ervaring met complexe financiële vraagstukken.
 • Je houdt ervan om je in technische onderwerpen binnen het Agentschap te verdiepen, daar met specialisten over te sparren en deze gezamenlijke expertise uit te dragen.
 • Je hebt affiniteit met het leidinggeven van een klein team en pakt van nature een coördinerende rol op je.
 • Je weet medewerkers te motiveren, te verbinden en de samenwerking met elkaar en andere afdelingen te stimuleren.
 • Je bent een echte teamspeler die graag met andere afdelingen binnen het Agentschap en het ministerie van Financiën samenwerkt om zo de gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke krachtenvelden en bent in staat om complexe vraagstukken, met veel stakeholders, in goede banen te leiden.
 • Je hebt aandacht voor de details in je werk en streeft een hoge mate van kwaliteit na.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 26 april. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
 • Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met de Compliance officer via a.daalderop@minfin.nl onder vermelding van ‘AGT vacature'.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Agentschap vormt samen met drie andere directies — Financiële Markten, Financieringen en Buitenlandse Financiële Betrekkingen — de Generale Thesaurie. Bij de Generale Thesaurie stellen we ons tot doel om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland. En voor het beheer van de staatsschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de staat. In 2020 is onder regie van CAR een impact- en allocatierapportage van de groene obligatie gepubliceerd. De uitgifte van de groene obligatie heeft in 2019 plaatsgevonden. Met die uitgifte is invulling gegeven aan onze missie om in te zetten op duurzaamheid en innovatie. De Generale Thesaurie wil ook meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de eigen organisatie en de aansturing anderzijds.

Meer over jouw toekomstige directie
Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist
De werkzaamheden van de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld en Schatkist (BRS) zijn zeer divers, variërend van het doen van modelmatige (risico)analyses tot het opstellen van juridische contracten. Bij BRS worden de beleid- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk. Daarnaast verzorgen we alle externe publicaties en marketing voor het Agentschap, zoals persberichten, de Outlook en presentaties voor bijvoorbeeld investeerders. We werken nauw samen met de andere afdelingen binnen het Agentschap en de rest van het ministerie. Ook onderhouden we namens het Agentschap de contacten met andere departementen, buitenlandse Debt Management Offices en internationale organisaties zoals de OECD en de Europese Commissie. Bij BRS werken ongeveer tien economen, juristen en wiskundigen. Dit zijn zowel starters als meer ervaren medewerkers.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karen van der Wiel, Hoofd afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld

06-42216646

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, Diversiteitsrecruiter

06-25053508

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd Begrotingsbeleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend en strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon