Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend afdelingshoofd Beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-68
 • Plaatsingsdatum 19 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als plaatsvervangend hoofd Beleidscontrol binnen de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) zorg jij samen met het team dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is. Hoe je dat doet? Door beleidsdirecties van waardevolle adviezen te voorzien over de budgettaire inpasbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven. Control uitoefenen én adviseren, waarbij de opgave ligt om daarbij toegevoegde waarde te leveren. Als plaatsvervangend hoofd breng je jouw kennis, ervaring en enthousiasme over aan een ambitieus en leergierig team. Met jouw uitstekende coachingscapaciteiten breng je de medewerkers van Beleidscontrol in positie en stimuleer je hun ontwikkeling.

De afdeling Beleidscontrol is verantwoordelijk voor het toetsen op keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Daarbij toetsen we de door de directies gemaakte keuzes op (potentiële) budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

Als plaatsvervangend hoofd ben je het eerste aanspreekpunt voor circa 10 betrokken collega’s. Door jouw empathisch vermogen begrijp je precies wat jouw teamleden nodig hebben en weten zij jou gemakkelijk te vinden. Bijvoorbeeld om te sparren over complexe dossiers die gaan over de directoraat-generaal Belastingdienst, de toeslagen-affaire, de EU-afdrachten, de staatsdeelnemingen, ICT-investeringen binnen het ministerie of de uitvoering van fiscaal beleid. Je daagt je collega’s uit en begeleidt hen waar nodig, ook voor wat betreft hun ontwikkeling als professional. Je bent dus hun sparringpartner op het vlak van inhoudelijke advisering, standpuntbepaling en denkt graag mee hoe het gewenste resultaat behaald kan worden.

Vanwege de dynamiek van jouw functie zijn de lijnen naar de ambtelijke en politieke top kort en weet je hen door jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit te ondersteunen door het geven van strategische adviezen. Daarin zoek je de nauwe samenwerking op met de dossierhouder zonder de verbinding met de rest van het management te verliezen. We hebben een diversiteit aan dossiers en daarom wordt in overleg met het hoofd Beleidscontrol afgesproken op welke onderdelen van het ministerie de focus ligt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de planning-en-controlcyclus van het ministerie.

Dankzij jouw coachende en verbindende vaardigheden weet je jouw collega’s te stimuleren en het beste uit zichzelf te halen. Samen met het hoofd draag je bij aan een goede en open sfeer en een goede verdeling van de werkdruk onder de medewerkers. Daarnaast voer je samen met het hoofd van de afdeling Beleidscontrol de p-gesprekken. Met het vervullen van deze rol leg je de ideale basis om te groeien naar een veelzijdige manager binnen de overheid.

Wil je eerst een praten over jouw werkzaamheden? Neem dan contact op met Geert Beekhuis.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde (post) academische opleiding, relevant voor (publiek) management en het financieel-economische vakgebied.
 • Je hebt ervaring in het publieke domein, bij voorkeur met budgettaire vraagstukken. Als je ook ervaring hebt met beleidsvraagstukken binnen het ministerie van Financiën en/of een ander ministerie is dit een pre;
 • Je hebt ervaring als coördinator of plaatsvervangend hoofd en hebt ervaring en affiniteit met het coachen van medewerkers.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent in staat risico’s en kansen in complexe situaties te signaleren en hebt goede advies- en onderhandelingsvaardigheden;
 • Je bent stress-bestending en kan met tegenwind;
 •  Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en vertaalt voorstellen en ideeën naar heldere notities en acties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectieprocedure bestaat uit twee sollicitatiegesprekken. De eerste gesprekken staan gepland op 10 december en de tweede gesprekken op 15 december.  Uiterlijk 8 december ontvang je terugkoppeling op jouw sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Vanwege de coronacrisis voeren we de sollicitatiegesprekken via videobellen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook het tonen van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover – vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel van het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de steun aan KLM, de compensatieregelingen in de toeslagenaffaire, maar ook de investeringen in het op orde krijgen van de belastingdiensten en wijzigingen in het fiscaal beleid.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli, en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar anderzijds zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar HDFEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Beekhuis, Plv. directeur Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken en tevens afdelingshoofd

06-50891497

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior adviseur / inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur / inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Socialmedia-expert

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon