Plaatsvervangend afdelingshoofd (coördinerend beleidsmedewerker)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 39/21-11
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid in Den Haag, binnen de directie Werknemersregelingen, werk je in het hart van de sociale zekerheid. Je bent de plaatsvervanger van het afdelingshoofd. Zo draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk- en bestaanszekerheid voor iedereen.

Je werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd mee aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid, en aan beleid en uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij heb je veel contact met andere partijen binnen en buiten het ministerie. De afdeling maakt en onderhoudt de regels voor het recht, de hoogte en de duur van loondoorbetaling of een uitkering voor mensen die ziek worden, arbeidsongeschikt raken of jonggehandicapt zijn.

Ook ontwikkelt de afdeling beleid dat ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers gemotiveerd zijn om werk snel te hervatten. En dat het UWV de juiste middelen heeft om uitkeringsgerechtigden sociaal-medisch te beoordelen, financieel te ondersteunen en te re-integreren richting werk. Actuele onderwerpen van de afdeling zijn de mismatch tussen vraag en aanbod van verzekeringsartsen, het doorlichten van beleid en uitvoering op (onbedoeld) hardvochtige uitkomsten, vereenvoudiging van wetgeving en de effectiviteit van re-integratie door het UWV.

Samen met het afdelingshoofd maak je onderling afspraken voor welke grote dossiers je in eerste instantie het aanspreekpunt bent voor medewerkers. In dit boeiende werkveld werk je mee aan grote dossiers waar de afdeling zich mee bezighoudt. Daarnaast heb je een brede blik en zie je daardoor snel dwarsverbanden tussen dossiers binnen en buiten onze afdeling. Je bent gericht op samenwerking en weet inhoud en mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden. Hoe jouw takenpakket er precies uit komt te zien en voor welke specifieke dossiers je daarmee verantwoordelijk bent, stellen we in overleg vast.

Als plaatsvervangend afdelingshoofd ben je een goede, betrokken coach voor medewerkers, met oog voor diversiteit binnen het team. Daarnaast ben je een waardevolle sparringpartner voor het afdelingshoofd. Op inhoud, maar ook als het gaat over het dagelijkse reilen en zeilen op de afdeling. Ook denk en werk je actief mee aan de verdere visieontwikkeling van de afdeling. In je relatie tot het afdelingshoofd heb je duidelijke, eigen verantwoordelijkheden en taken en is er veel ruimte om je te blijven ontwikkelen.

Het werk van de directie Werknemersregelingen is altijd in teamverband. Als plaatsvervangend hoofd denk je mee over directiebrede visievorming en begeef je je gemakkelijk in het interne netwerk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook daarbuiten. Schakelen met externe partijen zoals het UWV, sociale partners en andere spelers op de arbeidsmarkt gaat je soepel af. Je bent scherp op je doelen en flexibel in hoe je die kan bereiken.

Het allerbelangrijkste is dat je een fijne collega bent, met gevoel voor humor en een gezonde dosis zelfreflectie. Iemand die zelfstandig aan het werk gaat, maar ook kan sparren met collega’s en graag in teamverband werkt. En houd je van ontspanning naast het harde werk? Dan ben je van harte welkom aan de voetbal- of huiskamertafel van de directie Werknemersregelingen. We gaan steeds meer hybride werken, dat wil zeggen dat we gedeeltelijk op kantoor werken en gedeeltelijk thuis.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en ervaring met het aansturen en coachen van medewerkers.
 • Je hebt oog voor de sociale aspecten en samenhang op de afdeling.
 • Je hebt affiniteit met de uitvoering van beleid, doorziet de complexiteit daarvan en bent een samenwerkingsgerichte partner voor het UWV, de Belastingdienst en private uitvoerders.
 • Je hebt bij voorkeur al kennis van de socialezekerheidsregelingen.
 • Je kunt goed samenwerken, bent doel- en resultaatgericht en schakelt gemakkelijk tussen verschillende dossiers en vraagstukken.
 • Je denkt in oplossingen, durft buiten de gebaande paden te treden en beschikt over overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7096 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid valt onder het directoraat-generaal Sociale Zaken en Integratie, binnen de directie Werknemersregelingen.

 

Afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
De twintig medewerkers van de afdeling Ziekte en Aarbreidsongeschiktheid werken samen met collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV en de Belastingdienst aan re-integratie richting werk en inkomensondersteuning voor mensen die ziek of (deels) arbeidsongeschikt zijn. Waar het UWV, maar ook werkgevers, primair verantwoordelijk zijn voor het re-integratieproces en inkomensondersteuning, creëren we bij het Rijk hiervoor de wettelijke en financiële randvoorwaarden.

Om onze doelen te bereiken zetten we onder meer de volgende beleidsinstrumenten in:

 • in gesprek gaan met uitkeringsgerechtigden, werkgevers en uitvoerders monitoren of het gevoerde beleid begrijpelijk, menselijk en effectief is;
 • ontwikkelen en onderhouden van de wet- en regelgeving op het gebied van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het gaat daarbij onder andere om loondoorbetaling bij ziekte (geregeld in het Burgerlijk Wetboek), de Ziektewet, de WAO, WIA en de Wajong;
 • het aanbrengen van prikkels in de uitkerings- en financieringssystematiek zodat de werknemer en de werkgever zich optimaal inspannen om ziekte te voorkomen of zo snel als mogelijk weer aan het werk te komen;
 • opdrachtverstrekking aan het UWV voor het verrichten van dienstverlening, re-integratieactiviteiten en aanbieden van voorzieningen aan mensen met een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering voor wie de voormalig werkgever geen verantwoordelijkheid meer draagt.

De belangrijkste inhoudelijke opgaven door de komende jaren zijn:

 • het doorlichten van beleid en uitvoering op (onbedoeld) hardvochtige uitkomsten, de nadruk ligt bij het maken van beleidsteeds meer op het perspectief van de burger;
 • het creëren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel;
 • het zorgen voor maatwerk in de dienstverlening van het UWV;
 • het volgen en voeden van de maatschappelijke gesprekken over verplichtingen van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • zorgen voor oplossingen in de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociale medische beoordelingen;
 • vereenvoudiging van wetgeving.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker werknemersregelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Tijdelijke beleidsmedewerker ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon