Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend afdelingshoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 30/20-02
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid in Den Haag, binnen de directie Werknemersregelingen, werk je in het hart van de sociale zekerheid. Je bent de plaatsvervanger van het afdelingshoofd en stuurt een van de twee clusters binnen de afdeling aan. Zo draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Je werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd mee aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid, en aan beleid en uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij heb je veel contact met andere partijen binnen en buiten het ministerie. De afdeling maakt en onderhoudt de regels voor het recht, de hoogte en de duur van loondoorbetaling of een uitkering voor mensen die ziek worden, arbeidsongeschikt raken of jong gehandicapt zijn.

Ook ontwikkelt de afdeling beleid dat ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers gemotiveerd zijn om te zorgen dat werk snel hervat wordt. En dat het UWV de juiste middelen heeft om uitkeringsgerechtigden sociaal-medisch te beoordelen, financieel te ondersteunen en te re-integreren richting werk. Actuele onderwerpen van de afdeling zijn het aanpassen van dienstverlening door het UWV in een anderhalvemetersamenleving, de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Borstlap, het beheersen van frauderisico’s, het tekort aan capaciteit voor claimbeoordelingen en de effectiviteit van re-integratie door het UWV.

In dit boeiende werkveld ben jij de coördinator van een van de twee clusters binnen de afdeling en stuur je een team van medewerkers aan als ‘meewerkend voorman of -vrouw’. Je hebt een brede blik en ziet daardoor snel dwarsverbanden tussen dossiers binnen en buiten onze afdeling. Je bent gericht op samenwerking en weet zowel inhoud als mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden. Hoe jouw takenpakket er precies uit komt te zien en voor welke specifieke dossiers je daarmee verantwoordelijk bent, stellen we in overleg vast.

Als plaatsvervangend afdelingshoofd ben je een goede, betrokken coach voor medewerkers, met oog voor diversiteit binnen het team. Daarnaast ben je een waardevolle sparringpartner voor het afdelingshoofd. Op inhoud, maar ook als het gaat over het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Ook denk en werk je actief mee aan de verdere visieontwikkeling van de afdeling. In je relatie tot het afdelingshoofd heb je duidelijke, eigen verantwoordelijkheden en taken en is er veel ruimte om je te blijven ontwikkelen.

Het werk van de directie Werknemersregelingen is altijd teamwork. Als plaatsvervangend hoofd begeef je je gemakkelijk in het interne netwerk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook daarbuiten. Schakelen met externe partijen zoals het UWV, sociale partners en andere spelers op de arbeidsmarkt gaat je soepel af.

Het allerbelangrijkste is dat je een fijne collega bent, met gevoel voor humor en een gezonde dosis zelfreflectie. Iemand die zelfstandig aan het werk gaat, maar ook kan sparren met collega’s en graag in teamverband werkt. En houd je van ontspanning naast je harde werk? Dan ben je van harte welkom aan de voetbal- of huiskamertafel van de directie Werknemersregelingen.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en ervaring met het aansturen en coachen van medewerkers.
 • Je hebt oog voor de sociale aspecten en samenhang op de afdeling.
 • Je hebt affiniteit met de uitvoering van beleid, doorziet de complexiteit daarvan en bent een samenwerkingsgerichte partner voor het UWV.
 • Je hebt het liefst al kennis van de socialezekerheidsregelingen.
 • Je kunt goed samenwerken, bent doel- en resultaatgericht met de nodige flexibiliteit en schakelt gemakkelijk tussen verschillende dossiers en vraagstukken.
 • Je denkt in oplossingen, durft buiten de gebaande paden te denken en beschikt over overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7046,67 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bestaat uit twee beleidsdirectoraten: het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het DG Werk. Verder hebben we een Inspectie SZW en een SG- en pSG-kolom (staf en bedrijfsvoering). Het DG SZI bestaat uit vijf organisatieonderdelen; vier beleidsdirecties, namelijk de directie Samenleving en Integratie, de directie Stelsel en Volksverzekeringen, de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen en de directie Werknemersregelingen en een afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI.

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
DG SZI werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat doen we via de WW, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandverstrekking en AOW. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
De directie Werknemersregelingen (WR) maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Onderwerpen die binnen de directie WR zijn belegd, zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid, de Werkloosheidswet, opdrachtgeverschap UWV, de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten, Wajong, aanpak oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten van socialezekerheidsregelingen, European Globalisation Adjustment Fund en Caribisch Nederland.

Afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Terugkeer vanuit ziekte en arbeidsongeschiktheid naar betaald werk en inkomensondersteuning in de periode dat dit nog niet lukt. Dat zijn de voornaamste doelen van het beleid van de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid. Door middel van wetgeving met prikkels voor preventie van arbeidsongeschiktheid en het oppakken van re-integratie, draagt de afdeling bovendien bij aan preventie van instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. We zetten daarvoor verschillende beleidsinstrumenten in. Zo worden onder meer werkgevers via de loondoorbetaling en premiedifferentiatie financieel geprikkeld om hun zieke werknemers te re-integreren. In de loondoorbetaling en uitkeringssystematiek zijn ook financiële prikkels ingebouwd om werknemers te stimuleren het werk zoveel mogelijk te hervatten.

De afdeling geeft daarnaast het UWV opdracht voor het verrichten van dienstverlening en de inkoop van re-integratieactiviteiten van mensen met een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor wie de voormalig werkgever geen verantwoordelijkheid meer draagt. Ook borgt de afdeling een goede inzet van werkvoorzieningen voor mensen met een beperking die werken of willen werken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedeweker preventieve aanpak radicalisering en extremisme

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businessconsultant informatievoorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon