Plaatsvervangend Cluster coördinator Politie en Veiligheidsregio’s, dir. FEZ

 • Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 14 juli 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DFEZ/240408, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Bij de afdeling Control op Beleid en Uitvoering (CBU) van de directie Financieel Economische Zaken (dFEZ) van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een plaatsvervangend coördinerend beleidscontroller voor het cluster Politie en Veiligheidsregio’s. Als beleidscontroller informeer en adviseer je samen met de coördinerend beleidcontroller en de andere twee collega’s de besluitvormers (bestuurders en bewindspersonen) op prioritaire dossiers in de voorbereidings-, implementatie-, uitvoering-, en evaluatiefase vanuit een financiële blik. Je zal je voornamelijk bezighouden met de Nationale Politie, een organisatie met een ontzettend zwaar en gevarieerd takenpakket en daarnaast een van de grootste werkgevers van Nederland. Daarnaast kun je met je kennis en ervaring als vraagbaak functioneren voor je eigen cluster en ook breder binnen de afdeling en de directie. Je staat zeer stevig in je schoenen en bent in staat om zelfstandig het FEZ standpunt te verwoorden richting de ambtelijke top en politieke leiding. Je werk is gevarieerd en je onderhoudt contacten met de beleidsdirecties (met name het DG Politie en Veiligheid), de Politie en het ministerie van Financiën. Communiceren gaat je goed af en je legt makkelijk contact. Vanuit onze onafhankelijk positie als concerncontroller (de directie Financieel-Economische Zaken) spelen we een belangrijke rol als controller en adviseur richting opdrachtnemer, opdrachtgever en eigenaar en de politieke leiding. Je toetst samen met de coördinerend beleidscontroller en de twee medewerkers uit het cluster de voorstellen van de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties op doeltreffend- en doelmatigheid. Daarnaast denk je mee met het concretiseren en verbeteren van politiek-bestuurlijke doelstellingen. Daarbij toets je ook de financiële dekking en de inpasbaarheid van beleidsvoornemens. Je signaleert bovendien concrete verbeterpunten en je speelt in op onverwachte omstandigheden en op de uitkomsten van onderhandelingsprocessen of op verschuiving in beleidsdoelen. Belangrijk bij dit alles is dat je draagvlak kunt creëren voor je argumenten/adviesproducten. Ook het aankomende reageerakkoord gaat om een actieve bijdrage vragen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie FEZ is een bevlogen en gezellige directie waar mensen werken vanuit verschillende achtergronden. Vanuit DFEZ krijg je een goed zicht op de werking van de taakorganisaties en het departement, en ben je in de positie om op bestuurlijk niveau te adviseren. De afdeling CBU is de ‘front office’ die in samenwerking met alle belanghebbenden (nieuw) beleid en uitvoering toetst, creatieve alternatieven bedenkt, daarover adviseert en tijdig inspringt op budgettaire kansen en dreigingen. CBU richt zich op de DG’s (in hun rol van beleidsmaker en opdrachtgever), eigenaar en taakorganisaties, houdt hierbij het integrale belang in het oog, adviseert bewindspersonen en overlegt met het ministerie van Financiën over de relevante specifieke thema’s.

We werken hard maar vinden het belangrijk om oog voor elkaar te hebben. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in onze afdeling. Je krijgt goede begeleiding op de inhoud, de vaardigheden en je loopbaan en daarnaast zijn er binnen het ministerie volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. We werken hybride, dus deels vanuit ons kantoor in Den Haag en deels vanuit huis. En niet onbelangrijk: FEZ/JenV kenmerkt zich door een positieve, gezellige sfeer en laagdrempelige collega’s!

Een salaris tussen de € 5.212,93 en € 7.747,70 bruto per maand (schaal 13 conform CAO Rijk per 1 juli 2024). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator Financieel Beheer / ICT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior adviseur Politieke Leiding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36-40
 • schaal 11,schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon