Plaatsvervangend functionaris voor gegevensbescherming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 26 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-511(BPZ)
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de bewindspersonen en de Bestuursraad. En heeft een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties, van en naar bewindspersonen, de bestuursraadsleden en ook intra- en interdepartementaal en het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en SG te ondersteunen in hun eigenaarsrol van de concernorganisaties. BPZ is georganiseerd in vijf teams en de FG: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Bureau BVA, Concernsturing en de functionaris voor gegevensbescherming. Bij de directie werken ongeveer zestig mensen.

Bij de directie BPZ is bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG) vanwege toename aan werkzaamheden een vacature ontstaan voor een plaatsvervangend FG

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke, interne toezichthouder op de toepassing en naleving van de privacywetgeving bij het ministerie van VWS. Samen met de FG houd jij als plaatsvervanger toezicht op de naleving van privacywetten, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en jouw primaire aandachtsgebied, de Wet politiegegevens (Wpg) en op de invulling van het privacy beleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen zien jullie toe op rechtmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens, waarbij rekeninghoudend met de doelstellingen van het ministerie, de belangen van betrokkenen en ontwikkelingen op het gebied van gegevensverwerking. Je rapporteert direct aan de Secretaris- Generaal (SG).

Vanuit toezichthoudende en adviserende taken zal je primaire taak bij de Wet politiegegevens (Wpg) liggen. Denk hierbij aan Wpg-beleidsvorming, het initiëren en begeleiden van audits, de onafhankelijke beoordeling van privacy kwesties, verbeteracties en specifieke onderzoeken. Gevraagd en ongevraagd signaleer en adviseer je over de naleving van de AVG aan het bestuur, de directie, het management en de medewerker. Je adviseert de organisatieonderdelen van het ministerie van VWS over de data privacy impact assessments (DPIA’s). Ook adviseer je bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving met privacyaspecten en over het gebruik van de juiste technologie en beveiliging door de dienstonderdelen. Je neemt daarnaast een aantal adviestaken voor je rekening richting alle betrokken partijen, zoals het management, privacy-officers en collega-FG’s bij andere ministeries. In voorkomende gevallen werk je samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze stakeholders onderhoud je veelvuldig contact.
Het schrijven van het Wpg-jaarverslag en het leveren van een bijdrage aan het jaarlijkse toezichtplan van de FG behoren ook tot jouw gevarieerde takenpakket. Tot slot speel je een rol in de behandeling van vragen en klachten die de FG ontvangt van collega’s en/of burgers.

Als plaatsvervangend FG werk je, zoals aangegeven, nauw samen met de FG. Naast de werkzaamheden met betrekking tot de Wet politiegegevens, verdeel je met de FG de taken.
Je vervangt de FG bij haar afwezigheid.

Zoals hieruit blijkt is jouw werkomgeving dynamisch en krijg je volop te maken met politiek-bestuurlijke en politiek-strategische vraagstukken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en uitvoeringsorganisaties en van en naar bewindspersonen, de Bestuursraadleden en ook intra- en interdepartementaal en naar het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) te ondersteunen in haar eigenaarsrol van de uitvoeringsorganisaties.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Beveiliging/BVA en Concernsturing (eigenaarsadvisering). Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henriëtte Westerling-Woltman, functionaris voor gegevensbescherming

06-50233306

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist DUS-I

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afdelingssecretaris P&O

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon