Plaatsvervangend hoofd Bureau secretaris-generaal

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.698 - €7.495
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 546150
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een uitdagende baan bij het ministerie van Defensie? Die heb je als plaatsvervangend hoofd Bureau secretaris-generaal! Vanuit Den Haag adviseer je de politieke en ambtelijke top over complexe kwesties. Tegelijkertijd geef je leiding aan diverse medewerkers en help je hen op inhoudelijk en persoonlijk gebied vooruit. Een coördinerende rol waarin je schakelt met collega’s op verschillende niveaus. En waarin je lijnmanagers meekrijgt bij het aanleveren van stuurinformatie.

Jij gaat aan de slag bij het Bureau secretaris-generaal (BSG). Je hebt hier een belangrijke rol, want je bent medeverantwoordelijk voor de leiding. Ook vertegenwoordig je BSG binnen en buiten Defensie. Bijvoorbeeld tijdens je deelname aan diverse gremia. Daarbij schakel je rechtstreeks met de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal. Samen streven jullie naar de beste resultaten!

Jouw taken

 • Je geeft mede inhoud aan het proces rondom de ontwikkeling van beleidsprioriteiten van de bestuursraad. Daarbij focus je op kwaliteit, tijdigheid en betrokkenheid van relevante partijen.
 • Je geeft leiding aan de adviseurs van BSG.
 • Je bent verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding én medewerkers van BSG.
 • Je adviseert de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal.
 • Je ondersteunt de plaatsvervangend secretaris-generaal als hoofd van de Bestuursstaf.
 • Je ondersteunt de departementsleiding bij managementtaken, zoals vergaderingen van de Bestuursstaf.
 • Je bewaakt de kwaliteit en tijdigheid van aangeleverde stukken.
 • Je zorgt voor afstemming binnen het departement en bewaakt de voortgang van het werk.
 • Je onderhoudt contacten met de politieke en ambtelijke top, defensieonderdelen, andere departementen en de ambtelijke staf van de Tweede Kamer. Ook onderhoud je je interdepartementale netwerk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Bestuursstaf bestaat, naast de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal, uit drie kernspelers: de directeur-generaal Beleid, Commandant der Strijdkrachten en hoofddirecteur Financiën en Control. Samen vormen zij het hoogste adviesorgaan van de minister en bereiden zij het merendeel van de besluitvorming voor.

Het kerndepartement bestaat uit het directoraat-generaal Beleid, de Defensiestaf, hoofddirectie Financiën en Control, Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, overige bijzondere organisatie-eenheden en meerdere kleinere eenheden en directies, waaronder Bureau secretaris-generaal Defensie. Bij dit bureau ga jij aan de slag.

Directie Bestuursondersteuning en Advies
Het Bureau secretaris-generaal Defensie is in transitie en wordt omgevormd naar de directie Bestuursondersteuning en Advies (DBOA). Dit gebeurt projectmatig. Onze opdracht bij DBOA? De (integrale) advisering en ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding versterken. Dit doen we door onder andere de kwaliteit en tijdigheid van de stukkenstroom te verbeteren. En door ondersteuning te bieden aan de minister, staatssecretaris, secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal.

De eerste stappen bij het verbeterproces rondom de ambtelijke en parlementaire informatie- en stukkenstroom is al gezet. Daarnaast focussen we op het proces rondom het tot stand brengen van gedegen integraal advies én rondom de ondersteuning van de politieke en ambtelijke top bij hun verantwoordelijkheden. We schakelen daarbij met de Staten-Generaal en andere departementen. Dit alles doen we met adviseurs, maar ook managementondersteuners, chauffeurs en kamerbewaarders worden bij onze directie ondergebracht.

Ministerie van Defensie

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van
het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Het ministerie van Defensie bestaat uit het Kerndepartement (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 60.000 medewerkers en is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Bij het kerndepartement, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker materieel

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator bilaterale samenwerking

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker defensiematerieel

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon