Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend Hoofd Detentie en Re-ïntegratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 7081
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting in Dordrecht beweegt mee in de veranderingen waaraan het gevangeniswezen onderhevig is. Bij de afdeling Detentie en Re-integratie (D&R) gaat er de komende periode veel aandacht uit naar het efficiënter en toekomstbestendiger inrichten van onze processen. Als plaatsvervangend hoofd van deze afdeling is hierin voor jou een belangrijke taak weggelegd.

Jij vervangt het hoofd van de afdeling bij al zijn taken en verantwoordelijkheden. Je vervult een projectleidersrol in D&R-gerelateerde projecten en adviseert het hoofd op alle gebieden die te maken hebben met detentie en re-integratie. Daarnaast stem je de werkzaamheden van de afdeling af met andere (zorg)afdelingen, andere vestigingen, met het hoofdkantoor én met partners uit de strafrechtketen.

Samen met het hoofd geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling. Eén van de plv. hoofden D&R geeft leiding en sturing aan het re-integratiecentrum, terugkeeractiviteiten (tra), bibliotheek, onderwijs en sport. Je hanteert een grote span of control, waarbij de focus op het interne en dagelijkse proces ligt. Met de medewerkers maak je taakstellende afspraken en je voert periodieke controles hierop uit met resultaatgesprekken. Bovendien zorg je voor een efficiënte inzet van de medewerkers.

Wat je nog meer doet?

 • Je volgt de uitvoering van de werkzaamheden, bewaakt de kwaliteit en stuurt waar nodig bij.
 • Je zit diverse overleggen voor.
 • Je voert periodiek gesprekken met de medewerkers van de afdeling, waaronder het jaarlijks functioneringsgesprek.
 • Je draagt bij aan de optimalisatie van processen en werkwijzen van D&R.
 • Je zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op het gebied van selectie, plaatsing, vrijheden en D&R-plannen.
 • Je levert een bijdrage aan de begroting, aan het afdelings-, opleidings- en jaarplan, en je ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je fiatteert inschrijvingen en gegevensmutaties van gedetineerden.
 • Je zorgt voor de registratie van gegevens rondom celcapaciteit en -bestemming.
 • Je behandelt vragen van gebruikers van het registratiesysteem en verwijst hen eventueel door.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo denk- en werkniveau.
 • Je bent vaardig in leidinggeven, in het signaleren van en inspelen op problemen en ontwikkelingen, en in het opstellen van processen en procedures.
 • Je hebt kennis van relevante richtlijnen en procedures en kunt deze vertalen naar de praktijk.
 • Je hebt kennis van de processen rondom selectie, inschrijving, planning, registratie en vrijheden.
 • Je hebt kennis van de gehanteerde registratiesystemen.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en taakverdeling binnen de vestiging.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht biedt onderdak aan preventief in hechtenis genomen gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg)
veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in hun laatste fase van hun straf in de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) met regimair verlof. Daarnaast beschikken we over een extra zorgvoorziening. In totaal hebben we ruimte voor 442 gedetineerden. Zij kunnen geplaatst worden in een eenpersoons-, tweepersoons- of zespersoonscel.

De PI Dordrecht beweegt mee in de veranderingen waaraan het gevangeniswezen onderhevig is. Dit vraagt om proactief meedenken, innovatie en investeren in het vakmanschap van onze medewerkers. Dit heeft onder andere geleid tot voorzieningen voor telehoren, het zelfstandig verplaatsen van gedetineerden en een gestroomlijnd re-integratiecentrum. Ook zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen van zelfbedieningsoplossingen voor justitiabelen.

Detentie- en Re-integratie
De afdeling Detentie- en Re-integratie (D&R) bestaat uit het hoofd D&R, twee plaatsvervangend hoofden, casemanagers, backofficemedewerkers en medewerkers van de dienstvakken bibliotheek, onderwijs, sport en het re-integratiecentrum.

De komende periode gaat er veel aandacht uit naar het efficiënter en toekomstbestendiger inrichten van de afdeling en onze processen. Daarnaast willen we de re-integratie- en herstelgerelateerde activiteiten uitbreiden en de kwaliteit van individuele trajecten en het informatiemanagement hierbinnen vergroten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. van Dalsen, hoofd Detentie & Re-integratie

06-53184992

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Re-integratietrainer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Arnhem

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon