• Dordrecht  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 32 - 36 uur
  • schaal 9
    €3.484 - €4.868 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 26 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52567, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Binnen de PI Dordrecht, zijn wij op zoek naar een plaatsvervangend (plv.) hoofd op de afdeling Detentie en Re-integratie (D&R). 

In deze functie stuur je cruciale werkprocessen aan en weet je een goede verbinding te leggen tussen mensen en doelen. Jij weet je vanuit een warme persoonlijkheid in te zetten voor de ontwikkeling van de individuele medewerker, het gehele team en de gedetineerden. Met het gehele team bieden wij gedetineerden die bij ons verblijven een menswaardige detentie waarin leren en ontwikkelen centraal staat en werken we aan een kansrijke re-integratie. We werken actief aan een perspectiefvolle terugkeer in de samenleving, vanuit de overtuiging dat iedereen een tweede kans verdient, maar daar ook voor moet doen.

Eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde, inzicht en herstel vormen de bodem voor onze begeleiding. Wij focussen daarbij op de gedetineerde zelf, maar ook het netwerk van de gedetineerde, de regionale maatschappij en de positie van slachtoffers. Op basis van een traject en de doelen daarbinnen werkt de gedetineerde aan de terugkeer en het herstel, met oog voor de diverse belangen van verschillende stakeholders en in een balans van veiligheid en perspectief. 

Als plv. hoofd van de afdeling D&R werk je onder leiding van het hoofd D&R. Als plv. hoofd D&R val je onder de functiegroep Operationeel Manager. Je hebt met regelmaat contact met verschillende disciplines, jouw collega middenkaderleden, de directie en ketenpartners. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de afdeling D&R. Je bent organisatiesensitief en weet te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen. Je bent zelfkritisch en leerbaar en staat open voor feedback. Met enige regelmaat zit je met belangrijke ketenpartners zoals reclassering en gemeenten om tafel en vervang je het hoofd D&R en je collega plaatsvervanger bij afwezigheid. Ook adviseer je het hoofd D&R op alle gebieden die te maken hebben met detentie en re-integratie. 

Voorop staat dat je in staat bent om jouw medewerkers optimaal te kunnen begeleiden in hun werkzaamheden en dat je zorgt voor een efficiënte inzet van de medewerkers. Bij de afdeling D&R gaat er de komende periode veel aandacht uit naar het meer efficiënt en toekomstbestendig inrichten van onze processen.

Met de medewerkers maak je taakstellende afspraken en houd je regie op resultaat. Je zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op het gebied van o.a. selectie, plaatsing, vrijheden en D&R-plannen. Dit doe je door periodiek gesprekken te voeren met medewerkers, waaronder het jaarlijkse functioneringsgesprek. Andere werkzaamheden bestaan uit: het voorzitten van team overleggen op de eigen afdeling en deelnemen aan interne werkgroepen zoals een Signaal groep. Ook zorg je ervoor dat administratieve zaken op orde zijn binnen de gestelde wettelijke termijnen en je bent (eind)verantwoordelijk voor het correct invoeren van de juiste gegevens van de gedetineerden (fiatteren). 

Onze visie
PI Dordrecht is een good practise en voorbeeld in hóe je het werk zou kunnen doen, met energie en zingeving in wát we doen en voor wíe we het doen. We maken plezier, we waarderen en zijn trots, we delen verantwoordelijkheid, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en vullen elkaar aan, we dragen bij zonder dat dit hoeft te worden gevraagd, we nemen eigenaarschap. PI Dordrecht wacht niet af, maar loopt vooruit. 

Voor het leiderschap binnen de PI Dordrecht betekent dit dat wij vitaliteit, bevlogenheid en een positief mensbeeld verwachten, waarin diversiteit welkom is en waarin we jou zullen vragen unieke waarde toe te voegen aan de organisatie (jouw plus). 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mervouw H. Bloemen, plaatsvervangend hoofd Detentie & Re-integratie 06-10894530

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Astrid Ridder, corporate recruiter 06-14422282

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon