• Lelystad  -  route
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52404, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Detentie en Re-integratie trek je nauw op met de leiding van D&R. Het contact leggen en de verbinding houden met teams, middenkader, managementteam en ketenpartners staan centraal in jouw werk.

Naast het aansturen van de medewerkers heb je binnen je portefeuille je eigen, vestigingsbrede aandachtsgebieden. Je ziet toe op de bezetting van de teams en de uitvoering van het personeelsbeleid en je houdt de vinger aan de pols bij de kwaliteitsbewaking en -uitvoering van onze werkprocessen. Je stelt (organisatorische) kaders op waarbinnen de medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Jouw taken

 • Je beoordeelt de inkomende verzoeken van overplaatsingen en vrijheden op inhoud.
 • Je zorgt ervoor dat administratieve zaken binnen de gestelde wettelijke termijnen op orde zijn.
 • Je bent (eind)verantwoordelijk voor het correct invoeren van de juiste gegevens van de gedetineerden.
 • Je neemt deel aan zowel interne als externe overlegvormen.
 • Je zit met enige regelmaat om de tafel met belangrijke ketenpartners zoals reclassering en gemeentes.
 • Je vervangt het hoofd van de afdeling en je collega van de andere locatie bij afwezigheid.
 • Je adviseert het hoofd op alle gebieden die te maken hebben met detentie en re-integratie.
 • Je volgt nauwgezet de uitvoering van de werkzaamheden, bewaakt de kwaliteit ervan en stuurt waar nodig bij.
 • Je zit overleggen voor en bent lid van de vrijhedencommissie.
 • Je voert periodiek gesprekken met de afdelingsmedewerkers, waaronder het jaarlijkse functioneringsgesprek.
 • Je draagt bij aan de begroting, aan het afdelings-, opleidings- en jaarplan en je ziet toe op de uitvoering ervan.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de penitentiaire inrichting Lelystad hechten wij veel waarde aan goedlopende teams, waarbij de leidinggevenden elkaar aanvullen. Jij onderstreept dat met lef, humor en verstand van zaken weet je mensen en doelen te verbinden. Je zet je in voor de ontwikkeling van individuele medewerkers, het team én de gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer P. Hoek, plaatsvervangend Vestigingsdirecteur 08807-40300

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie 08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon