Plaatsvervangend hoofd Exportkredietverzekering en investeringsgarantie

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GT 22-47
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“EKI is een jonge en enthousiaste afdeling, waar veel aandacht is voor vernieuwing en innovatie. Het werk is heel concreet, want je neemt besluiten over verzekeringsaanvragen, wat gevolgen heeft voor bedrijven en de lokale omgeving. En aan de andere kant houd je je ook bezig met meer macrovraagstukken over schuldhoudbaarheid via de Club van Parijs.” Nikki Kersten, afdelingshoofd en voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd.

De Nederlandse staat verzekert de meest uiteenlopende en omvangrijke exporttransacties naar met name Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Momenteel staat voor ongeveer € 20 miljard aan risico uit. Als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties (EKI) zorg jij er samen met het team de uitvoerder en ministerie van Buitenlandse Zaken voor dat de overheid op een maatschappelijk verantwoorde en transparante manier deze exporttransacties verzekert. Je draagt bij aan het creëren van een concurrerend speelveld voor Nederlandse exporteurs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (met oog voor mens, dier en milieu) en anti-omkoping staan daarbij hoog op de agenda. Ook is de transitie van de exportkredietportefeuille van fossiele naar duurzame energie een belangrijke pijler.

Samen met het hoofd EKI ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling die bestaat uit 15 hoogopgeleide professionals. Je begrijpt precies wat jouw teamleden nodig hebben en zij weten jou gemakkelijk te vinden. Bijvoorbeeld om even te sparren over de inhoud. Je daagt medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen en je stimuleert dat mensen elkaar onderling feedback geven. Je zorgt voor een prettige, open sfeer en voor het goed functioneren van het team als geheel, en hebt daarbij oog voor een goede werk-privébalans.

Daarnaast ben je betrokken bij beslissingen over het al dan niet verzekeren van Nederlandse exporttransacties. Je bewaakt de grote lijnen en gebruikt jouw politieke sensitiviteit om tot verstandige besluiten te komen. Daarbij neem je de belangen van alle betrokkenen en maatschappelijke, politieke en inhoudelijke aspecten mee en je hebt oog voor de vernieuwing van instrumentarium op basis van maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt hierbij nauw samen met onze uitvoerder Atradius Dutch State Business en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naast jouw taken als leidinggevende ben je inhoudelijk en strategisch verantwoordelijk voor de Club van Parijs. Als vertegenwoordiger namens de Nederlandse staat verzorg je maandelijks de Nederlandse inbreng in deze internationale vergadering. Je signaleert bijvoorbeeld betalingsachterstanden van buitenlandse overheden op polissen van de exportkredietverzekering. Of je bespreekt met de andere kredietverstrekkende landen de mogelijkheden om tot afbetaling of herstructurering van de schulden te komen. Je wordt hierbij ondersteund door collega’s van EKI, Atradius Dutch State Business en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maandelijks ben je voor deze functie ongeveer 2 dagen in Parijs.

• Je hebt wo-niveau, bij voorkeur in een financiële richting.
• Je hebt ervaring in een coördinerende functie en ervaring met het coachen en begeleiden van collega’s.
• Je hebt oog voor het welzijn en het functioneren van collega’s en hebt ervaring met het toetsen van het welzijn en het geven van feedback.
• Je vindt het leuk om een netwerk op te bouwen, werkt graag samen en kunt goed communiceren.
• Je hebt ervaring met politieke beleidsprocessen en een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
• Je kunt goed analyseren, kernachtig formuleren en hoofd- van bijzaken scheiden.
• Je hebt interesse in de financieel-economische vraagstukken waar de afdeling en het ministerie zich mee bezighouden.
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
• Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met onze compliance-afdeling via ComplianceFinancien@minfin.nl onder vermelding van het vacaturenummer GT 22-47.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. Namens de bewindspersonen vervullen we het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen. En we adviseren over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De naam ‘Generale Thesaurie’ komt van het Franse woord voor schatkistbewaarder: ‘thésaurier’.

De Generale Thesaurie bestaat uit 5 onderdelen:

 • het Agentschap
 • directie Financiële Markten
 • directie Financieringen
 • directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen
 • programmadirectie Herstel- en Veerkrachtplan

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) is de schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland. BFB onderhoudt de contacten van het departement met de Europese Unie en de internationale financiële instellingen en bevordert de belangen van Nederlandse exporteurs met verzekeringen en garanties. De directie bestaat uit ongeveer 50 personen, onder wie ruim 40 beleidsmedewerkers, grotendeels economen, maar ook juristen en politicologen. BFB biedt een dynamisch en gevarieerd werkterrein, waarin je directe contacten hebt met de ambtelijke en politieke leiding.

De directie BFB bestaat uit 3 afdelingen: Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Europese Unie, en Internationale Economie en Financiële Instellingen.

Afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties

Nederland staat als exportland bekend om zijn scheepswerven, baggeraars, kassenbouwers en andere producenten van hoogwaardige kapitaalgoederen. Onze internationale transacties gaan gepaard met grote financiële risico’s die voor particuliere verzekeraars te groot zijn, zeker als het gaat om opkomende markten met meer risico. Vaak komt zonder tussenkomst van de Nederlandse staat deze export niet tot stand. Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich daarom voor deze risico’s verzekeren bij de Nederlandse staat. Ze betalen daarvoor natuurlijk wel een premie. Jaarlijks geeft de staat voor circa € 7 miljard aan dergelijke verzekeringen en garanties af. In totaal heeft de Staat momenteel circa € 20 miljard aan risico in de boeken staan. De uitvoering van de verzekeringen ligt bij Atradius Dutch State Business.

Ons werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Welke risico’s die zijn verbonden aan een exporttransactie kan de Staat wel of niet verzekeren? Hoe gaan verzekerden en hun buitenlandse klanten om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten, dierenwelzijn en anti-omkoping? Als landen niet betalen, welke incassomaatregelen kan de staat als verzekeraar dan nemen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar de afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties dagelijks mee te maken heeft.

De afdeling bestaat uit enthousiaste doeners die graag de handen uit de mouwen steken. De lijnen zijn kort en iedereen loopt makkelijk bij elkaar binnen. Wat we gemeen hebben? Dat we allemaal trots zijn op wat we doen. We helpen elkaar waar nodig én geven elkaar ook veel ruimte. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en laten iedereen in zijn waarde.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland?Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.??Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) financieel beleidsmedewerker exportkredietverzekering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon