Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend Hoofd Ingeslotenen Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam of Soesterberg
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer 4421
 • Plaatsingsdatum 21 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de detentiecentra Rotterdam en Zeist verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. Zij mogen het centrum niet uit, maar krijgen intern veel bewegingsvrijheid. Jij krijgt als plaatsvervangend hoofd een aantal afdelingen onder je hoede, waarin je volop kunt bijdragen aan een humane uitvoering van het beleid.

Op jouw visitekaartje komt te staan: plaatsvervangend hoofd Ingeslotenen Zaken. Het komt erop neer dat je samen met het hoofd afdelingen aanstuurt en zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van intra- en extramurale detentie- en re-integratieplannen en –activiteiten. Jouw afdelingen zijn: lichamelijke opvoeding, activiteiten, bevolkingsadministratie, front- en backoffice, medewerkers vreemdelingenzaken/casemanager, financiën en Zinvolle Dagbesteding. Je adviseert het hoofd inhoudelijk over de afdelingen en stemt werkzaamheden af met andere (zorg)afdelingen, vestigingen, het hoofdkantoor en ketenpartners. Je geeft leiding aan de medewerkers die jou zijn toegewezen, voert de personeelsgesprekken en optimaliseert hun werkomgeving.

Jouw taken

 • Je maakt taakstellende afspraken met de medewerkers en zorgt voor een efficiënte inzet van de medewerkers.
 • Je volgt de uitvoering van de werkzaamheden, stuurt waar nodig bij en stelt voortgangsrapportages op.
 • Je stelt opleidings- en ontwikkelplannen op.
 • Je zit het teamoverleg voor en vervangt zo nodig het hoofd Ingeslotenen Zaken.
 • Je draagt bij aan de opstelling van begroting en jaarplan van de afdeling.
 • Je draagt bij aan registratierichtlijnen en -protocollen en zorgt voor de implementatie hiervan.
 • Je draagt bij aan de optimalisatie van processen en werkwijzen van de afdeling.
 • Je fiatteert inschrijvingen van gedetineerden en ingeslotenen en mutaties in geregistreerde gegevens.
 • Je stelt een controlesysteem op voor geregistreerde gegevens.
 • Je zorgt voor de registratie van gegevens over celcapaciteit en –bestemming en bepaalt het gebruik en de toewijzing van cellen.
 • Je behandelt vragen van gebruikers van het registratiesysteem en verwijst eventueel door.
 • Je ondersteunt en organiseert implementatietesten van nieuwe versies van het registratiesysteem.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma en kent de ontwikkelingen op het werkterrein van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Gevangeniswezen.
 • Je kent de inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en van sociale dienstverlening.
 • Je kent de inhoudelijke aspecten van selectie, plaatsing, detentieplannen en registratie.
 • Je kent relevante regelgeving en procedures, waaronder de rechtspositie van gedetineerden en ingeslotenen, en de gehanteerde registratiesystemen.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en in de taakverdeling binnen de vestiging.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen en in het opstellen van adviezen.
 • Je bent vaardig in het aansturen en het verder ontwikkelen van medewerkers.
 • Je bent integer, omgevingsbewust en organisatiesensitief.
 • Je bent klantgericht en kunt goed netwerken, en plannen en organiseren.
 • Je kunt goed samenwerken en houdt ervan jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we graag je cv en motivatie.
 • Als gevolg van een veranderde organisatiestructuur zoeken wij twee nieuwe plaatsvervangend afdelingshoofden Detentiecentrum (plaatsvervangend hoofd Ingeslotenen Zaken). De een komt in onze locatie in Zeist te werken; de ander in Rotterdam.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Detentiecentrum (DC) is een zelfstandige organisatie en maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Deze divisie valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderdeel Vreemdelingenbewaring is specifiek verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen, vreemdelingen in strafrecht en drugskoeriers.

Nederland heeft twee DC-locaties: een in Rotterdam en een in Zeist. Op beide locaties verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. In beide DC’s is ook ruimte voor ingeslotenen op strafrechtelijke titel. Daarmee fungeren de locaties als extra capaciteit voor het Gevangeniswezen.

Het DC draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het beleid zo humaan en doeltreffend mogelijk uit te voeren en ingeslotenen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland. Rekening houdend met de orde en veiligheid krijgen ingeslotenen maximale bewegingsvrijheid. Zij krijgen tijdens hun verblijf de gelegenheid om, materieel en emotioneel, zaken te regelen voor hun vertrek.

DC Rotterdam is vanuit de Vreemdelingbewaring verantwoordelijk voor volwassen mannen; DC Zeist draagt de verantwoordelijkheid voor gezinnen, vrouwen en minderjarige alleenreizenden. Verder huisvest DC Zeist verschillende doelgroepen waaronder arrestanten en is DC Rotterdam verantwoordelijk voor het regime Huis van Bewaring.

DC Zeist wordt daarnaast gebruikt als een van de locaties voor het Opleidingsinstituut en de Dienst Vervoer en Ondersteuning en voor selectiedagen door Werving en Selectie. Bureau Integriteit en Dienst Terugkeer en Vertrek maken er gebruiken van kantoorruimtes. Momenteel is DC Zeist met een professionaliseringsslag bezig die moet gaan resulteren in een nieuw organisatie- en formatierapport met een aangepaste organisatiestructuur en voor de vestiging enkele gewijzigde afdelings- en functiebenamingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J. Oosterlaan, hoofd Ingeslotenen Zaken

06-48136032

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Detentie inrichtingswerker DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker bevolkingsadministratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie Inrichtingsbeveiliger Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon