Plaatsvervangend hoofd Institutioneel beleid, betalingsverkeer en integriteit

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer GT 21-36
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een integere financiële sector met een goed functionerend betalingsverkeer en effectieve en efficiënte toezichthouders. Met die doelen voor ogen ontwikkelen wij beleid, maken wij wetgeving en adviseren wij de minister en ambtelijke leiding. Als plaatsvervangend afdelingshoofd geef je samen met het afdelingshoofd leiding aan de afdeling Institutioneel beleid, betalingsverkeer en integriteit.

De afdeling bestaat uit ruim twintig betrokken collega’s met uiteenlopende expertises die adviseren over beleid, in Brussel onderhandelen over EU-regelgeving en wet- en regelgeving maken op de terreinen waarvoor de afdeling verantwoordelijk is. In nauwe samenwerking met het afdelingshoofd zorg je ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen en begeleid je hen daarbij. Je motiveert medewerkers zelf tot inhoudelijke analyses te komen en vorm te geven aan de manier waarop het gewenste resultaat kan worden bereikt en brengt ze daarvoor in positie. Als plaatsvervangend afdelingshoofd stimuleer je dan ook hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In jouw rol denk je mee over de inhoudelijke lijn en leg je verbinding tussen de analyse, de politiek-bestuurlijke situatie en de beleids- en wetgevingsproducten. Dit doe je op thema’s als betalingsverkeer, het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de financiële sector.

Je zorgt dat de afdeling de ambtelijke en politieke top van adviezen voorziet over een breed scala aan onderwerpen op het terrein van onze afdeling. Zo adviseer je de minister over de beleidskoers en ondersteun je hem in de relatie met het parlement, bijvoorbeeld tijdens Kamerdebatten en bij beantwoording van Kamervragen.

Je voert nationaal én internationaal overleg en onderhoudt contacten met externe instanties binnen en buiten de overheid. Denk aan financiële instellingen, toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, internationale organisaties en de Europese Commissie. Je bent goed in staat om verbinding te maken met de buitenwereld, inzichten naar binnen te halen en die te gebruiken voor het verder versterken van onze producten.

Tot slot draag je vanuit het managementteam binnen de directie Financiële Markten bij aan de bredere ontwikkeling van de directie en pak je onderwerpen op die daaraan bijdragen.

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Irma Dollen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarop het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.

Afdeling Institutioneel beleid, betalingsverkeer en integriteit
De afdeling Institutioneel beleid, betalingsverkeer en integriteit is verantwoordelijk voor een goed werkend betalingsverkeer (van contant geld tot crypto’s), het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering door de poortwachtersrol van de financiële sector, en de institutionele verhouding van de minister tot toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (inclusief hun bekostiging). De afdeling adviseert ook over het toevoegen en verwijderen van personen en entiteiten op de nationale terrorismelijst, en over uitzonderingen op de bevriezingsmaatregel. De afdeling bestaat uit een groep resultaat- en samenwerkingsgerichte professionals. We hebben regelmatig te maken met pieken in de werkzaamheden en vinden het belangrijk om onze resultaten te vieren.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Dollen, afdelingshoofd Institutioneel Beleid en Integriteit/plv. directeur Financiële Markten

06-52820913

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, diversiteitsrecruiter

06-25053508

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur internationale financiële instellingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris / adviseur kwartiermakers toekomst accountancy

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon