Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Zeeland-West-B

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.530 - €8.889
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer OM-635
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De plaatsvervangend hoofdofficier is op basis van gemandateerde taken medeverantwoordelijk voor het management, de bedrijfsvoering en het totale resultaat van het parket.

Tot de voornaamste taken van de plaatsvervangend hoofdofficier behoren:

 • Management, beheer en bedrijfsvoering. Is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het parket, de inrichting van processen en uitvoering van het personeelsbeleid. Draagt zorg voor de beleids- en beheersmatige afstemming tussen teams/afdelingen en bevordert interne communicatie;
 • Aansturing en bevordering strafrechtelijke handhaving. Draagt zorg voor de verwerving en verwerking van zaken door het parket. Beslist indien nodig over afdoening van zaken en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen;
 • Externe oriëntatie en bestuurlijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordigt en positioneert het parket en het OM als geheel in diverse lokale, regionale en/of landelijke samenwerkingsverbanden, ketens en netwerken. Onderhoudt op strategisch niveau contacten en relaties met externe partners en relevante actoren;
 • Beleid en visie. Ontwikkelt en coördineert het strategisch beleid van het parket, draagt mede zorg voor de visie- en besluitvorming, draagt dit uit en creëert in- en extern draagvlak. Levert inhoudelijk bijdrage aan de ontwikkeling van het (strategisch) landelijk OM-beleid.

Je toont je een krachtig, gezaghebbend en zichtbare vertegenwoordiger van het parket en van het OM. Je beschikt over goed ontwikkelde bestuurlijke en politieke antennes voor wat speelt, zowel intern als extern, en zoekt hierbij actief de samenwerking op. Je weet een stevige positie in te nemen in een sterk politiek- bestuurlijke omgeving, je beïnvloedend repertoire effectief in te zetten en een breed draagvlak te creëren. Je hebt oog voor belangen van ketenpartners, maar houdt daarbij focus op de kerntaak van het OM. Bij crisissituaties weet je wat er van je verwacht wordt. Je blijft effectief handelen onder druk en straalt rust en vertrouwen uit.

Daarnaast toon je je een betrokken en energiek leider met oog en aandacht voor de medewerkers. Je bevordert de verbinding tussen de buiten- en binnenwereld, de diverse functies, teams en afdelingen en hanteert daarbij een coachende, ondersteunende stijl, primair vertrouwend op de professionaliteit van de medewerkers. Je bent een toegankelijke, warme persoonlijkheid en communiceert helder, eerlijk en zorgvuldig. Je benadert iedereen op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze met oog voor de verschillen en je zorgt ervoor dat binnen het dagelijks bestuur en het parket tegenspraak voldoende is gewaarborgd.

Vanuit je deskundigheid en innoverend vermogen ben je in staat een visie te ontwikkelen en deze op heldere en aansprekende wijze uit te dragen. Je bent resultaatgericht en toont lef, daadkracht en ondernemerschap. Tegelijkertijd ben je ook realistisch voor wat betreft de planning en haalbaarheid en heb je oog voor de draagkracht van medewerkers.

Vanuit je integriteit werk je oprecht en bewust ten behoeve van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven. Je bent je bewust van je voorbeeldrol en handelt transparant, consequent en betrouwbaar.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant is volop in beweging en staat midden in de maatschappij. Elke dag wordt door ca. 250 professionals gewerkt aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Met een regio van ruim 1,5 miljoen inwoners en 37 gemeenten die te maken heeft met grote drugsoverlast en ondermijnende criminaliteit, beslaat het parket een boeiend en uitdagend werkterrein. Het parket is gestart met een forse veranderopgave en het is aan de parketleiding om samen met alle medewerkers aan die veranderingen gestalte te geven zodat het kan blijven doen waar het voor staat: een professioneel en toekomstbestendig parket te zijn.

Plaats in de organisatie
Samen met de hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering maakt de plaatsvervangend hoofdofficier deel uit van het dagelijks bestuur van het parket. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen portefeuilles. De algemene bestuurlijke eindverantwoordelijkheid wordt in de praktijk gedeeld. De plaatsvervangend hoofdofficier legt verantwoording af aan de hoofdofficier en vervangt deze bij diens afwezigheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij het OM betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Aan een rechtvaardige en veiliger samenleving voor iedereen. Het OM zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het eerste doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margreet Fröberg, Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

06-22743504

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Miranda Kila, senior MD-adviseur

06-21336937

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid (Openbaar Ministerie)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief Medewerker BOB

Ministerie van Justitie en Veiligheid (Openbaar Ministerie)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gebiedsadviseur met de portefeuille instroom, selectiviteit en sturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon