Plaatsvervangend Regiodirecteur Douane Schiphol Passagiers

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BABD 480-22
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Samen met de regiodirecteur geef je leiding aan de 22 leidinggevenden van de verschillende teams en aan het cultuur- en leiderschapstraject van DSP. Als plaatsvervangend directeur ben je verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve aansturing van een deel van het primair proces en de teamleiders, met name op het gebied van fysiek toezicht.
Op basis van competenties, ervaring en interesse kan een verdere taakverdeling tussen de regiodirecteur en plaatsvervangend regiodirecteur plaatsvinden.
Je draagt zorg voor de continuering en verbetering van de volgende door de regio vastgestelde speerpunten:

 • Leiderschap & Cultuur (het bouwen aan een gezamenlijk managementteam van directie en teamleiders vanuit het ingezette cultuur- en leiderschapstraject, alsmede de uitkomst van het medewerkers onderzoek);
 • Kwaliteit medewerkers;
 • Kwaliteit processen, waaronder risicomanagement;
 • Integriteit;
 • Organisatieontwikkeling;

Je bent in staat in (verander-)processen rust te creëren en effectief te zijn in realisatie van gestelde doelen. De kansen die vanuit het Deltaplan zullen ontstaan worden door jou geïdentificeerd, benut en uitgedragen. Je bent inspirerend, verbindend, toegankelijk, realistisch en hebt een consistent, duidelijk verhaal. Je stimuleert leidinggevenden om - samen met hun medewerkers - zowel in de doorontwikkeling als in de realisatie van de visie actief te zijn en hebt oprechte aandacht voor de complexe en dynamische omgeving waarin zij opereren. Ook op landelijk niveau lever je een aantoonbare bijdrage aan de visieontwikkeling en strategische beleidsvorming. Je neemt in dit verband onder andere deel aan de landelijke regiegroepen op het gebied van Bedrijfsvoering en/of Informatiemanagement en bent gesprekspartner van de directeuren Bedrijfsvoering en Informatiemanagement. Individueel of met enkele collega’s bestaat de mogelijkheid dat je optreedt als ‘business owner’ van een procesketen.
Er wordt van je verwacht dat je denkt en handelt vanuit de gedachte “Eén Douane Nederland”. Samenwerking en afstemming met andere regio’s, en in het bijzonder Douane Schiphol Cargo, dient een vanzelfsprekendheid te zijn.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. En de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten. Klik hier voor meer informatie over de Douane. De Douane is volop in ontwikkeling. Begin 2021 is de Douane ontvlochten uit de Belastingdienst en als zelfstandig Directoraat-Generaal (DG) gepositioneerd binnen het ministerie van Financiën.

Bij de Douane werken op dit moment ongeveer 5.900 medewerkers. De Douane-organisatie bestaat uit acht regiokantoren, een landelijk kantoor en twee zelfstandige onderdelen. Bij de laatste twee gaat het om het shared service center van de Douane, de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO), en de risicobeheersingsorganisatie, het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC).

De primaire processen van aangiftebehandeling, fysiek toezicht en klantbehandeling en landelijke taken, zoals het Douane laboratorium en de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), zijn verdeeld over de regiokantoren. De beleidsprocessen zijn belegd op het Douane Landelijk Kantoor (DLK).

De dynamiek in het werkveld – de internationale logistiek – en de politiek/bestuurlijke omgeving van de Douane is groot. In algemene zin vraagt dit van de Douane om voortdurend te anticiperen en te reageren op actuele ontwikkelingen. De Douane bereidt zich voor op een forse volumestijging van de aangiftestroom die de komende jaren gaat plaatsvinden, onder meer als gevolg van de exponentieel groeiende E-commerce. Dit stelt hoge eisen zowel aan de informatievoorziening, als aan de kwaliteit van de processen. De Douane verbetert haar processen onder meer door het uitvoeren van Lean/Six Sigma trajecten, maar ook door verdergaande standaardisering ten behoeve van eenheid van uitvoering. De Douane wil aantoonbaar in control zijn en hiermee voor haar stakeholders voorspelbaarder en transparanter worden.

Douane Schiphol Passagiers
Douane Schiphol Passagiers (DSP) is een moderne handhavingsorganisatie die 24/7 toezicht houdt op het grensoverschrijdend goederenverkeer van en naar Nederland en daarmee de Europese Unie. DSP heeft als aandachtsgebied de controle op in-, uit- en doorvoer van reizigersbagage op de Luchthaven Schiphol.
Het regiokantoor draagt met ongeveer 500 trotse en flexibele medewerkers bij aan de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse bevolking en de inwoners van Europa. Daarnaast levert het een bijdrage aan de belastingheffing van de Nederlandse schatkist en de inkomsten van de Europese Unie. Het werk kenmerkt zich als snel en actief, geheel passend bij de dynamiek van de Luchthaven Schiphol.

DSP heeft als ambtsgebied de luchthaven Schiphol, waarbij het toezicht wordt uitgeoefend op de gates, de pieren, de aankomst- en vertrekhallen, de bagagekelder en de (personeels-) doorgangen. Het werkterrein is internationaal georiënteerd.

Het regiokantoor bestaat voornamelijk uit het proces Fysiek Toezicht (17 teams). Daarnaast is er een cursistenteam en zijn er 4 ondersteunende teams, die verantwoordelijk zijn voor de borging van dienstverlening kennis en kwaliteit (vak-techniek), planning en verdeling werkzaamheden FT, afhandeling van onregelmatigheden/bevindingen en behandeling klachten en bezwaar. Binnen één van deze teams zijn de Boete Fraude Coördinatoren ondergebracht, die ook voor de regiokantoren Douane Schiphol Cargo en Amsterdam werkzaamheden verrichten.

Om de handhaving en dienstverlening in de regio effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren werkt DSP nauw samen met andere handhavingspartners, zoals de Koninklijke Marechaussee en de NVWA, en externe partners, zoals de Luchthaven Amsterdam Airport Schiphol, Security en afhandelmaatschappijen.
Het werk is leidend, waarbij de mens centraal staat. Medewerkers worden optimaal gefaciliteerd. Dit uit zich in middelen, werkomgeving, vakmanschap en een goede balans tussen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
Het regiokantoor heeft de drive om voortdurend te verbeteren (LEAN) en te innoveren. De innoverende ambities zijn opgenomen in het ‘Deltaplan’. Daarin leiden de beoogde activiteiten van de bouwstenen logistiek, techniek, data en sociale innovaties tot versterking van het toezicht, meer risicogerichte (fysieke) controles en een toename van de reizigerstevredenheid. Het doel is om het toezicht op reizigersbagage efficiënter en effectiever uit te voeren vanuit een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Daarmee vergroot DSP haar bijdrage aan de strategische ABC-doelen.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeur Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Klik hier voor meer informatie over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Reekers, regiodirecteur Douane regio Schiphol Passagiers (na 19 september bereikbaar)

06 – 18 60 84 30

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Victor Paumen, MD-consultant

06 - 15 27 38 96

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Centrale Functies Klantinteractie & Services

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, directie centrale administratieve pr
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider Fysiek Toezicht

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Groningen/Arnhem (zie omschrijving afdeling)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon