• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 18
    €9.042 - €12.021 (bruto)
  • Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52488, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Opgave
Wil je ook bijdragen aan een slim, vaardig en creatief Nederland? Lees dan verder, want het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoekt een plaatsvervangend secretaris-generaal. OCW is een professionele organisatie, met expertise en eigenheid en met een bestuur dat de beleidsthema’s open, creatief en menselijk benadert. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen.

Hier ga je aan werken
Als plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) werk je intensief samen in de Bestuursraad van OCW en vervang je de secretaris-generaal (SG) in voorkomende gevallen. Je gaat de pSG-rol vormgeven, want die rol is zeer recent in de topstructuur opgenomen.

Belangrijke thema’s zijn het versterken van de besturing van de uitvoerende, dienstverlenende organisaties, het verbeteren van de interne en interdepartementale samenwerking, het toerusten van medewerkers in hun werkzaamheden en de informatievoorziening. Daarmee leg je een stevig fundament voor beheer en bedrijfsvoering.

Je geeft leiding aan de volgende centrale stafdirecties:
•    Wetgeving & Juridische Zaken
•    Informatievoorziening en IT (Directie I, in oprichting)
•    Communicatie
•    Kennis
•    Organisatie & Bedrijfsvoering
•    Bestuursondersteuning & Advies

Deze directies werken nauw samen met de beleidsdirecties en de dienstonderdelen van OCW en dragen bij aan de missie en visie van OCW. Je investeert in samenwerking, organisatie-ontwikkelthema’s en ambtelijk vakmanschap.
Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van OCW, waardoor we optimaal aansluiten bij de samenleving. Daarom zijn initiatieven gestart voor diversiteit, innovatie, feedback en het betrekken van de omgeving bij ons werk. Jij gaat deze initiatieven verder versterken. Daarbij initieer en stimuleer je netwerken en co-creatie, en onderhoud je contacten met mensen en partijen binnen en buiten OCW.

Je zet je in voor de versterking van de personele zorg en bedrijfsprocessen binnen OCW, met specifieke aandacht voor sociale veiligheid, een open feedbackcultuur en inclusie. Je begeleidt en ondersteunt leidinggevenden en directies op deze onderwerpen. Tevens begeleid je het proces van de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord voor wat betreft organisatieaspecten, in samenspraak met de medezeggenschap en in samenwerking met de andere ministeries. Je communiceert daarbij helder en zorgvuldig naar alle medewerkers.

Je bent verantwoordelijk voor strategische organisatievraagstukken. Je gaat onder meer de governance van de IV/IT-functie van OCW verder vormgeven en de verbinding met de dienstonderdelen, beleidsdirecties en het veld versterken, inclusief de (inter)departementale samenwerking. Belangrijk hierbij is het beleggen en vormgeven van de concernbrede rol van de CIO in de organisatie.

Je investeert in ‘Werk aan Uitvoering’, een overheidsbreed programma ter verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. En je vertaalt dit naar hoe OCW de bestuurlijke samenwerking met de uitvoering vorm geeft in de praktijk. De agentschappen, diensten en ZBO’s die binnen het departement vallen verschillen in aard en omvang, waarbij het eigenaarschap op diverse manieren is ingevuld. Daarom draag jij bij aan het continue versterken van het samenspel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar binnen OCW. Daarbij ben je tevens verantwoordelijk voor de eigenaarsadvisering en vervult op onderdelen zelf de rol van eigenaar.

Als lid van de Bestuursraad draag je bij aan de beleidsvorming en de (strategische) koers van OCW. Ook vertegenwoordig je OCW in Rijksbrede overleggen en vervul je de formele rol van bestuurder in de ondernemingsraad van het onderdeel pSG.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Omschrijving

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt elke dag aan onderwerpen die grote impact hebben op de levens van kinderen en volwassenen. Het gaat om thema’s als kansengelijkheid, de aanpak van het lerarentekort, steun aan krimpregio’s, vrijheid voor kunst en journalistiek, toegankelijkheid van musea en bibliotheken, werkdruk van docenten en onderzoekers, een sterke onderzoeks- en wetenschapsbasis en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

OCW bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten, zijnde de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Nationaal Archief (NA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarnaast vallen een tweetal inspecties onder OCW; de Onderwijsinspectie en de Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed. Ten slotte zijn er meerdere raden en zelfstandige bestuursorganen, waaronder de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad. 
 

 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Loes Mulder, secretaris-generaal (t.m. 12 juli) 070 4122679

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed, MD-consultant DGABD (t.m. 15 juli) 06 15108852
Marielle Kamp, MD-consultant DGABD (vanaf 16 juli) 06 50052293

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon