Plaatsvervangend sectiehoofd Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RB 21-11
 • Plaatsingsdatum 9 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Haal jij het beste uit je collega's om samen met hen te werken aan goede besluitvorming over beleid? Bij de Inspectie der Rijksfinanciën buigen we ons over politieke en bestuurlijke onderwerpen die het nieuws beheersen. Pensioen, zorg of klimaat: wij praten mee over de thema’s die je dagelijks in het nieuws ziet. En jij speelt daarin een belangrijke rol. Want bij ons in Den Haag draag jij als plaatsvervangend sectiehoofd bij aan goede financiële besluitvorming. Samen met het hoofd werk je als team en geven jullie leiding aan de sectie. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan een financieel gezond Nederland.

Door te adviseren over de keuzes die de rijksbegroting raken, zorgen we dat overheidsgeld op zo’n manier wordt uitgegeven dat publieke doelen zo goed mogelijk worden behaald. Lopende en strategische discussies over de uitgaven op de begrotingen staan bij ons centraal. Hoe beheersen we die uitgaven? En hoe zetten we gelden doelmatig in? Daarnaast vervult de Inspectie voor Rijksfinanciën (IRF) een initiërende rol bij het bedenken van uitgavenbeperkingen of doelmatige intensiveringen. Daarvoor verdiepen we ons ook inhoudelijk in de onderliggende beleidsterreinen.

IRF bestaat uit meerdere secties, die elk één of meerdere departementen onder hun hoede hebben. Jouw sectie bestaat uit een gevarieerd team van circa tien inspecteurs. Zij zijn de ogen en oren van de minister van Financiën. Ze beoordelen de financiële gevolgen van de plannen van hun departement(en), ook voor ons eigen departement. De actualiteit en politiek spelen hierbij een cruciale rol en geven het werk een bijzonder dynamisch karakter. Zo staan we voorop bij de voorbereiding van alle budgettaire vraagstukken en de budgettaire nota’s, zoals de voorjaarsnota en de miljoenennota.

Als plaatsvervangend hoofd vervul jij een sleutelrol binnen jouw sectie. Afwisselende werkdagen? Zeker weten! Je vervangt het hoofd bij afwezigheid en bent aanspreekpunt voor alle medewerkers. Ook vertegenwoordig je Financiën in overleggen, bijvoorbeeld met de ambtelijke top. En je initieert en onderhoudt veel contacten binnen én buiten het ministerie op managementniveau. Daarnaast heb je zelf verschillende inhoudelijke dossiers onder je hoede. Als dossierhouder volg je inhoudelijke en politieke ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen op de voet en denk je na over doelen op de lange termijn. Daarbij denk je ministerie-overstijgend en zie je raakvlakken met andere thema’s.

Voor medewerkers ben je sparringpartner op het vlak van inhoudelijke advisering en standpuntbepaling. Je denkt met hen mee over hoe het gewenste resultaat behaald kan worden. Uiteraard houd je daarbij rekening met de belangen van alle betrokkenen. Samen met het sectiehoofd draag je bij aan een goede en open sfeer en een goede verdeling van de werkdruk. Ook ben je samen met het sectiehoofd de kartrekker van de ontwikkeling binnen jouw sectie én de IRF. Je daagt medewerkers uit en begeleidt hen waar nodig. Dankzij je uitstekende coachende en verbindende vaardigheden weet je medewerkers te stimuleren en het beste uit zichzelf te halen.

Jouw belangrijkste taken

 • Je geeft samen met het sectiehoofd leiding aan een sectie met veelal jonge en ambitieuze medewerkers met een financieel-economische achtergrond, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Je treedt op als een goede en betrouwbare financieel-economische adviseur van de ambtelijke en politieke leiding, mede dankzij jouw goed politiek-bestuurlijk gevoel;
 • Je vertegenwoordigt de directie en/of het ministerie, zowel intern als interdepartementaal, en je treedt op richting het departement of de departementen waarvoor de sectie vanuit Financiën verantwoordelijk is en onderhoudt daarmee een goede samenwerkingsrelatie.

Eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen we de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtgebieden.

Het DGRB bestaat uit twee directies:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is organisator van het begrotings- en verantwoordingsproces en eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • Inspectie der Rijksfinanciën: houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt uitgaven(voorstellen).

Inspectie der Rijksfinanciën
Een financieel gezond Nederland. Dat willen we toch allemaal? Bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) zorgen we daarvoor. Wij controleren of belastinggeld doelmatig en doeltreffend wordt uitgegeven en maken transparant welke financiële gevolgen beleidskeuzes hebben. Pensioen, zorg of klimaat: wij praten mee over de thema’s die je dagelijks in het nieuws ziet. Onze agenda staat nooit voor weken vast, want zaken wijzigen soms per dag. Ons werk is dynamisch én impactvol.

Bij de IRF reiken de ambities ver. We zijn nieuwsgierig, voelen ons betrokken bij alle beslissingen die de rijksbegroting raken en willen zaken op orde hebben. Vaak gaat het om veel geld, grote belangen én thema’s die de gehele maatschappij raken. Wij zijn de oren en ogen van de minister van Financiën. Om tot de juiste adviezen voor de minister te komen, zetten wij graag een stapje extra, nemen we beleidskeuzes van departementen uitgebreid onder de loep en belichten deze van alle kanten. Daarbij zijn we kritisch en staan we stevig in onze schoenen.

Wij werken voor alle Nederlanders. En om Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en een toegevoegde waarde te vormen voor de maatschappij, zorgen we dat iedere opvatting telt. We willen de samenleving goed weerspiegelen. Want door samen te werken, open te staan voor elkaars perspectieven en goede gesprekken te voeren, komen we tot afgewogen adviezen. Zo dragen wij elke dag weer bij aan een financieel gezond Nederland.

De IRF heeft een aantal secties die elk een of meerdere departementen onder hun hoede hebben en die met elkaar de hele collectieve sector bestrijken. Ook heeft de IRF twee (staf)bureaus die de horizontale onderwerpen behandelen en het begrotingsproces coördineren. Werken bij de IRF betekent dat je met veel onderwerpen in aanraking komt, en het brengt veel (interdepartementale) contacten met zich mee. In de directie vind je een open en collegiale sfeer, waarbij coaching en samenwerking hoog in het vaandel staan.

Onze organisatie bestaat uit een mix van net afgestudeerden en ervaren krachten, met een grote variëteit aan werkervaring en studies. Wat ons bindt? Onze politieke betrokkenheid en ambitie om complexe zaken snel te doorgronden en tot een goed einde te brengen. De lijnen zijn kort. Naast het wekelijkse teamoverleg staat bij iedereen de deur open en maken we tijd voor elkaar. Je krijgt de ruimte om vragen te stellen en binnen te lopen voor advies, en we sparren met elkaar om een thema van alle kanten te belichten. Ook zoeken we elkaar regelmatig op voor een (digitaal) persoonlijk gesprek, potje tafelvoetbal of een korte wandeling.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Derk Brilman, plaatsvervangend directeur IRF

06-21191159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

I-adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist exportkredietverzekering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon