Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend sectorhoofd Water, Landbouw en Voedsel (WLV)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 28 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2020-139
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De maatschappelijke dynamiek rond het water-, landbouw- en voedseldossier is de laatste jaren sterk toegenomen, waarbij de relevante vraagstukken in hoge mate strategisch van aard zijn. Hoe zou een transitie naar een ecologisch én economisch duurzame productie van ons voedsel kunnen verlopen? En welke rol speelt de recente stikstofcrisis daarin? Hoe anticiperen we in binnen- en in buitenland op de effecten van klimaatverandering?

De sector Water, Landbouw en Voedsel van het Planbureau voor de Leefomgeving buigt zich over deze vraagstukken en voor deze sector (25 fte) zoeken we een Plaatsvervangend Sectorhoofd.

Samen met het sectorhoofd stuur je de medewerkers aan vanuit de inhoudelijke missie. Die aansturing betreft het hele spectrum tussen de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en de langjarige strategische ontwikkeling. Je werkt mee aan de strategische positionering van de sector binnen het PBL en in de buitenwereld. Daarbij heb je een scherp oog voor de afstemming tussen en ontwikkeling van de diverse disciplines binnen het team. Je bent een teamspeler en benadrukt het belang van heldere communicatie. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen en toekomst van de sector voor ogen. Als plaatsvervangend sectorhoofd ben je onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de sector (financiën en HRM).

Je takenpakket is veelzijdig:

 • Je analyseert relevante (inter)nationale wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen;
 • Je formuleert en initieert nieuwe wetenschappelijke en strategische onderzoeksvragen en vertaalt beleidsvragen naar onderzoeksprogrammering;
 • Je coacht inhoudelijk en procesmatig de projectleiders en beoordeelt de conceptrapporten op inhoudelijke, analytische en conceptuele kwaliteit, consistentie, beleidsmatige relevantie en presentatie;
 • Je leidt en coördineert eigen projecten en/of programma’s, al dan niet sectoroverstijgend;
 • Je bevordert een goede samenwerking en afstemming met andere sectoren;
 • Je geeft mede leiding aan de sector; begeleiding van medewerkers bij onderzoek werkzaamheden, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van veranderingen in werkproces en -gedrag;
 • Je vervangt het sectorhoofd bij interne en externe overleggen en bijeenkomsten.
 • Je draagt als plaatsvervangend sectorhoofd actief bij aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat doe je in een enthousiasmerende werkomgeving met veel internationale contacten en ruime opleidingsfaciliteiten.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbare leidinggevende, mensgerichte kwaliteiten. Je werkt graag en gemakkelijk in teamverband en je hebt de vaardigheden om wetenschappelijk medewerkers aan te sturen;
 • Je bent een goede onderzoeker en hebt ervaring met het werkterrein van de sector. Een achtergrond op het terrein van economie of een andere doorsnijdende discipline is een pré;
 • Je hebt kennis van de relevante beleidsdirecties en maatschappelijke spelers;
 • Je bent goed bekend met de wetenschappelijke instellingen/instituten die voor onze sector relevant zijn;
 • Je bent vaardig in het integreren en coördineren van onderzoeksprojecten en/of -programma’s, waarbij je oog hebt voor kwaliteitsborging. Je kunt hierover zowel mondeling als schriftelijk rapporteren, blijkend uit bijvoorbeeld publicaties;
 • Je bent in staat om standpunten uit te wisselen en overleg te voeren ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisdeling met vertegenwoordigers van departementen, beleidsdirecties, non-profitorganisaties, bedrijven, belangenorganisaties, nationale en internationale kenniscentra en internationale organisaties;
 • Je bent in woord en geschrift in staat om een bijdrage te leveren aan de politiek-strategische discussie over water, landbouw en voedsel (van conferentie tot Tweede Kamer);
 • Je bent in staat om strategisch HRM-beleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de sector, aansluitend op de kennis en vaardigheden die van de medewerkers gevraagd (gaan) worden;
 • Je bent in staat om het werkprogramma van de sector (mede) te ontwikkelen, te implementeren en te beheren, zowel materieel als financieel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel, zowel op nationale als op Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijk onderzoeksthema van de sector zijn: de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem. We onderzoeken bijvoorbeeld onder welke condities de landbouw duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. We onderzoeken ook hoe overheden randvoorwaarden kunnen stellen om het grotendeels private voedselsysteem te verduurzamen. Op het terrein van water kijken we naar de interactie tussen waterbeheer, watergebruik en ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer in het licht van klimaatverandering. Met onze onderzoeksmethodieken leggen we het biofysische, sociaal-economische en bestuurlijke systeem onder de loep en brengen we grenzen en afruilrelaties in kaart. De sector werkt samen met andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving. We werken in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben beleidscontacten met diverse ministeries.

 

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

070-328 87 80

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11 71 53 02

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Waterveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon