Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 2700
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wij zoeken binnen een goed functionerend managementteam een bevlogen en accurate plaatsvervangend vestigingsdirecteur voor de PI Ter Apel. U geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie.

In algemene zin werkt u aan een optimaal leefklimaat voor de gedetineerden en een goed en veilig werkklimaat voor alle medewerkers. U zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare detentiecapaciteit, voor diensten en producten die in lijn zijn met gemaakte resultaatafspraken en voor detentieprogramma’s die voldoen aan de doelstellingen van de PI Ter Apel. Een persoonsgerichte aanpak van het verblijf en de terugkeer van de justitiabele staat centraal. U verdiept zich in criminaliteit, sturing van processen in een ‘totaal institutie’ waarin 24 uur per dag en het gehele jaar door gewoond, geleefd en gewerkt wordt.

Binnen de inrichting bent u verantwoordelijk voor meerdere aandachtsgebieden, bedrijfsprocessen en onderdelen van de bedrijfsvoering en geeft u hiërarchisch leiding aan een aantal afdelingen. Uw werkt tussen medewerkers en gedetineerden. U werkt samen met anderen aan de maatschappelijke opdracht: terugkeer van de gedetineerden naar het land van herkomst. Deze opdracht vraagt veel van de organisatie van de inrichting, van managers en medewerkers en daarmee van de vestigingsdirectie.

De plv. vestigingsdirecteur die wij zoeken heeft uitstekende managementkwaliteiten en is in staat om met lef, humor en verstand van zaken een goede verbinding te leggen tussen mensen en doelen. Hij/zij is bereidt om zich met enthousiasme in te zetten voor de ontwikkeling van zowel medewerkers als gedetineerden, is koersvast en volhardend in zijn/haar bijdrage in de ontwikkeling van cross functioneel werken en wil een bijdrage leveren aan een gezonde werkcultuur in de PI Ter Apel.

Functie-eisen

U heeft een academische opleiding afgerond. U heeft affiniteit met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen de DJI opereert. U beschikt over vaardigheden op juridisch, psycho-sociaal en bedrijfskundig gebied. U staat open vraagstukken van criminaliteit en daarmee verbonden gedrag, bent koersvast, resultaatgericht en besluitvaardig.

U bent zich bewust van mensen en hun omgeving en brengt vanuit deze vaardigheid samenwerkingsverbanden tot stand. Met uw optreden weet u mensen te stimuleren, te inspireren en te motiveren. Vertrouwen is de basis voor uw handelen: U geeft actief sturing, maar belegt bepaalde verantwoordelijkheden bewust elders in de organisatie. U bewaakt de zorgvuldigheid en integriteit van de organisatie en spreekt collega’s en medewerkers hierop aan.

Bij calamiteiten fungeert u als boegbeeld: u bewaart te allen tijde uw eigen rust, houdt het overzicht en treedt handelend op. U legt en onderhoudt contacten, zowel in operationele en bestuurlijke netwerken als met particuliere instanties, andere instellingen en ketenpartners. Verder bent u flexibel en beschikt u over inlevingsvermogen en zelfreflectie. U bent een collega die in staat is met kennis en humor tegenstellingen te overbruggen.

Wij streven naar een managementteam, waarbij de directieleden elkaar aanvullen; aandachtsgebieden en bedrijfsprocessen rouleren binnen de directie. Wij zijn op zoek naar een stressbestendige, stevige en collegiale persoonlijkheid die abstract kan denken, vernieuwende ideeën heeft, mogelijkheden ziet om processen continu te verbeteren, analyses en afwegingen kan maken en de discussie in het team (daarover) aangaat.

We zoeken een plaatsvervangend vestigingsdirecteur met uitstekende managementkwaliteiten die samen met zijn/haar collega’s op een consistente en consequente wijze leiding moet geven aan de PI Ter
Apel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Gevraagde competenties:
Verbindend en stimulerend, sterk communicatief vermogen, beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, politiek bestuurlijke sensitiviteit, (organisatie) sensitiviteit, sturen op resultaat, delegeren en professionele integriteit. + zie ook Profiel Middenmanager FGR

Functiegroep
Deze vacature valt in de functiegroep Manager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.
Wilt u meer over de functiegroep Manager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het Functiegebouw Rijk en kom alles te weten over Manager.

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

Het betreft een functie die valt onder Management Development.

Een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit is vanzelfsprekend. Op aanvraag kan er een informatief gesprek plaatsvinden. Een assessment center test op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure, evenals een antecedenten- en veiligheidsonderzoek.

Aan deze functie is het MD op Maat ontwikkeltraject van DJI verbonden.

Meer informatie? Neem contact op met de Vestigingsdirecteur; de heer Laurens Huizenga, tel. 06 48 13 83 25 of mevrouw Petra de Rooij, adviseur MD via 06 21 83 29 13.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel is zowel een Huis van bewaring als een Gevangenis voor personen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben. De personen die in Ter Apel in detentie zitten hebben een strafbaar feit gepleegd. Na of tijdens detentie gaan de vreemdelingen terug naar het land van herkomst.

In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Vreemdelingenpolitie en de IND worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst. Aan de inrichting is een groot productiebedrijf verbonden waarin gedetineerden overdag werken. Gemiddeld verblijven 60 tot 70 nationaliteiten in de PI ter Apel. Het is een inrichting die werkt aan een intercultureel werk- en leefklimaat in een internationale omgeving binnen een noodzakelijke hoge graad van beveiliging. In de inrichting is de internationale criminaliteit goed vertegenwoordigd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. Huizenga, vestigingsdirecteur

06-48138325

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw P. de Rooij, adviseur MD

06-21832913

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair inrichtingswerker PI Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon