• Veenhuizen
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52008, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Werken met jongeren in een justitiële setting. Dat is het werk in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Hier werk je met jongeren van 14 tot 23 jaar die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Samen met jouw collega’s vergroot jij de kansen op een succesvolle terugkeer voor deze jongeren in de samenleving. Samen gaan jullie voor groei, verandering en succes. 

Binnen de PI Veenhuizen komt een nieuwe justitiële jeugdinrichting (JJI): JJI de Haven. De geplande opening is in oktober dit jaar. JJI De Haven wordt operationeel aangestuurd door een plv. Vestigingsdirecteur Primair proces en plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling. Het betreft een duale aansturing, beiden zijn nevengeschikt aan elkaar en maken onderdeel uit van het brede MT van de PI Veenhuizen. De plv. Vestigingsdirecteuren rapporteren aan de Vestigingsdirecteur van de PI Veenhuizen. 

Als plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling lever je een bijdrage aan het algemeen pedagogisch beleid van JJI de Haven. Je bent verantwoordelijk voor een goede inhoud op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling voor jeugdigen. Tevens lever je een bijdrage aan het beleid gericht op medische en psychiatrische zorg, onderwijs, interventies, diagnostiek, behandeling en nazorg. Je bent inhoudelijk een senior gedragswetenschapper en stuurt op motiverende wijze de professionals aan. Daarnaast houd je goed het overzicht en denk je mee over organisatie brede ontwikkelingen.

Leiderschap 
Van de plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling worden uitstekende managementvaardigheden verwacht, alsmede het vermogen om mensen te inspireren het beste uit henzelf te halen. Je hebt aandacht voor een flexibele en wendbare organisatie en bent gedreven om medewerkers te stimuleren in het leren en ontwikkelen. De plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling is een snelle denker die anderen weet mee te nemen en heeft een leiderschapsstijl die stevig, verbindend, open, creatief en gestructureerd te noemen is. Wij streven naar een directieteam met stevige en collegiale persoonlijkheden die abstract kunnen denken, vernieuwende ideeën hebben, mogelijkheden zien om processen continu te verbeteren, analyses en afwegingen kunnen maken en de discussie in het team (daarover) aangaan. Als plv. Vestigingsdirecteur draai je bij toerbeurt consignatiedienst. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Voor de JJI geldt de Beginselenwet justitiële jeugd (BJJ) en daarmee wordt verantwoording afgelegd aan de divisie ForZo/JJI.

PI Veenhuizen bestaat nu uit 4 locaties: Esserheem, Norgerhaven, Groot Bankenbosch en JJI De Haven. In totaal kent PI Veenhuizen een capaciteit 630 plaatsen onderverdeeld in Huis van Bewaring, Gevangenis, Inrichting Stelselmatige Dader, Beperkt Beveiligde Afdeling, een Extra Zorg Voorziening, een vadervleugel en een locatie voor Jeugd. Hiermee beschikken de locaties over bijna alle modaliteiten om zowel in regionale ketens als landelijk een rol van betekenis te spelen. Met een formatie van ruim 600 fte is onze organisatie een grote werkgever in de regio.

Centraal in ons werk staat het leefklimaat. Dit werkt voor ons twee kanten op: een leefbare en prettige omgeving, met voldoende faciliteiten en autonomie en respect voor de gedetineerde. Dit brengt rust en respect voor de medewerker met zich mee. Leefbaarheid en respectvolle omgang staan centraal en sluiten aan bij onze besturingsfilosofie: vertrouwen, de medewerker in zijn kracht en ruimte voor authenticiteit en autonomie. Dit vraagt op bestuurlijk niveau strategisch en tactisch bewustzijn in denken en handelen.

De JJI heeft naast het voorkomen van recidive een pedagogische doelstelling. In de JJI wordt een programma aangeboden waarin onderdelen gericht op zorg, opvoeding en behandeling en onderwijs een belangrijke plaats innemen. Het is belangrijk een leefklimaat te creëren waarbij de jeugdigen zo optimaal mogelijk kunnen groeien en ontwikkelen. Op die manier gaat van de insluiting zo min mogelijk schade uit en wordt het verblijf zo optimaal mogelijk aangewend voor een geslaagde terugkeer naar de samenleving zonder delicten. Jeugdigen die in een JJI verblijven, worden veelal gekenmerkt door een problematische opvoedingssituatie, (een combinatie van) gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. De PI Veenhuizen versterkt haar banden met de omliggende gemeenten en wijkteams om samen te werken aan de re-integratie van gedetineerden. Een divers aanbod van arbeid maakt hier onderdeel van uit, evenals het bieden van zorg tijdens detentie en het toegeleiden naar zorg na detentie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.A. de Groot, vestigingsdirecteur, contact via secretariaat

08807-36863

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Sanders, md-consultant

06-50074875

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker vrijetijd en vorming

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Veenhuizen
 • MBO - 4
 • 32-36
 • schaal 7
  €3.016 - €3.879 (bruto)

Forensisch begeleider jeugd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Veenhuizen
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)

Leraar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Veenhuizen
 • HBO bachelor
 • 27-32
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon