Plaatsvervangend vestigingsdirecteur JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

  • Stand­plaats Westzaan
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €4.281 - €6.419
  • Salaris­niveau schaal 13
  • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
  • Reageren voor 10 maart Nog 13 dagen
  • Vacaturenummer 8143
  • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verbinding, vertrouwen en veiligheid is de basis voor jouw handelen

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een bevlogen en accurate plaatsvervangend vestigingsdirecteur voor het JC Zaanstad. De kracht van onze inrichting is de focus op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JCZ aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Samen met het managementteam geef jij leiding aan de organisatie. In algemene zin werk jij aan een optimaal leef- en zorgklimaat voor de gedetineerden en een goed en veilig werkklimaat voor alle medewerkers. Jij zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare detentiecapaciteit, voor diensten en producten die in lijn zijn met gemaakte resultaatafspraken en voor detentie¬programma’s die voldoen aan de doelstellingen van het JC Zaanstad. Een persoonsgerichte aanpak van het verblijf en de terugkeer van de justitiabele naar de maatschappij staan centraal. Dat vraagt veel van de organisatie, van managers en medewerkers en daarmee ook van jou als lid van de vestigingsdirectie. Binnen de inrichting ben jij verantwoordelijk voor meerdere aandachtsgebieden, bedrijfsprocessen en onderdelen van de bedrijfsvoering en geef jij hiërarchisch leiding aan een aantal middenkaderleden.

De plv. vestigingsdirecteur die wij zoeken heeft uitstekende managementkwaliteiten en is in staat om met lef, humor en verstand van zaken een goede verbinding te leggen tussen mensen en doelen. Hij/zij is bereid om zich met enthousiasme in te zetten voor de ontwikkeling van zowel medewerkers als gedetineerden, is koersvast en volhardend in zijn/ haar inbreng en levert een bijdrage aan een gezonde werkcultuur in JC Zaanstad. In de locatie draaien alle directeuren om toerbeurt consignatiedienst.

Functie-eisen

Je hebt een academische opleiding afgerond en affiniteit met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen de DJI opereert. Daarnaast beschik je over vaardigheden op juridisch, psychosociaal en op bedrijfskundig gebied.

Jij bent je bewust van mensen en hun omgeving en brengt vanuit deze vaardigheid samenwerkingsverbanden tot stand. Met jouw optreden weet jij mensen te stimuleren, te inspireren en te motiveren. Hierbij is het leidend motief: “iedereen doet ertoe”. Vertrouwen is de basis voor jouw handelen: jij geeft actief sturing, maar belegt bepaalde verantwoordelijkheden bewust elders in de organisatie. Jij bewaakt de zorgvuldigheid en integriteit van de organisatie en spreekt collega’s en medewerkers hierop aan. Bij calamiteiten fungeer jij als boegbeeld: jij bewaart te allen tijde jouw eigen rust, houdt het overzicht en treedt handelend op. Jij legt en onderhoudt contacten, zowel in operationele en bestuurlijke netwerken als met particuliere instanties, andere instellingen en ketenpartners. Jij bent een collega die in staat is met kennis en humor tegenstellingen te overbruggen.

Wij zijn op zoek naar een stressbestendige, stevige en collegiale directeur die abstract kan denken, vernieuwende ideeën heeft, die open staat voor eigen ontwikkeling, die in mogelijkheden denkt en kansen benut om processen continu te verbeteren, analyses en afwegingen kan maken en de discussie in het team (daarover) aangaat.

Gevraagde competenties:
Verbindend en stimulerend, sterk communicatief vermogen, politiek bestuurlijke sensitiviteit, (organisatie) sensitiviteit, sturen op resultaat, delegeren en professionele integriteit.
+ zie ook Profiel Middenmanager FGR

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveau schaal 13
  • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Minimaal aantal uren per week 36
  • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

  •  Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.  
  • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.
  • Het betreft een functie die valt onder management development.
  • Een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit is vanzelfsprekend.
  • Een assessment center test op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure. Daarnaast krijg jij bij binnenkomst het MD op Maat programma, een eenjarige interne DJI-opleiding, aangeboden.
  • Meer informatie? Neem contact op met de Vestigingsdirecteur; de heer Obe Veldman, tel. 06 29 53 57 35 of mevrouw Petra de Rooij, adviseur MD via 06 21 83 29 13.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is een relatief nieuwe organisatie die voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd. En richt zich, in samenwerking met haar partners, op een zodanige terugkeer in de samenleving dat recidive van justitiabelen  wordt voorkomen. De richtinggevende slogan van JCZ is dan ook “Binnen beginnen om buiten te blijven”. Deze nieuwe inrichting biedt plaats aan zo’n 1.000 justitiabelen, waaronder ook gedetineerde psychiatrische patiënten. Voor hen is er speciale zorg in een inpandige kliniek, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). De inrichting is multifunctioneel en flexibel in bestemming. Op dit moment zijn er naast de reguliere HvB- (huis van bewaring) en Gevangenisafdelingen ook ISD- (inrichting voor Stelselmatige Daders), EZV- (Extra Zorg Voorziening) en TOP600-afdelingen gehuisvest in het JCZ. Behalve het PPC, en een drietal afdelingen, zijn vrijwel alle cellen uitgevoerd als meerpersoonscel.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer O. Veldman, vestigingsdirecteur

06-29535735

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw P. de Rooij, adviseur MD

06-21832913

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch therapeutisch medewerker (senior)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Vught
  • Uren per week 28-36
  • Salaris­niveau schaal 8
  • Reageren voor 1 juli
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

GZ-Psycholoog ISD

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Westzaan
  • Uren per week 24-36
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Reageren voor 31 maart
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Vught
  • Uren per week 24-36
  • Salaris­niveau schaal 8
  • Reageren voor 1 juli
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon