Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Planner

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Soesterberg
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €2.871
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 1 april
 • Vacaturenummer 3882
 • Plaatsingsdatum 6 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In detentiecentrum Zeist verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. Het vreemdelingenbeleid willen wij zo humaan en doeltreffend mogelijk uitvoeren. Als planner help jij je collega’s bij deze ambitie door zorgvuldige personeelsplanningen te maken.

Jij ondersteunt de bedrijfsvoering van het detentiecentrum Zeist, dat officieel in Soesterberg ligt. Als planner houd je onder andere de administratie(s) bij en fungeer je als vraagbaak en frontoffice voor je collega’s als het gaat om planningen en roosters. Het werk bij detentiecentrum Zeist gaat 24/7 door, dus een goede personeelsplanning is een absolute must. Dankzij jou kunnen we daarop rekenen.

Jouw taken

• Je ondersteunt de primaire en ondersteunende organisatiedoelen met administratieve werkzaamheden.
• Je genereert (management)informatie, onder meer over personele inzet.
• Je signaleert en meldt storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteunt gebruikerscontacten bij informatieverstrekking.
• Je informeert en adviseert de leidinggevende en het management over de implicaties van het roosterbeleid en relevante procedures en richtlijnen.
• Je stemt met andere afdelingen af over processen en procedures en informeert hierover.
• Je draagt bij aan de instrumentontwikkeling voor het rooster- en planningsbeleid.
• Je fungeert als aanspreekpunt voor verlof- en betalingsvraagstukken en voor planningssysteemvraagstukken.
• Je adviseert over de vertaling van dagprogramma’s naar de postenbezetting.
• Je stelt logistieke (basis)roosters op en verzorgt de vraagsturing op basis van activiteiten van ingeslotenen.
• Je berekent het aantal extra benodigde personeelsleden aan de hand van verloven en ziekmeldingen.
• Je toetst wijzigingsverzoeken en bespreekt de (on)haalbaarheid hiervan met betrokken collega’s of afdelingshoofden.
• Je bespreekt planningsproblemen met betrokken afdelingshoofden.
• Je registreert en muteert relevante gegevens in het planningssysteem in opdracht van leidinggevenden.
• Je treedt op als aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van inroostering, verlof- en betalingsvraagstukken.
• Je muteert - vooraf en achteraf - per medewerker de gedraaide diensten, verlofaanvragen en ziekteverzuim in het systeem.
• Je past het rooster en de planning aan bij bijzondere wensen of afwijkende verzoeken en signaleert afwijkingen.
• Je controleert de systeemgegevens met betrekking tot overwerk, verlof en toeslag onregelmatige dienst.
• Je administreert consignatiediensten.
• Je archiveert relevante personeelsgegevens, zoals verlof en ziekteverzuim.
• Je signaleert ontbrekende of onjuiste informatie en afwijkende patronen in de administratie en adviseert het management hierover.
• Je draagt bij aan het opstellen van rapportages met trends, ontwikkelingen en kengetallen.
 

Functie-eisen

 • Je kent relevante wet- en regelgeving zoals de WNRA of de Arbeidstijdenwet.
 • Je bent vertrouwd met geautomatiseerde systemen, waaronder SP-Expert.
 • Je hebt (basis)kennis van modellen en methodes voor het opstellen en muteren van roosters.
 • Je hebt inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen binnen de inrichting/vestiging.
 • Je bent vaardig in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het leveren van managementinformatie.
 • Je beschikt over goed mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent accuraat, organisatiesensitief, integer en klantgericht en kunt goed samenwerken.
 • Je houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van je projecten en leert graag en gemakkelijk bij.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €2.871 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur ntb
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In detentiecentrum Zeist verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar moeten zijn voor uitzetting. In Zeist is een speciale afdeling opgezet voor gezinnen. Daarnaast verblijven er minderjarige alleenstaanden en vrouwen. De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel.

Het beleid voeren wij zo humaan en doeltreffend mogelijk uit. Ook bereiden we de ingeslotenen goed voor op hun vertrek uit Nederland. Zo krijgen ze tijdens hun verblijf – met inachtneming van de orde en veiligheid – maximale bewegingsvrijheid. Hierdoor hebben ze kans om materieel en emotioneel zaken te regelen voor hun vertrek.

Maar er gebeurt nog meer op het terrein van ons detentiecentrum. Zo zijn wij een van de locaties van het opleidingsinstituut en de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Ook wordt ons terrein gebruikt voor selectiedagen en maken het Bureau Integriteit en de Dienst Terugkeer en Vertrek gebruik van kantoorruimtes. Hierdoor krijg je te maken met verschillende soorten bezoekers, wat vraagt om een hoge mate van klantvriendelijkheid en hospitality.

Momenteel zijn we bovendien bezig met een professionaliseringsslag. Dat zie je straks terug in een nieuwe organisatiestructuur en andere namen voor enkele afdelingen en functies.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Groeneveld, hoofd Algemene Zaken

08807-35242

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Instructeur lichamelijke opvoeding

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Vreemdelingenzaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelcoördinator / GZ psycholoog Rijks Justitiële Inrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon