• Utrecht  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 18 augustus 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 538428, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Stap Voorwaarts in Onze IT-Transitie - Word een Planner bij IT-Infrastructuur!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie.

Wil jij in het vakgebied tactische en strategische planning als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Binnen de entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra) staan we voor een grote IT-transitie. Stap naar voren en maak het verschil!

Als Planner vervul je een cruciale rol in het vertalen van strategische doelen naar praktische actieplannen voor de ontwikkeling van IT-Infra. Je ontwikkelt een heldere visie op toekomstige capaciteitsbehoeften en creëert tactische plannen die de efficiëntie en effectiviteit van IT-Infra maximaliseren. Dit omvat het proactief beoordelen van de haalbaarheid van verwachte vraag en zorgt voor optimale afstemming op lange termijn door vraag, aanbod en implementatie vanuit bedrijfssystemen te integreren.

In Detail:

 • Je zet strategische brondocumenten om naar tactische plannen, waarbij je verbeterpunten identificeert door zorgvuldige analyse van gegevens.
 • Je coördineert het proces van documentaanlevering en integreert bandbreedtes om gedetailleerde tactische planningen van capaciteit te creëren.
 • Je signaleert knelpunten proactief en geeft deskundig advies voor effectieve aanpassingen, om het management te ondersteunen bij het stellen van prioriteiten.
 • Je adviseert het management over het verbeteren van het capaciteits-, vraag- en aanbodmanagement.
 • Je draagt bij aan het opstellen van het tactische capaciteitsplan met het oog op het uitvoeringsplan.
 • Je bouwt, bundelt en onderhoudt gespecialiseerde kennis in (multi-project) planning en voortgangscontrole, en verbindt deze met andere bedrijfsprocessen door voortdurend te leren en te verbeteren.

Naast deze specifieke taken, omvatten jouw bredere verantwoordelijkheden:

 • Ondersteuning bij rapportages, ontwikkeling van kengetallen voor bandbreedtes en bijdragen aan het opstellen van afdelingsplannen.
 • Verzamelen van benodigde kennis en vaardigheden, en matchen met beschikbare capaciteit. Ontwikkelen en bijstellen van een integrale visie, beleid, normenstelsel, procedures, regelgeving en rapportages voor de bedrijfsvoering

De standplaats die hoort bij deze functie is de Kromhoutkazerne in Utrecht. Vanwege de geografische spreiding binnen Nederland van de IT Infra afdelingen is ook sprake van reizen naar andere locaties. Daarbij is hybride werken uiteraard mogelijk.

Ben jij van mening dat jij in deze transitie het verschil kunt maken? Lees dan zeker door, we zien uit naar jouw sollicitatie! Heb je behoefte aan meer informatie? Lees dan vooral verder of neem contact met ons op.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Je wordt onderdeel van de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS). Als afdeling maken we deel uit van de Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)Commando Materieel en IT (COMMIT) en vallen we onder het Commando Materieel en IT (COMMIT). We nemen je trapsgewijs mee in deze structuur zodat je een beeld krijgt van de afdeling én de organisatie daaromheen.

Het JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde in Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Binnen het JIVC levert entiteit IT-Infra alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd.

Als afdeling ICS zijn we onderdeel van IT-Infra en zijn we verantwoordelijk voor de integrale levering van IT-infrastructuur producten en diensten (“solutions”). We zijn regiehouder tussen IT-Infra en de overige JIVC-afdelingen, de regiegroepen en het CIO-office. We kennen drie secties: Solution & Production (S&P), Demand, Portfolio & Servicemanagement (DPS) en het Bedrijfsbureau (BB).

De sectie waar je onder valt is Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau IT Infra ondersteunt de vijf afdelingen (ICS, ITCC, GIS, PSD en GII) van IT Infra in hun bedrijfsvoering. Ruim 70 VTE gemotiveerde collega’s leveren met hun inzet elke dag een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Defensie IT. Van beleidsadvisering tot toegangsverlening op locaties. Op deze manier draagt het Bedrijfsbureau IT Infra concreet bij aan een veilig Nederland.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Laura Groenendal 06-23541889

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon