Planner Decetraal - Netwerken

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.899 - €4.001
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 17 juli
 • Vacaturenummer 538437
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?

De werkzaamheden worden verricht binnen het Bedrijfsbureau onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering van GIT & Infra vallend onder het Joint Informatie voorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
De afdeling Bedrijfsvoering GIT & Infra, Bedrijfsbureau is zowel het koppelpunt naar de interne opdrachtgever binnen het JIVC als daarbuiten (afroep van producten en diensten door gemandateerden). BDFV coördineert JIVC breed capaciteitsplanning en ondersteuning, is kader stellend op het gebied van architectuur en speelt tevens een leidende rol op het gebied integratie over verschillende toeleveranciers. Daarnaast verzorgt de afdeling JIVC breed in te zetten capaciteit t.b.v. projectvoering en herbergt tevens een breed inzetbaar cluster adviseurs t.b.v. diverse onderzoeks- advies- en ondersteuningsopdrachten, zowel vanuit intern JIVC als voor opdrachtgevers van buiten JIVC.

Als Decentraal planner;

1. Ga je aan de slag met het opstellen van een geïntegreerde planning van vraag en aanbod op basis van diverse planvormen voor de secties en bureaus van GIT& Infra door:

 • Het analyseren van de gegevens van de geleverde brondocumenten (beleids-, bedrijfsplannen, prestatiekaders en bandbreedtes);
 • Het vertalen van bandbreedtes naar secties en bureaus tot maximaal 1 jaar vooruit;
 • Het doorlopend afstemmen en vaststellen van de bandbreedtes op basis van vraag en capaciteitsaanbod (rolling forecast);
 • Het toetsen van de voorgenomen activiteiten aan prioriteiten en personele randvoorwaarden.

2. Bepaal en bewaak je wanneer de werkzaamheden in samenhang en/ of volgordelijkheid worden uitgevoerd en door welk team door:

 • Het op basis van de gevraagde skills en beschikbaarheid toewijzen van taken aan bureaus;
 • Het informeren van aanvragers over de leverdatum;
 • Het, op verzoek, ondersteunen van de unitmanager bij het toewijzen van medewerkers;
 • Het waar nodig her plannen en wijzigen van prioriteiten en in voorkomende gevallen escaleren bij Capaciteits en Portfolio Management:
 • Het informeren van de aanvrager over de voortgang van de aanvraag;
 • Het inzichtelijk en actueel houden van de (geplande) werkvoorraad en de beschikbare en geplande resourcecapaciteit;

3. Ondersteun je bij rapportages, de inrichting en onderhoud van het Bedrijfsbureau, door:

 • Het leveren van relevante informatie over de uitputting van de bandbreedte per sectie / bureau;
 • Het ontwikkelen van, en adviseren over, kengetallen voor prestaties;
 • Het opstellen, onderhouden en bewaken van de werkinstructies, procedures en richtlijnen voor het bedrijfsbureau;
 • Het adviseren over verbeteringen van het planningsproces.

4. Bewaak je de gemaakte planning en capaciteitsreserveringen door:

 • Het controleren van de voortgang;
 • Het signaleren en (laten) oplossen van geconstateerde afwijkingen in de planning;
 • Het binnen de bandbreedtes reserveren van capaciteit ten behoeve van te verwachten aanvragen;
 • Het actueel houden van de reserveringen van te verwachten aanvragen

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De functie heeft standplaats Huis ter Heide, de Planner zal ingezet werden voor de sectie Netwerken. Naar behoefte van het Bedrijfsbureau en van GIT & Infra kan de Planner ook ingezet worden op andere locaties zoals Maasland en Oirschot voor andere secties van GIT en Infra.

Standplaats: Huis ter Heide.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Planner Decentraal

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior productspecialist Identity & Access Management

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Netwerk Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon