Plv. Clustervertegenwoordiger invordering

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 4501, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Als plaatsvervangend clustervertegenwoordiger invordering in Den Haag heb je een veelzijdig pakket aan verantwoordelijkheden. Je bereidt het beleid van de staatssecretaris voor op het gebied van de invordering en beantwoordt vragen van burgers en bedrijven namens de staatssecretaris. De juridische materie is complex en daar ligt een mooie uitdaging voor jou. Je formuleert die materie op een doelgroepgerichte manier én neemt collega’s hierin mee.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Jij vertegenwoordigt het onderdeel invordering van het cluster Inkomstenbelasting niet-winst/Invordering, dat zich richt op multidisciplinaire onderwerpen voor de invordering. Dat doe je op beleidsvormend en strategisch gebied. Je ontwikkelt zeer specialistische beleidsbesluiten en adviseert de staatssecretaris over het aanpassen van de fiscale regelgeving. Daarnaast behandel je complexe brieven rond de invordering van rijksbelastingen en ben je het aanspreekpunt bij escalatie. De brieven die je collega’s oppakken, begeleid en parafeer je. Ook zet jij je paraaf op brieven van andere middelenclusters. Zijn er vragen vanuit de pers? Dan beoordeel jij of de antwoorden van de Belastingdienst vaktechnisch juist zijn. Verder draag je bij aan de uitvoeringstoets van fiscale wetgevingsproducten op het gebied van de invordering.

Daarnaast heb je een coördinerende rol als het gaat om het onderhouden van bestaande beleidsbesluiten en het ontwikkelen van nieuwe besluiten of wijzigingen. Als plaatsvervangend clustervertegenwoordiger werk je nauw samen met de clustervertegenwoordiger en collega’s binnen het cluster, en heb je contact met verschillende organisatieonderdelen van de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en andere departementen en externe organisaties. Vooral de collega’s van de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken en het directoraat-generaal Fiscale Zaken zijn je vaste gesprekspartners. Ook maak je deel uit van een kennisnetwerk op het gebied van complexe en specialistische fiscale wet- en regelgeving, waaronder de kennisgroep Invordering en civiel recht. Van jou wordt een proactieve rol verwacht om onderwerpen te agenderen en het beleid voor te bereiden.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je in de dossiers te maken krijgt met veel verschillende belangen. Dat vraagt om continu schakelen en geeft veel uitdaging in je werk.
 • je werkt bij hét vaktechnisch expertisecentrum voor uitvoering, toezicht en handhaving van de belastingwetgeving.
 • Je je in zet voor begrijpelijke informatie voor miljoenen burgers en bedrijven in Nederland.
 • je jouw werk zelfstandig oppakt, maar ook veel contact hebt met collega’s. Zo is er veel ruimte om kennis met elkaar te delen.
 • je standpunten en opvattingen op hoog beleids-, bestuurlijk en wetenschappelijk niveau formuleert, uitdraagt en verdedigt.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als clustervertegenwoordiger ben je het schakelpunt tussen wetgeving, uitvoering en beleid. Hierbij houd je rekening met politieke en maatschappelijke belangen. Het doel? De verschillende belangen zoveel mogelijk behartigen. Mooier kan bijna niet." Désirée, clustervertegenwoordiger.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is een vaktechnisch expertisecentrum voor fiscaliteit, uitvoering en handhaving binnen de Belastingdienst. VT adviseert, bewaakt en verbindt op het snijvlak van beleid en uitvoering. Het draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van vakmanschap van medewerkers, maar ook aan de compliance van burgers en bedrijven. Daarnaast is VT verantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur en het beschikbaar stellen van kennis over naleving en handhaving. Binnen VT wordt proactief en oplossingsgericht gewerkt. Vakmanschap en specifieke deskundigheid van de medewerkers staan centraal bij het ontwikkelen van producten en diensten, waarbij kwaliteit op peil wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Iris de Ridder, teamleider Brieven en Beleidsbesluiten

06 - 46 88 14 47

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Schrijber, adviseur werving en selectie

06 - 36 20 46 73

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) adviseur Loonheffingen

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Specialist invordering ITE

Belastingdienst
 • Enschede
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)

Boete Fraude Coördinator Den Haag F

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon