Portfolio Controller

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NLA-242
 • Plaatsingsdatum 5 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De vacature doet zich voor binnen de afdeling Planning, Control en Financiën van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Als portfoliocontroller ben je strategisch adviseur over sturing op het geheel van de organisatie. Meewerken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is de missie van de NLA. Binnen de organisatie zijn kaders gesteld op het gebied van budgetten, formatieruimte, werkwijzes. Jij speelt hierin als portfoliocontroller een belangrijke rol. Je adviseert de inspecteur-generaal en de directeuren over financiële en sturingsaspecten. En coördineert de totstandkoming van sturings- en verantwoordingsproducten in samenwerking met alle relevante belanghebbenden.

Je overziet de sturingsbehoefte op het portfolio in het belang van de verwezenlijking van de organisatiebrede doelen, waaronder de missie en visie. Je bent actief betrokken in de totstandkoming van producten en processen van de inspectie. Denk hierbij aan het jaarplan, jaarverslag, meerjarenplan, de portfoliorapportage, verantwoordingsrapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en allocatie. Signaleer je gedrag of mechanismen die een efficiënte sturing in de weg staan of leiden tot een ongewenst doelbereik? Dan is het aan jou om daarover onafhankelijk te rapporteren.

Het vak van de controller is steeds in ontwikkeling. Voorheen werd de controller vooral gezien als een financiële bewaker, maar tegenwoordig ben je in deze functie steeds meer een adviseur van het management op het gebied van sturing en beheersing. Ontwikkelingen als programmatisch werken, informatiegestuurd werken en effectsturing hebben allemaal impact op je vak. Wij geven je daarom alle ruimte om jouw expertise gelijk te laten opgaan met de behoefte van de organisatie, zodat je kunt blijven sturen op het behalen van onze doelen en op die manier meewerkt aan het bereiken van maatschappelijk effect.

 • Je hebt aantoonbaar academisch niveau, dit blijkt uit ten minste een hbo-diploma en relevante werkervaring, óf is vast te stellen via een assessment.
 • Je hebt bij voorkeur een postdoctorale titel op het gebied van control (RC/CPC).
 • Je hebt aantoonbare relevante en actuele kennis in financieel-economische richting.
 • Je kunt zelfstandig optreden als projectleider in de opzet en ontwikkeling van het Inspectiebrede controlinstrumentarium.
 • Je hebt goede kennis van de organisatie en haar processen of je bent in staat om je dit snel eigen te maken.
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden en inzicht in doelen en methodieken die belangrijk zijn voor sturing.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Belangrijke competenties zijn: Omgevingsbewustzijn, Organisatiesensitiviteit, Netwerken.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure.
 • Met nieuwe medewerkers van buiten de Staat der Nederlanden (Rijksoverheid) wordt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Deze wordt na wederzijdse tevredenheid omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Arbeidsinspectie kent de directies Toezicht, Meldingen en Verzoeken, Opsporing, Analyse, Programmering & Strategie (APS) en Informatievoorziening (IV). De afdeling Planning, Control en Financiën (PC&F) valt onder de directie APS.

De afdeling PC&F draagt zorg voor het beheer van het management control systeem van de Inspectie. Is daartoe leverancier van de management- en verantwoordingsinformatie en draagt zorg voor een accuraat en betrouwbaar beheer van de financiële administratie voor zover de Inspectie deze in eigen beheer voert.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Michel

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

BI-analist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Leren en ontwikkelen

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon