• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572519, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Portfoliomanager IT

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in Portfoliomanagement als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Portfoliomanager IT zorg jij ervoor dat JIVC de juiste keuzes maakt voor Defensie.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een enthousiaste Portfoliomanager die het portfoliomanagement binnen de afdeling Landgebonden IT zal gaan oppakken, hierbij neem je actief deel als lid van een tweetal regiegroepen. Dit zijn onder andere de regiegroep Operationele IT en/of de regiegroep C2 en O&T/Land.

Het portfolio/roadmap komt tot stand vanuit je regiegroep. Waarde toevoegen voor de Operationele Commando's en aan de belangrijkste behoeften voldoen is de kern van je werk. Dat betekent: in overleg keuzes maken wat het IT-bedrijf gaat oppakken en sturen op het leveren van die waarde in projecten.

Het portfolio/roadmap van de regiegroepen komt tot stand vanuit de betreffende regiegroep. Deze portfolio’s worden samengesteld onder aansturing van de voorzitter van de regiegroep, samen met de EC-portfoliomanager inclusief de betreffende roadmap, waarvan de regievoorzitter inrichtingsverantwoordelijk is. Deze roadmaps zijn JIVC en/of JIVC afdeling-overstijgend.
Voor je portfolio stel je een IT-portfolioplan inclusief roadmap op. Dit dient als basis voor het kunnen sturen op product, tijd, geld, capaciteit en prioriteit van projecten. Wijzigingen in het IT-portfolioplan en roadmap worden door jou als Portfoliomanager in een Impact Analyse Project Portfoliomanagement opgenomen.
Je zorgt ervoor dat JIVC een betrouwbare partner is en dat JIVC realistische afspraken maakt met de opdrachtgevers (Directie Plannen, DCIO CLAS of Directie Projecten). Je zet acties uit om issues op te lossen en adresseert risico’s en de mogelijke preventieve maatregelen om deze risico’s te reduceren.

Als Portfoliomanager is het jouw taak om vorm te geven aan de vraag: ‘Doen we de juiste projecten?’.
Bij instroom van nieuwe initiatieven neem jij de leiding om dit volgens het PPM proces te laten verlopen, adviseer je het management en breng je consequenties in kaart. Je acteert op strategisch niveau in stakeholdermanagement en staat steeds in contact met de uitvoerende afdeling van jouw (deel-)portfolio en de leden uit de regiegroep waarin je deelneemt. Hierbij onderhoud je nauw contact met collega’s van de Directie Plannen bij de Bestuursstaf, andere afdelingen binnen JIVC en de diverse Operationele Commando's.

Je stuurt op de voortgang van projecten waarvan er ongeveer 55 in portfolio zijn. Je draagt zorg dat de benodigde besluitdocumenten (PK, PV, PID, AWR, AN) worden opgeleverd en adviseert en rapporteert hierover aan de regiegroep (beleid) en het Afdelingshoofd van Landgebonden IT (uitvoering). Je werkt binnen de Afdeling samen met collega-portfoliomanagers, het sectiehoofd PL&BITA, het sectiehoofd SO&I, het sectiehoofd SM&Beheer en het Management Team. Als Portfoliomanager coacht, adviseert en begeleidt je een team van ongeveer 35 projectleiders en vervul je de rol van Senior Supplier in de verschillende stuurgroepen van projecten van beide portfolio's. In deze rol werk je vaker samen met (internationale) leveranciers uit de Defensie industrie.

Naast bovengenoemde werkzaamheden sluit je aan bij capaciteit-overleggen, levert input van jaarlijkse uitvoeringsplannen en monitort de financiën (project overstijgend). Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.
*bij sommige JIVC-afdelingen heten deze secties anders

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IT(Informatievoorziening)-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor vorming van IT-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De werkzaamheden als Portfoliomanager worden verricht binnen het Competentie Centrum (CC), dat onderdeel uitmaakt van het Expertise Centrum (EC) binnen JIVC.

Het Competentie Centrum kun je zien als de basis voor generiek inzetbare expertise gebieden. Belangrijke pijlers voor het Competentie Centrum zijn vakmanschap en betrokkenheid. Voor collega's is het Competentie Centrum de thuisbasis om van daaruit uitdagende klussen aan te gaan.

Het Competentie Centrum bestaat uit verschillende vakgebieden (project- en portfolio- en programmamanagement en (project)advies). Het bijeenbrengen van professionele expertise op het betrokken vakgebied en de bijbehorende kennisdeling vormen daarbij het uitgangspunt. Het creëren van flexibiliteit in de toewijzing van schaarse capaciteit bij bijv. projecten zorgt voor een wendbare IT-organisatie die effectief kan meebewegen met de continu wijzigende behoefte die Defensie en haar partners stellen aan de IT-ondersteuning.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatie-gestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hilbrand Rudolphij

06 22 32 69 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior IT Auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lead transitiemanagement bij IT-Infra bij JIVC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Quality Assurance Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon