• Volkel  -  route
  • Master/doctoraal
  • 16 uur
  • schaal 9
    €3.583 - €5.010 (bruto)
  • Medisch / verzorging
  • Solliciteer voor 23 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Vaste aanstelling
Kenmerk: 593600, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

De DGO is één van de 4 divisies van het DOSCO, welke naast die 4 divisies nog bestaat uit een staf en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Vanuit het DOSCO is het DGO ondersteunend aan de operationele commando's (OPCO's) en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijns zorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de OPCO's wordt geleverd bij inzet, te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg.

Het EGB heeft tot doel het verlenen van eerstelijns geïntegreerde gezondheidszorg aan militairen, het verlenen van individuele bedrijfsgezondheidszorg aan het burgerpersoneel van Defensie en het ondersteunen van de operationele Role 1 elementen van de OPCO's. Het EGB bestaat uit 9 eenheden: een staf, het Centrum Expertise Eerstelijns Zorgverlening, de Defensie Farmaceutische Dienst en 6 Regio's met gezondheidscentra.

Het gezondheidscentrum heeft tot doel het realiseren van een optimale en doelmatige reguliere eerstelijns geïntegreerde gezondheidszorg, het leveren van individuele bedrijfsgezondheidszorg voor burgerpersoneel en het zoveel mogelijk ondersteunen van de operationele Role 1
elementen van de OPCO's met inbreng van artsen, kennis, advies en assistentie, protocollen, trainingsondersteuning, tewerkstellingen en toezicht op de kwaliteit van zorg.

Het gezondheidscentrum bestaat uit een Hoofd Gezondheidscentrum, een zorgverlening groep en een ondersteuning groep. De eenheid bestaat naast de POH GGZ uit Algemeen Militair Artsen, Senior Militair Artsen (bedrijfsartsen en huisartsen), Fysiotherapeuten, Ondersteuners Gezondheidscentrum en op een aantal locaties apothekersassistenten.

De POH GGZ verleent zorg aan patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht op één of meerdere locaties van het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB).

De zorg betreft complexe zorg voor een specifieke doelgroep, namelijk de militair en ander aangewezen personen die afhankelijk zijn van de zorg binnen onze gezondheidscentra.

De functionaris heeft als professional de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar handelen en is in staat deze op basis van reflectie systematisch te verbeteren. Hierbij dient functionaris de grenzen van de huisartsgeneeskunde te respecteren. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

H.P. Cürvers, Praktijkmanager/Ondersteuner GZHC

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

D.M. Bordewijk, P&O adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon