Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 7861
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Belangrijk werk op een unieke locatie: als preventiemedewerker zorg jij dat de medewerkers én gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen kunnen rekenen op een gezonde en veilige (werk)omgeving!

Binnen de twee locaties van de Penitentiaire Inrichting (PI) maak jij je sterk voor een adequate uitvoering van de richtlijnen en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden en milieu. Je speelt onder andere een belangrijke rol in het proces rondom de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Jij informeert het management en medewerkers op locatie over de werkwijze van de RI&E, organiseert de uitvoering en rapporteert de uitkomsten aan het management en arboteam. Naast de RI&E beoordeel je de samenhang van de uitkomsten tussen verschillende instrumenten zoals het periodiek medisch onderzoek (PMO) en het medewerkers onderzoek (MO). Op basis van die uitkomsten stel je (concept)plannen van aanpak op om de arbeidsomstandigheden en het welbevinden van medewerkers en gedetineerden te verbeteren en uitval te voorkomen.

Daarnaast stel je het Arbo jaarplan voor de PI Veenhuizen op, dat je vervolgens zorgvuldig monitort en regelmatig bespreekt met het management. Je adviseert het management, eventueel in samenspraak met de bhv-coördinator en andere deskundigen. Bijvoorbeeld over maatregelen die nodig zijn om arbeidsomstandigheden, vitaliteit en welzijn te verbeteren, aanschaf, aanpassing en gebruik van huisvesting, terreinen, machines en installaties en milieubeleid. Is er sprake van nieuwe richtlijnen of regelgeving? Dan implementeer jij die. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe arbozorgsysteem. Bij vergaderingen van het arboteam vervul jij de rol van secretaris.

Natuurlijk willen we ongevallen op de werkvloer zo veel mogelijk voorkomen. Maar mocht er toch een ongeval plaatsvinden, dan is het belangrijk dat we daar lessen uit trekken. Daar draag jij in belangrijke mate aan bij. Zo registreer je ongevallen, bijna-ongevallen en arbeid gerelateerde ziekten. Ook onderzoek je hiervan de toedracht. Aan de hand van de ‘lessons learned’ adviseer je het management over de preventie van ongevallen en beroepsziekten, het aanpassen van voorschriften of het verstrekken van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tot slot ben je als preventiemedewerker een echte ambassadeur voor jouw vak. Je houdt het management op de hoogte van nieuwe wettelijke en technische ontwikkelingen en geeft medewerkers voorlichting over veiligheid en voorschriften. Waar nodig stel je veiligheidsvoorschriften, protocollen en instructies op. Ook screen je voorlichtingsmateriaal op de geschiktheid voor de PI Veenhuizen. Met jouw werk maak je het verschil voor ruim vijfhonderd medewerkers en de honderden gedetineerden die bij ons verblijven.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma en relevante scholing gehad op het gebied van Arbo en milieu.
 • Je hebt algemene vaktechnische kennis van de vakgebieden Arbo en milieu.
 • Je hebt kennis van meetinstrumenten en van relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Je hebt kennis van de planning-en-controlcyclus.
 • Je hebt kennis van specifieke gevaar gebieden die voortkomen uit de RI&E en die gerelateerd zijn aan een penitentiaire inrichting
 • Je hebt inzicht in de samenhang van Arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder BHV en facilitaire dienstverlening.
 • Je beschikt over de nodige adviesvaardigheden en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent vaardig in het geven van voorlichting en het op die manier overdragen van kennis.
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van RI&E-modules.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Norgerhaven en Esserheem en biedt plaats aan ongeveer 575  mannelijke gedetineerden. De PI Veenhuizen heeft een landelijke en regionale bestemming. We kennen verschillende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) en een zeer beperkt beveiligde inrichting.

Binnen de PI Veenhuizen werken bijna vijfhonderd medewerkers. Wij bieden een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en bevorderen een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Het personeel van de PI is hierin dus een belangrijke schakel. PI Veenhuizen investeert dan ook in een goede werksfeer en ontwikkeling, biedt doorgroeimogelijkheden en heeft personele zorg hoog in het vaandel staan.

De komende jaren staan wij voor een grote uitdaging; beide locaties worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Dit is een hele operatie met veel veranderingen op allerlei gebieden, waarbij veel van het management en medewerkers wordt verwacht.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.W.A. Kral, hoofd Veiligheid

06-52085676

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem en Zutphen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam en Zeist
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd leefafdeling penitentiaire inrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon