Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Middelburg
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO, MBO - 4
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 33314
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veiligheid staat binnen onze vestiging PI Middelburg centraal. Als preventiemedewerker draag jij actief bij aan het uitdragen, bevorderen en borgen van de veiligheid én de gezondheid van de medewerkers, gedetineerden en bezoekers. Je signaleert intuïtief risico's, weet deze te prioriteren en onder de aandacht te brengen. Jij vindt het een uitdaging om nieuwe kennis op te doen en weet landelijk én lokaal beleid praktisch en uitvoerbaar te implementeren. Je bent een zichtbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor werknemers door actief op de werkvloer aanwezig te zijn. Je weet waar de aandachtspunten liggen. 

Je adviseert het managementteam gevraagd en ongevraagd bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden, in visie op goed werkgeverschap en preventie. Je levert concrete managementinformatie op jouw vakgebied, signaleert en rapporteert. 

Je faciliteert in de ruimste zin van het woord binnen jouw vakgebied. Je bent onderdeel van het arboteam en maakt deel uit van de VGWM-commissie. Je weet met gevoel voor verhoudingen en met overtuiging het belang van zaken te agenderen, juist te adresseren en vasthoudend te zijn in de voortgangscontrole op de uitvoering en de gemaakte afspraken. 

Je geeft heldere voorlichting en besteed binnen jouw functie aandacht aan kennisdeling en screent voorlichtingsmateriaal op geschiktheid voor de vestiging. Je schrijfstijl is duidelijk en afgestemd op de doelgroep en je weet daarin een logische lijn aan te brengen. Je bent uitvoerend en ondersteunend in het organiseren van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak, registreert ongevallen en hebt het eigenaarschap op relevante voorschriften, protocollen en werkinstructies en draagt zorg voor de actualiteit hiervan.

Je staat in contact met experts van externe dienstverleners die op het vlak van welbevinden en zorg worden ingezet zoals onder meer bij het periodieke medewerkers onderzoek (MO) en preventief medisch onderzoek (PMO). De lijnen met de binnen DJI werkzame  preventieprofessionals zijn kort en je neemt deel aan landelijke overleggen die worden georganiseerd. Ben jij iemand met hart voor preventie en Arbo, kun je mensen overtuigen en laten inzien waarom dit een belangrijk onderwerp is en help je onze organisatie verder op dit gebied?

Naast de genoemde taken als Preventiemedewerker, voer je ook taken als Kwaliteitsmedewerker uit. Denk hierbij aan het op- en bijstellen van standaardprocedures en -voorschriften, rekening houdend met DJI richtlijnen of het beheren van het  kwaliteitsmanagementsysteem binnen de vestiging. Met de verkregen kennis en inzichten adviseer je over het optimaliseren van de bedrijfsvoering en bij de implementatie van landelijk beleid. Je stelt daarnaast het kwaliteitshandboek voor de vestiging samen en levert een inhoudelijke bijdrage aan zowel interne als externe audits en/of andere gelijksoortige kwaliteitsmetingen. Je koppelt landelijke processen in het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan lokale procedures, instructies en formulieren. Ook ondersteun je de leidinggevenden bij het samenstellen en op orde
houden van instructies en protocollen.

Verder neem je op het gebied van kwaliteitszorg deel aan project- en werkgroepen. In overleg met de vestigingsdirectie en de businesscontroller begeleid en ondersteun je audits. Dat betekent dat je interne operationele audits mee uitvoert en de aangeleverde (management)rapportages toetst aan de praktijk. Je houdt in overleg met de leidinggevenden kwaliteitsmetingen op onder meer beschreven procedures. En je komt met voorstellen om de uitvoering van de processen te verbeteren.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Middelburg is een zelfstandige vestiging. Het is een moderne inrichting met diverse regimes. In totaal zijn er bijna tweehonderd detentieplaatsen, verdeeld over een huis van bewaring, een gevangenisregime, een arrestantenregime, een extra zorgvoorziening en een beperkt beveiligde afdeling. Daarnaast verzorgen we politiearrestanten in een complex naast onze inrichting.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J. de Graaf, hoofd veiligheid

06-50060819

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur record to report (schaal 12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon