Privacy Coördinator

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer #232
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken op het kruispunt van wetenschap en regulatoir: daar waar infectieziektenbestrijding, privacy en goede onderzoekspraktijken elkaar raken. Is dat een mooie plek voor jou?

De afdeling

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de zorg voor morgen. Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins doet onderzoek naar de immuunrespons op infectieziekten en op vaccinaties, die in het kader van de infectieziektebestrijding door de overheid worden aangeboden. Het gaat daarbij niet alleen om de huidige vaccinatieprogramma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma, maar ook om opkomende infectieziekten en in de toekomst aan te bieden vaccinaties. De afdeling klinische immunologie (KIM) is onderdeel van IIV en heeft een focus op advisering over en opzet en uitvoering van mensgebonden onderzoek.

Als Privacy Coördinator werk je nauw samen met het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie. Zij signaleren en beoordelen risico’s van pathogene micro-organismen, die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland. Het centrum ondersteunt de NVWA en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij hun toezichtstaken, met name op terrein van veilig voedsel en veilig water.

Doel van de functie

Als Privacy Coördinator adviseer, ondersteun en help je management, projectleiders en (hoofd)onderzoekers van je centrum bij het privacy beleid en het compliant houden van het Centrum aan de AVG en andere relevante privacywetgeving. Je zorgt voor de dagelijkse afhandeling van privacy en AVG vragen binnen de centra en bent alert op mogelijke risico’s die samenhangen met de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor ben je de vraagbaak voor je collega’s binnen de centra IIV en Z&O. Je draagt, samen met collega’s, actief bij aan vormgeving van het overkoepelende privacygovernance en -beleid van het RIVM in het algemeen en dat van het centrum voor infectieziekenbestrijding (Cib), waar IIV en Z&O ook deel van uitmaken, in het bijzonder.

Je wordt formeel aangesteld bij de afdeling Klinische Immunologie van het centrum IIV en verricht voor ongeveer 25% van je tijd werkzaamheden voor het centrum Z&O.

Je rapporteert in eerste instantie aan het afdelingshoofd en waar nodig aan de centrumhoofden. Je hebt goed contact met de collega PC’s bij de andere centra van het Cib en informeert de Privacy Officer (PO) van het RIVM over de privacy compliance bij IIV en Z&O. Je zorgt voor de dagelijkse afhandeling van privacy en AVG vragen binnen de centra, waarbij je de PO en CIb-juristen van het RIVM raadpleegt bij complexere privacyvraagstukken, verwerkingen en relaties met verwerkers.

Werkzaamheden en taken:

 • Je coördineert de voorbereiding en begeleiding van Privacy Impact Assessments (PIA’s) en Privacy Quickscans en levert expertise en advies voor de borging van de kwaliteit in het kader van de AVG. Je zorgt samen met relevante collega’s voor opvolging van bevindingen in de PIA;
 • Je adviseert bij de verwerkingen van persoonsgegevens die worden gedaan bij het Centrum en organiseert de actieve informatieplicht en algemene communicatie rondom privacy;
 • Je bent aanspreekpunt op het gebied van de beoordeling van de wenselijkheid van gegevensuitwisseling met derden en doet dit in samenspraak met juridische adviseurs en de leidinggevenden binnen het Centrum, waarna je ook zo nodig bijdraagt aan het opstellen van gerelateerde overeenkomsten (DTA, MTA, verwerkingen);
 • Je zorgt voor het vullen en bijhouden van het verwerkingenregister;
 • Je handelt AVG-verzoeken van burgers af;
 • Je werkt actief samen met de datamanagers binnen je Centrum en de privacy coördinatoren van andere centra binnen het Cib aan de inrichting en veiligheid van de gegevensverwerkingen middels technische en organisatorische maatregelen;
 • Je draagt actief bij aan het creëren van privacy-bewustzijn bij je collega’s;
 • Je helpt in geval van datalekken met de melding en afhandeling van incidenten en adviseert de adviseur informatiebeveiliging;
 • Je hebt oog hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en binnen wetenschappelijk onderzoek en bent in staat een brug te bouwen tussen deze ontwikkelingen en privacy binnen de centra.

Uniek aan deze baan

De relevantie van de infectieziektenbestrijding is nog nooit zo evident en urgent gebleken als in de afgelopen jaren. In deze functie draag jij randvoorwaardelijk bij aan de resultaten van de onderzoekers in dit kennisdomein.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rogier Bos, afdelingshoofd klinische immunologie (KIM)

088-6893439

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datamanager Klinische Studies

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Auditor Informatiebeveiliging

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectondersteuner

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon