Privacy en Security Officer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 12 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGVBR/OBF/23/09
 • Plaatsingsdatum 8 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Functie-inhoud
Jij bent dé Privacy en Security Officer (PSO) die zorg draagt dat alle werkactiviteiten (primair proces, ondersteunende activiteiten én vernieuwing) van OBF in overeenstemming zijn met de geldende Rijksbrede en eigen specifieke kaders op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Je functioneert als spin in het web binnen en vanuit het CIO-office naar de gebruikersorganisaties en overige betrokken partijen. Als PSO rapporteer je hiërarchisch aan de CISO / manager CIO-office. De PSO werkt daarbij nauw samen met vakgenoten binnen en buiten OBF.

Je adviseert management en teamleiders over de manier waarop zij de o.a. de AVG en de BIO en de eigen beleidskaders moeten toepassen. Daardoor zullen zij compliant zijn met de regelgeving en hun bedrijfsvoering en diensten kwalitatief kunnen verbeteren. Met jouw specifieke kennis, op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging, signaleer je tijdig de impact of risico’s waar mitigatie noodzakelijk is en weet je dit enthousiast over te dragen aan de organisatie ten einde de bewustwording te vergroten. De functie is een ideale positie om je verder te ontwikkelen in het genoemde werkveld.

Werkzaamheden
De verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de PSO, worden afgestemd met de CISO OBF, en bestaan onder andere uit een aantal van de volgende deeltaken:

 • Informatiebeveiliging (security)
 • Bijhouden van een applicatieregistratie
 • Inrichten en toetsen van autorisatiemanagement
 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Toetsen van de technische inrichting van websites en digitoegankelijkheid
 • Begeleiden van incidentafhandeling
 • Bescherming persoonsgegevens (privacy):
 • Geven van voorlichting (awareness)
 • Begeleiden en uitvoeren pre-scans en DPIA’s
 • Ondersteunen van het portfolioproces (projecten)
 • Afstemming met procesregisseurs (bedrijfsvoering)
 • Bijhouden van het AVG-verwerkingsregister
 • Behandelen van datalekken
 • Contractmanagement: Specificaties m.b.t. privacy en security vaststellen voor Programma’s van Eisen (PvE) en (verwerkings-)overeenkomsten

Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, eventueel aangetoond door middel van een assessment
 • Minimaal een jaar ervaring met het uitvoeren van een uitvoerende rol of functie met betrekking tot privacy en/of informatiebeveiliging
 • Kennis van best practice frameworks en standaarden in privacy of security, aangetoond door een gevolgde opleiding of certificaat in ISO 2700x, CISM, CIPP/E, CISSP, CIPT of vergelijkbaar
 • Kennis van de geldende kaders, zoals de BIO en de AVG
 • Ervaring met het uitvoeren van DPIA’s
 • Ervaring met het werken met verwerkingsregisters
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Competenties
Organisatie sensitiviteit en sterke communicatieve vaardigheden: jij blinkt erin uit! Met jouw overtuigingskracht en geduld weet je op een positieve manier invloed uit te oefenen en andere mensen voor je te winnen. Je adviseert de organisatie over te realiseren (verander) doelen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten/baten, aanpak, uitvoering en risico’s inzake compliance en belanghebbenden zijn optimaal betrokken bij het proces of project. Je deelt je kennis en ervaring met de betrokken medewerkers en verhoogd daarmee het bewustzijn op ons vakgebied. Je kan je netwerk inzetten waar nodig en brengt partijen (soms met tegengestelde belangen) bij elkaar. Verder heb je ook een tactische inborst en kun je dit uitstekend vertalen naar operationeel niveau.
Samengevat zijn de gevraagde competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling
 • Netwerken
 • Motiveren

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) is één van de organisatieonderdelen van VBR: het Directoraat-Generaal voor Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. OBF verzorgt met ca. 120 fte de bedrijfsvoering van alle VBR-onderdelen. Daarbij gaat het om Financiële administratie, Business- en Concerncontrol, Communicatie, een breed pakket van algemene bedrijfsvoeringsdiensten (huisvesting, in-, door- en uitstroom medewerkers, wagenparkbeheer etc.), maar ook over Informatiebeveiliging en Privacybescherming.

OBF heeft de ambitie om de dienstverlening voortdurend te verbeteren, en een actieve rol te spelen in de uitvoering van VBR-brede belangrijke en actuele thema’s. Voorbeelden daarvan zijn: Integriteit, Duurzaamheid, Inclusiviteit, de I-ambtenaar etc.

De afdeling Informatievoorziening is gericht op enerzijds de verregaande digitalisering en automatisering en bedrijfsvoering bij OBF zelf, waaronder de vernieuwing van het IT-landschap (rondom Exact) en de doorontwikkeling van de ontwikkelstraat met het low-code/no-code platform WEM. Anderzijds is de afdeling actief als dienstverlener voor andere VBR-onderdelen; waaronder Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI), Rijksbeveiliging en Logistiek (RBL) en de Rijks Inkoop Samenwerking (RIS). Deze organisaties tezamen bestrijken een breed en divers palet aan overheidstaken.

Naast aandacht voor programma-/projectmanagement en functioneel beheer is in de afdeling Informatievoorziening gestart met een CIO-office. In dit CIO-office is plaats voor enkele adviseurs bedrijfsvoering die tezamen met de manager en de CISO bijdragen aan de inrichting en invulling van de CIO-deelstelsels; dit betreft vooral doorvertaling van het beleid, uitvoering, toezicht, monitoring en bedrijfsvoering. De privacy en security officer (PSO) richt zich daarbij primair op de beveiliging van informatie (security) en bescherming van persoonsgegevens (privacy). Nauw zal worden samengewerkt met collega’s die de naastgelegen en overlappende CIO-deelstelsels vorm en inhoud geven, waaronder Life Cycle Management (LCM), Project Portfolio Management (PPM), Datamanagement/Informatiehuishouding (DM/IHH), IT-Architectuur en Leveranciersmanagement.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rian van Delft

(06) 11 58 94 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eva Ardon

(06) 50 17 42 17

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Information Security Officer

ACM (Autoriteit Consument & Markt)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon