Privacy Officer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0628
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw specifieke vakkennis en ervaring zie jij er zo goed mogelijk op toe dat Justis op een juiste manier omgaat met persoonsgegevens en de wet volgt bij het verwerken ervan. Zo draag jij bij aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

Je houdt de organisatie (Management Team en collega’s) scherp met gevraagde en ongevraagde adviezen over complexe privacyvraagstukken. Met jouw kennis van alle relevante wetten herken je mogelijke privacy risico’s vroegtijdig. Het is jouw taak om plannen te bedenken en te realiseren om het volwassenheidsniveau op privacy gebied naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is privacy bewustwording binnen de organisatie een belangrijk aspect van jouw rol. Dit alles doe je niet alleen, maar samen met een collega Adviseur Juridische zaken en waar nodig met de Chief Information Security Officer en de Adviseur Coördinatie Veiligheid & Projecten Beveiligingscoördinator (jullie vormen samen het Expertteam Integrale Beveiliging van Justis).

Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor specifieke privacy aangelegenheden zoals het afhandelen en registreren van datalekken. Je biedt ondersteuning bij de uitvoering van Data Protection Impact Assesments (DPIA’s) bij nieuwe en gewijzigde producten/diensten of applicaties. Je sluit verwerkersovereenkomsten af en bent verantwoordelijk voor het verwerkingsregister. Vanuit jouw rol zorg je voor een goede en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Bovendien word jij als privacy officer door je interne en externe stakeholders beschouwd als de deskundige op het gebied van privacy.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is een hecht team van gedreven medewerkers. De afdeling JZU bestaat uit de clusters ‘Juridische Zaken’ en ‘Strategie en uitvoeringsbeleid’ met elk hun eigen rollen en expertisegebieden.

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid heeft als hoofdtaken onder meer de vertaling van ontwikkelingen in de omgeving naar de visie en strategie van Justis, en het strategisch en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de directie. Ook bewaken en bevorderen we de juridische kwaliteit van de organisatie, producten en processen. Onze afdeling bestaat uit het cluster Juridische Zaken en het cluster Strategie en Uitvoeringsbeleid, met elk hun eigen rol en expertisegebieden.

Jij maakt deel uit van het cluster Juridische Zaken. De werkzaamheden van het juridisch cluster bestaan voor een groot deel uit het afhandelen van beroepszaken binnen de verschillende werkprocessen. Daarnaast behandelen we schadeclaims en Woo- en AVG-verzoeken. Ook adviseren we het directieteam en collega’s van verschillende afdelingen over complexe juridische zaken. En we staan de collega’s van het cluster Strategie en Uitvoeringsbeleid bij met juridisch advies. Het cluster verzorgt de tweedelijns juridische functie binnen Justis. In de rol van privacy officer heb je ook de tweedelijns adviesfunctie en ben jij de deskundige op het gebied van privacy. De onderlinge sfeer is goed. We werken op een ontspannen en informele manier met elkaar samen. Het werk verdelen we in overleg en we treden waar nodig op als elkaars achtervang.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 350 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barend Duits

06-15402541

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Strategie en Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior corporate communicatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon