• Den Haag Ypenburg  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 2 augustus 2024 Nog 14 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 81-2024, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

De privacywet- en regelgeving bewaken en uitvoeren. En daarmee het Nederlands Forensisch Instituut verder in lijn brengen met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving. Dat doe jij als operationeel privacy officer bij het NFI in Den Haag. Een uitdagende taak, want wij verwerken veel (bijzondere) persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het kader van strafrechtelijk onderzoek, voor wetenschappelijke en statistische doelen en met oog op de openbare orde en veiligheid.

Het is van essentieel belang dat alle werkzaamheden binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voldoen aan privacywet- en regelgeving. Als privacy officer heb je hierin een voortrekkersrol. Jij adviseert medewerkers en management en overtuigt ze van dit belang. Zo bescherm je op een pragmatische manier de (privacy)belangen van de betrokkenen en de organisatie.
Binnen het NFI ben jij een van de uitvoerenden op het terrein van privacy en adviseur van management en medewerkers op voornamelijk operationeel niveau. Vanuit die rol zorg je dat de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens juist wordt toegepast en nageleefd. Daarnaast ben je de vraagbaak binnen de divisies en teams en ondersteun je hen.

Binnen het team Kabinet werk je nauw samen met de andere privacy officers, de beveiligingscoördinator en je collega-juristen op het terrein van straf-, bestuurs- en civiel recht. Daarnaast geef je samen met collega’s van onder andere de lijndivisies en Informatievoorziening vorm en inhoud aan het complianceprogramma privacyborging binnen het NFI.

Jouw taken
• Je geeft het privacy-complianceprogramma van het NFI een praktische invulling, om te komen tot een hoger volwassenheidsniveau,.
• Je implementeert privacybeleid, onder andere op het gebied van transparantie, awareness, DPIA’s en bewaartermijnen.
• Je houdt een verwerkingsregister bij en toetst de rechtmatigheid van verwerkingen.
• Je voert samen met collega’s risicoanalyses uit en werkt mee aan in- en externe audits.
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd over maatregelen om geconstateerde privacyrisico’s tegen te gaan.
• Je draagt bij aan de toepassing van privacy-by-design en default binnen het NFI.
• Je onderzoekt en handelt meldingen van datalekken af.
• Je verzorgt awarenesstrainingen.
• Je maakt heldere verwerkers- en/of samenwerkingsafspraken met ketenpartners en andere opdrachtgevers op het gebied van privacy.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid Bestuursondersteuning ondersteunt de directie en de lijndivisies. Dit doen we door te sturen en coördineren op NFI-brede aangelegenheden buiten de reguliere bedrijfsvoering en primaire taken. De eenheid bestaat uit het team Kabinet en het team Accountmanagement.

Team Kabinet
Bij het multidisciplinaire team Kabinet werken zeventien professionals op het gebied van communicatie, juridische zaken, integrale veiligheid en het directiesecretariaat.

Nederlands Forensisch Instituut

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap.

Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Remco Koerten, teammanager Kabinet 06 - 1016 4936

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sabrina Jansen, corporate recruiter 06 - 4813 4892

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon