Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Privacy Officer

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer FCC-JAV-003
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid. Data en informatie – vaak met daarin (bijzondere) persoonsgegevens – zijn de grondstoffen voor onze adviezen en kennisproducten. Dit vraagt om het continu afwegen van de noodzaak voor het gebruik van persoonsgegevens tegen de rechten van burgers en betrokkenen. De stafeenheid Finance, Compliance & Control is op zoek naar een Privacy Officer (PO) die, samen met collega’s, het RIVM kan adviseren bij het maken van deze afweging.

Als Privacy Officer ben jij meewerkend voorman of -vrouw binnen het privacy team. Jij bent eerste aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde vragen binnen de organisatie en neemt initiatief om het privacy bewustzijn binnen het RIVM te stimuleren. Je houdt contact met de lijnorganisatie en de privacy-coördinatoren in de verschillende domeinen.

Bij privacyvraagstukken kijk je naar het beoogde doel van bijvoorbeeld het onderzoek. Vervolgens denk je mee over de mogelijkheden binnen de geldende kaders.

Met name in de beginperiode neem je het voortouw bij het beantwoorden van een aantal inrichtingsvraagstukken. Denk hierbij aan de inrichting van privacy (centraal en decentraal) en de samenwerking met relevante RIVM-onderdelen zoals de informatievoorziening (IV)-organisatie. Dit doe je samen met je collega’s en in afstemming met de lijnorganisatie.

Daarnaast ondersteun je met inhoudelijke expertise Centrum- en Stafhoofden en de Directieraad met de pragmatische invulling van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de AVG. Doordat je weet wat er speelt binnen de organisatie op het gebied van persoonsgegevens vormt dit voor jou geen probleem. Je houdt, samen je collega PO, overzicht over alle (categorieën van) persoonsgegevens waar het RIVM verwerkingsverantwoordelijk voor is, coördineert de uitvoering van Privacy Impact Assessment (PIA) en levert gevraagd en ongevraagd expertise tijdens de totstandkoming.

Verder onderhoud je als PO, namens het RIVM, de relatie met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij VWS en met andere deskundigen op het gebied van privacy en gegevensverwerkingen. Ook met experts informatiebeveiliging en juridische experts onderhoud je warme contacten.

Resultaten/hoofdtaken:
Inrichten

 • Je neemt het voortouw bij verschillende inrichtings- en ontwikkelvraagstukken op teamniveau
 • Je stelt privacybeleid en -principes op, alsook procedures en richtlijnen
 • Je vertaalt wet- en regelgeving en concernbrede kaders naar organisatiekaders
 • Je richt een kwaliteitsmechanisme in voor privacy
 • Je ondersteunt en overziet de uitvoering van het privacy programma/privacy PDCA-cyclus en zet in op (door)ontwikkelen en borgen van het privacybewustzijn

Adviseren en faciliteren

 • Je ondersteunt en adviseert het management ten aanzien van compliancy van de AVG en daaraan gerelateerde kaders en wetgeving.
 • Je bent eerste aanspreekpunt waar het gaat over privacy gerelateerde vraagstukken.
 • Je coördineert de voorbereiding en begeleiding van PIA’s en vertaalt de geconstateerde privacyrisico’s naar een organisatiebrede aanpak voor verbetering.
 • Je adviseert over privacyrisicomanagement bij majeure, strategische beleids- en innovatietrajecten op informatievoorziening (IV)-gebied
 • Je werkt proactief aan optimalisatie van de privacy risicomanagementprocessen bij de organisatie

Participeren

 • Je organiseert binnen de eigen organisatie privacyoverleg(gen)
 • Je sluit aan bij interdepartementale privacy overleggen

Rapporteren

 • Je bent op de hoogte van de status van privacy in de organisatie en rapporteert hier op reguliere basis over.
 • Je meldt zorgwekkende signalen en legt jaarlijkse verantwoording af aan het management en de Chief Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming, beiden werkzaam op het kerndepartement VWS.
 • Je draagt zorg voor het (laten) bijhouden van diverse registers, zoals het Register Datalekken, een overzicht van alle PIA’s en van rechten van betrokkenen.

Functie-eisen

Met jouw enthousiasme over gegevensbescherming weet je anderen te inspireren. Als persoon schakel je gemakkelijk tussen de strategische, tactische en operationele niveaus binnen de organisatie; je voelt je thuis als gast aan een bestuurstafel, spreekt de taal van ‘de werkvloer’ en verbindt alles daar tussen in. Je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en weet complexe (technische) ontwikkelingen in het privacy domein te vertalen naar concrete acties en adviezen ten behoeve van de burger en de organisatie. Bij de uitvoering van je werk ben je oplossingsgericht, juist, tijdig, volledig en in staat om te denken vanuit een integraal (IV-)perspectief. Je houdt je eigen kennis over het vakgebied actueel.

Je bent analytisch, op samenwerking gericht, omgevingsbewust en politiek/bestuurlijk sensitief, pragmatisch en resultaatgericht, integer en onhafhankelijk, uitstekend in plannen en organiseren en je hebt een gezonde portie overtuigingskracht.

De minimale eisen voor deze functie zijn:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een juridische achtergrond
 • Je bent CIPM en/of CIPP/e gecertificeerd of beschikt over een C-DPO-opleiding/certificering
 • Je hebt kennis van de actuele wet- en regelgeving en inzichten in het vakgebied van risicomanagement en compliance, de principes van privacy by design, de (Wbp- en) AVG-wetgeving en kan anderen hierin meenemen
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van PIA’s
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Vooralsnog schalen we deze functie in op S12.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen jouw sollicitatie graag uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier, waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Vera Vos, (vervangend) Afdelingshoofd Juridisch Advies.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Stafeenheid Finance, Compliance & Control (FCC) is één van de 4 stafeenheden van de bedrijfsvoeringsorganisatie van het RIVM. De stafeenheid kent de volgende zes dossierteam: Procesregie & Verbetering (PR&V), Qp, Certificering & Accreditatie (QC&A), Safety & Security (S&S), Juridisch Advies & Vergunningenbeheer (JA&V), Control, Finance & Informatieanalyse (CF&I) en Auditing.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend.

Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vera Vos, (vervangend) Afdelingshoofd Juridisch Advies

06-11220195

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda de Greef-Norden (vacaturebeheer)

030-2743682

Asmae Uali (vacaturebeheer)

030-2742054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider digitale gegevensvoorziening leefomgeving

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator veldonderzoek Milieukwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afdelingshoofd Pre- en neonatale screeningen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon