Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Privacy Officer

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 27 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer C-FCC-JAV-006
 • Plaatsingsdatum 20 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid. Data en informatie – vaak met daarin (bijzondere) persoonsgegevens – zijn de grondstoffen voor onze adviezen en kennisproducten. Dit vraagt om het continu afwegen van de noodzaak voor het gebruik van persoonsgegevens tegen de rechten van burgers en betrokkenen. De stafeenheid Finance, Compliance & Control is op zoek naar een Privacy Officer (PO) die, samen met collega’s, het RIVM kan adviseren bij het maken van deze afweging.

Als Privacy Officer ben jij meewerkend voorman of -vrouw binnen het privacy team. Jij bent eerste aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde vragen binnen de organisatie en neemt initiatief om het privacy bewustzijn binnen het RIVM te stimuleren. Je houdt contact met de lijnorganisatie en de privacy-coördinatoren in de verschillende domeinen.

Bij privacyvraagstukken kijk je naar het beoogde doel van bijvoorbeeld het onderzoek. Vervolgens denk je mee over de mogelijkheden binnen de geldende kaders.

Met name in de beginperiode neem je het voortouw bij het beantwoorden van een aantal inrichtingsvraagstukken. Denk hierbij aan de inrichting van privacy (centraal en decentraal) en de samenwerking met relevante RIVM-onderdelen zoals de informatievoorziening (IV)-organisatie. Dit doe je samen met je collega’s en in afstemming met de lijnorganisatie.

Daarnaast ondersteun je met inhoudelijke expertise Centrum- en Stafhoofden en de Directieraad met de pragmatische invulling van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de AVG. Doordat je weet wat er speelt binnen de organisatie op het gebied van persoonsgegevens vormt dit voor jou geen probleem. Je houdt, samen je collega PO, overzicht over alle (categorieën van) persoonsgegevens waar het RIVM verwerkingsverantwoordelijk voor is, coördineert de uitvoering van Privacy Impact Assessment (PIA) en levert gevraagd en ongevraagd expertise tijdens de totstandkoming.

Verder onderhoud je als PO, namens het RIVM, de relatie met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij VWS en met andere deskundigen op het gebied van privacy en gegevensverwerkingen. Ook met experts informatiebeveiliging en juridische experts onderhoud je warme contacten.

Resultaten/hoofdtaken:

 • Inrichten
 • Je neemt het voortouw bij verschillende inrichtings- en ontwikkelvraagstukken op teamniveau
 • Je stelt privacy-beleid en -principes op, alsook procedures en richtlijnen
 • Je vertaalt wet- en regelgeving en concern-brede kaders naar organisatiekaders
 • Je richt een kwaliteitsmechanisme in voor privacy
 • Je ondersteunt en overziet de uitvoering van het privacy programma/privacy PDCA-cyclus en zet in op (door)ontwikkelen en borgen van het privacy bewustzijn

Adviseren en faciliteren

 • Je ondersteunt en adviseert het management ten aanzien van compliancy van de AVG en daaraan gerelateerde kaders en wetgeving.
 • Je bent eerste aanspreekpunt waar het gaat over privacy gerelateerde vraagstukken.
 • Je coördineert de voorbereiding en begeleiding van PIA’s en vertaalt de geconstateerde privacy-risico’s naar een organisatie brede aanpak voor verbetering.
 • Je adviseert over privacy risico management bij majeure, strategische beleids- en innovatietrajecten op informatievoorziening (IV)-gebied
 • Je werkt proactief aan optimalisatie van de privacy risicomanagementprocessen bij de organisatie

Participeren

 • Je organiseert binnen de eigen organisatie privacy overleg(gen)
 • Je sluit aan bij interdepartementale privacy overleggen

Rapporteren
Je bent op de hoogte van de status van privacy in de organisatie en rapporteert hier op reguliere basis over. Je meldt zorgwekkende signalen en legt jaarlijkse verantwoording af aan het management en de Chief Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming, beiden werkzaam op het kerndepartement VWS. Je draagt zorg voor het (laten) bijhouden van diverse registers, zoals het Register Datalekken, een overzicht van alle PIA’s en van rechten van betrokkenen.

Functie-eisen

Met jouw enthousiasme over gegevensbescherming weet je anderen te inspireren. Als persoon schakel je gemakkelijk tussen de strategische, tactische en operationele niveaus binnen de organisatie; je voelt je thuis als gast aan een bestuurstafel, spreekt de taal van ‘de werkvloer’ en verbindt alles daar tussen in. Je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en weet complexe (technische) ontwikkelingen in het privacy domein te vertalen naar concrete acties en adviezen ten behoeve van de burger en de organisatie. Bij de uitvoering van je werk ben je oplossingsgericht, juist, tijdig, volledig en in staat om te denken vanuit een integraal (IV-)perspectief. Je houdt je eigen kennis over het vakgebied actueel.

Je bent analytisch, op samenwerking gericht, omgevingsbewust en politiek/bestuurlijk sensitief, pragmatisch en resultaatgericht, integer en onhafhankelijk, uitstekend in plannen en organiseren en je hebt een gezonde portie overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Doordat we de laatste maanden veel opdrachten binnen krijgen met een tijdelijke karakter zijn wij op zoek naar invulling van tijdelijke aard. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Op maandag 30 november 2020 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen kunnen deze gesprekken plaatsvinden via video-bellen.

Het RIVM zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Bij het RIVM ben je welkom zoals je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een team de samenwerking en uitkomst sterker maken.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand bestand via het digitale sollicitatieformulier, waarbij je je sollicitatie kan richten aan Sophie Kleinhout, afdelingshoofd Juridisch Advies. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.  

We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragen we om in jouw CV uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven, zodat we een juiste inschatting kunnen maken van jouw ervaring.

Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. We raden je dan ook aan om de tekst te downloaden en op te slaan, nadat je hebt gesolliciteerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Stafeenheid Finance, Compliance & Control (FCC) is één van de 4 stafeenheden van de bedrijfsvoerings-organisatie van het RIVM. De stafeenheid kent de volgende zes dossierteam: Procesregie & Verbetering (PR&V), Qp, Certificering & Accreditatie (QC&A), Safety & Security (S&S), Juridisch Advies & Vergunningenbeheer (JA&V), Control, Finance & Informatieanalyse (CF&I) en Auditing.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sophie Kleinhout, Afdelingshoofd Juridisch Advies

06-50200299

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne Smoor, Recruiter Werving & Selectie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker programma’s en informatiepunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beveiligingsadviseur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeksmedewerker / secretaris Corona Gedragsunit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon