Privacyfunctionaris / juridisch beleidsmedewerker

Koninklijke Marechaussee

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 493110
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Koninklijke Marechaussee is in veel opzichten een duidelijk zichtbare organisatie. Zo begint de vliegvakantie naar het buitenland vaak met paspoortcontrole door de Marechaussee. Ook mensen die Nederland in willen reizen komen in veel gevallen als eerste in aanraking met de Marechaussee, zowel op de lucht- en zeehavens als in de trein en op de wegen. De Koninklijke Marechaussee is een organisatie met een gevarieerd takenpakket in zowel de civiele als in de militaire dienstverlening.

Dat gevarieerd takenpakket zal je ook aantreffen als privacyfunctionaris / juridisch beleidsmedewerker bij het cluster Juridische Zaken. Het cluster is een onderdeel van het Kabinet van de Staf Koninklijke Marechaussee en adviseert en ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee, zijn staf en zijn ondercommandanten ten aanzien van alle voorkomende juridische aangelegenheden die voortvloeien uit het operationele proces en het bedrijfsvoeringproces. Daarbij kan je denken aan adviezen over wettelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en knelpunten tijdens de uitoefening van de politietaken (zoals vreemdelingenrechttaken), bij inzet ten behoeve van vredesoperaties en bij inzet onder buitengewone omstandigheden (crisisbeheersing, rampenbestrijding).

Als privacyfunctionaris / juridisch beleidsmedewerker stel je adviezen op en bereid je  wetswijzigingen en beleidsvoorstellen voor, waarbij je deze afstemt met jouw collega’s binnen de organisatie en/of in voorkomende gevallen daarbuiten. Daarnaast vertaal je  wet- en regelgeving naar consequenties voor bestaand KMar beleid, districtorders en operatieplannen. Omdat je binnen jouw takenpakket primair de rol van privacyfunctionaris vervult, is het noodzakelijk dat je goed uit de voeten kunt met de Wet politiegegevens en daarnaast met aanverwante privacywetgeving, zoals AVG. Je werkt daarbij nauw samen zowel met interne- als externe collega’s op het gebied van de operatie en op het terrein van de informatievoorziening en informatiebeveiliging. Dat betekent dat je een breed netwerk onderhoudt, niet alleen met andere onderdelen van de Koninklijke Marechaussee en de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie, maar ook met ketenpartners zoals uitvoeringsorganisaties, ministeries en Politie voor de uitvoering van taken op het gebied van de Politiewet, de Wet politiegegevens, het Besluit politiegegevens en de privacywetgeving. 

Je hebt een academische (master) studie Nederlands recht afgerond en een aantal jaar relevante werkervaring. Voor de taken van privacyfunctionaris is kennis van- en ervaring met de Wet politiegegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving, noodzakelijk. Daarnaast is kennis van en ervaring op het gebied van aanverwante privacywetgeving, zoals AVG, van belang. Voor de taken als juridisch beleidsmedewerker is daarnaast kennis en ervaring van rechtsgebieden zoals de Politiewet 2012, het strafrecht, het staats-en bestuursrecht en het vreemdelingenrecht gewenst.

Daarbij verwachten we dat je

 • in korte tijd de wet- en regelgeving kan doorgronden en jezelf eigen maken;
 • analytisch bent, initiatief neemt en overtuigingskracht hebt;
 • zowel zelfstandig als goed in teamverband kunt werken;
 • kritisch bent, maar je je daarbij constructief opstelt;
 • organisatiesensitief, creatief, flexibel en netwerkvaardig bent;
 • goed presteert onder (tijds)druk zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen en stressbestendig bent;
 • zeer goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden hebt;
 • informatie kunt delen en kennis kan borgen;
 • kan reflecteren op het eigen functioneren;
 • flexibel en proactief kunt opereren binnen een team in een dynamische omgeving;
 • heb je kennis van de Engelse taal.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 38

Als je kiest voor een baan bij de Koninklijke Marechaussee (als onderdeel van het ministerie van Defensie), dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij ons aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Wij hechten daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Koninklijke Marechaussee ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Een assessment en/of een (schrijf) opdracht kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Voor functies bij de Koninklijke Marechaussee geldt dat een veiligheidsonderzoek deel kan uitmaken van het selectieproces.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Juridische Zaken is onderdeel van het Kabinet van de Staf Koninklijke Marechaussee, van de Commandant Koninklijke Marechaussee (CKMar). Het cluster is belast met het adviseren en ondersteunen van CKMar, zijn staf en zijn ondercommandanten ten aanzien van alle voorkomende juridische aangelegenheden die voortvloeien uit het operationele proces en het bedrijfsvoeringproces. Het cluster adviseert en ondersteunt de hiervoor genoemde commandanten en staffunctionarissen ten aanzien van wettelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en knelpunten tijdens de uitoefening van de politietaken, w.o. vreemdelingenrechttaken, bij inzet ten behoeve van vredesoperaties en inzet onder buitengewone omstandigheden (crisisbeheersing, rampenbestrijding).

Het Cluster Juridische Zaken heeft zowel burger- als militaire medewerkers. de privacyfunctionarissen van de KMar zijn binnen het Cluster Juridische Zaken ondergebracht. Daarnaast wordt door het Cluster Juridische Zaken de secretarisrol ingevuld voor de onafhankelijke Klachtencommissie Politietaken KMar, de Adviescommissie meldingen geweldsaanwending KMar en de Commissie van Toezicht Detentieplaatsen KMar.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Sinds 1998 zijn we een zelfstandig krijgsmachtdeel. Als één van de vier krijgsmachtdelen maakt de Marechaussee naast Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht deel uit van het Ministerie van Defensie. De KMar is een politieorganisatie met militaire status. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen. Het Commando (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kolonel drs. C.M.A. (Christianne) Vermuë

06-53720952

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafadviseur Data

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Integrale Beveiliging (ICT Information Security Specialist)

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiebeveiliger (ICT Information Security Specialist)

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon